ข้ อคิดเรียกสติ อ ย่ าให้อารมณ์ชั่ ววูบ ผลักคนดีๆออ กจากชีวิต

เข้าใจถึงอารมณ์โ ก ร ธไม่พอใจ แต่เราจะทำให้อารมณ์เหล่านี้มาทำร้ า ยเราและคนรอบตัวไม่ได้ เร…

อ่านต่อ

10 เรื่องที่บอ กว่าเราควรเก็บเ งิ น เลิกใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

คนวัยทำงานกำลังใกล้ถึงจุดนี้เข้าไปทุกที ในอนาคตที่ธนาคารทั่วโลก จะให้ดอ กเบี้ย เ งิ นฝาก 0…

อ่านต่อ

ข้ อคิดสอนหญิง อ ย่ าเลือ กผู้ชายที่พูดไม่เ พ ร า ะมาเป็นสามี

การมีความรัก เป็นเรื่องที่ดียกเว้น เมื่อรักใครสักคน มาก จนลืมรักตัวเอง แม่ไม่ห้ามถ้าลูก จะ…

อ่านต่อ

ในวันที่ท้อ อ ย่ าคิดว่าไม่เหลือใคร อ ย่ างน้อยก็เหลือตัวเอง

บางครั้งที่ยอมเ สี ยเปรียบ อาจเ พ ร า ะอย ากลองใจ คุณหลอ กเขา แต่เขา ยังเชื่อใจคุณ นี่คือค…

อ่านต่อ