เมื่อไม่มีประโยชน์ นิสัยแท้จริงของคนเรา จะเผยออ กมาให้เห็น

ในสังคมสมัยนี้ แน่นอนว่าเราไม่สามารถที่จะอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้ได้ จึงจำเป็นที่ต้องมีสิ่งแว…

อ่านต่อ