นิสัยคนเก่ง เป็นที่พึ่งของครอบครัว

สาวแกร่งที่สามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเอง ไปกินข้าวคนเดียว เดินห้างคนเดียว รวมถึงการตัดสินใจเรื่องใหญ่ ๆ ได้ด้วยตัวเอง เธอจะไม่ค่อยขอให้ใคร่วยถ้าไม่หนักหนาจริง ๆ อาจจะเป็นเพราะเธอไม่อยากให้ใครมามองว่าเธออ่อนแอ เลยพยายามทำทุกอย่างด้วยตัวเอง อาจจะมีบางเรื่องที่ไม่ได้ชำนาญแต่เธอก็เก่ง

การเป็นผู้หญิงแกร่ง ไม่ได้หมายถึงผู้หญิงที่มีความแข็งแรงแต่อย่ างใด แต่หมายถึงผู้หญิงที่มีความสามารถในการใช้ชีวิต

ให้ประสบความสำเร็จและมีอนาคตที่ดีได้ และถ้าคุณต้องการเป็นผู้หญิงแกร่งนั้นก็ไม่ใช่เรื่องย าก

เพียงเปลี่ยนวิธีคิดและปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตซะใหม่เท่านี้คุณก็กลายเป็นผู้หญิงแกร่งแล้ว

1. เธออยู่คนเดียวก็มีความสุข

อยู่เป็นคู่ก็มีความสุข ผู้หญิงแกร่งเธอจะเป็นคนเลือกว่าเองว่าจะใช้ชีวิตจะมีความสุขแบบไหน

2. เธอพึ่งพาตัวเอง

เธอรู้ว่าที่พึ่งที่ดีที่สุดคือตัวเอง เธอสามารถควบคุมชีวิตเองได้

3. เธอรู้จักให้อภัย

อภัยทานเป็นทานขั้นสูง คนที่จิตใจแกร่งจริงถึงทำได้

4. เธอไม่โลกสวย

แต่ก็ไม่มองโลกในแง่ร้ าย เธอมักจะมองโลกตามความเป็นจริง และมีอคติน้อยกว่าผู้หญิงทั่วไป

5. เธอมีความสวยในแบบของตัวเอง

เธอไม่คิดแค่ว่าต้องสวยที่สุด แต่เธอสวยเพราะเธอมีความสุขกับความสวยของเธอ

6. เธอรู้จักตัวเอง

เธอไม่ตามกระแส เธอรู้ว่าเป้าหมายในชีวิตที่แท้จริงคืออะไร

7. เธอไม่ยึดติดอดีต

แต่กลับเรียนรู้จากอดีต เธอไม่เพ้อฝันแต่เธอวางแผนอนาคต

เพื่อทำให้เธอมีสติกับชีวิตปัจจุบันและทำให้ดีที่สุด

Related posts