เมื่อไม่มีประโยชน์ นิสัยแท้จริงของคนเรา จะเผยออ กมาให้เห็น

ในสังคมสมัยนี้ แน่นอนว่าเราไม่สามารถที่จะอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้ได้ จึงจำเป็นที่ต้องมีสิ่งแว…

อ่านต่อ

คนที่รู้จักถ่อมตัวย่อมมีแต่คนรัก คนที่แข็งกระด้างมักจะแพ้ภั ยจนไปไม่รอ ด

กาลครั้งหนึ่งนาน มาแล้ว กลางผืนป่าอันแสนร่มรื่นอุดมสมบูรณ์ มีต้นโอ๊กใหญ่ ยืนแผ่กิ่งใบอ ย่ …

อ่านต่อ

อ่ า นแล้วจะเข้าใจ ทำไมตั้งแต่ทำงาน มา ถึงยังไม่ร ว ย ไม่มีแม้เ งิ นเก็บ

คนทั่วไปมักคิดว่า หากมีการใช้จ่ายเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไร แค่ขอให้หาเ งิ นได้มากๆ เอาไว้ก่อน หร…

อ่านต่อ