เห็นชีวิตคนอื่นดูดี อ ย่ าพึ่งอิ จ ฉ า บางที่สิ่งที่เห็นอาจไม่ได้จริงเสมอไป

เห็นชีวิตของคนอื่นดูดี๊ดี ดูมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบ มีรถแพงๆขับ มีบ้านหรูๆอยู่ แลดูเหมือนจะมี…

อ่านต่อ

พึ่งคนอื่นพึ่งได้ชั่ วคราว อย ากพึ่งย าวๆต้องพึ่งตัวเอง

ย ามเล็ก พึ่งพาพ่อแม่เรียกว่า ได้รับการ เลี้ยงดู ย ามโตยังพึ่งพา พ่อแม่เรียกว่า ชาวเกาะ พึ…

อ่านต่อ

เก็บเ งิ นแบบสบายๆ ไม่กดดันตัวเอง มีเ งิ นเก็บด้วย 9 วิ ธีง่ายๆ

การเก็บออมเ งิ นหล า ยคนอาจจะกังวลมากจนเกินไปเลยทำให้เกิดความเครียด วันนี้เราเลยจะพามาเรีย…

อ่านต่อ