ข้ อคิดการเป็นคนคิดบวก ให้ชีวิตก้าวหน้าเป็นสุข

การเป็นคนคิดบวกะทำให้เรามีกำลังใจ มีสุ ข ภ า พจิตที่ดีใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น วันนี้เราก็มีข้ อคิดดีๆในการฝึกเป็นคนคิดบวกมาฝากกัน ซึ่งทำได้ไม่ย าก มาลองทำต ามกันดู แล้วจะรู้ว่าแค่คิดบวกชีวิตก็เปลี่ยนได้

1 หากแก้วมีน้ำแค่ครึ่งเดียว

จงเติมให้เต็มแก้ว การมองว่า มีน้ำเหลืออยู่ครึ่งแก้ว หรือน้ำห า ยไป ครึ่งแก้วนั้น ถูกทั้ง 2 ขึ้นอยู่ที่ว่าผู้มอง เป็นคน มองโลก ในแง่ดีขนาดไหน แล้วก็ไม่ผิ ดอะไร ที่คุณจะเติมน้ำให้เต็ม

2 อยู่ท่ามกลาง สภ า พแวดล้อมที่ดี

ถ้าข้างกายเราตัวเต็ม ไปด้วยข้าวของวาง ระเกะระกะไปทั่วห้อง หาเวลาจัดเก็บมัน ซะบ้างให้เป็น ระเบียบเรียบร้อย จะช่วยให้คุณเปลี่ยน มุมมอง ความคิดได้มาก หากต้องอยู่ท่ามกลาง สภ า พที่สกปรกตลอ ดเวลา จะมองโลกในแง่ดีได้ยังไง สภ า พแวดล้อมที่ดี จะช่วยสร้างและเป็นแร งบันด า ลใจ ให้เกิดทัศนคติที่ดีต ามมา

3 หาบุคคลต้นแบบ เพื่อเป็นต้นแบบให้กับตนเอง

ทุกคนควรมีบุคคล ที่เป็นแรงบันด า ลใจ เขาคนนั้นอาจเป็น ผู้ที่เอาชนะอุปสรรคใหญ่ๆ ได้และประสบ ความสำเร็จในที่สุด จงดูเขาคนนั้น เป็นแรงบันด า ลใจ ในการดำเนินชีวิต ให้ชีวิตประสบ ความสำเร็จ เหมือนกับเขา

4 ความผิ ดพ ล า ดมีไว้ให้เรียนรู้

เราทุกคน ก็เคยทำผิ ดทั้งสิ้น และแม้ว่าได้ พ ย า ย า ม ถึงที่สุดแล้ว แต่ก็ยังทำพ ล า ด จำไว้เสมอว่า ยังมีโอกาสให้ เริ่มต้นใหม่ได้ตลอ ด ความผิ ดพล าดต่างๆ ที่ ผ่ า น มาก็ให้ ผ่ า น ไป เก็บมันเป็นบทเรียน เพื่อให้เรานำไป ปรับปรุงแก้ไข สิ่งที่จะทำต่อไป

5 ให้มองไปข้างหน้า มองให้ไกล

ไม่มองย้อนหลัง ทุกคนเคยทำผิ ดกันทั้งนั้น และเราต้องไม่จมอยู่กับ อ ดีตที่เคยผิ ดพล าด เพราะชีวิตต้อง เดินหน้าต่อไป จงมีเป้าหมาย ให้กับตัวเอง แล้ว พ ย า ย า ม ทำให้สำเร็จ

6 พาตัวเองเข้าไปอยู่ในแวดล้อมของคนที่ประสบความสำเร็จ

มันเป็นเรื่องมหัศจรรย์ ที่พลังอำนาจของคนอื่น สามารถส่งผลต่อพลัง ในตัวเราได้ คนที่คิดในด้านบวก จะช่วยกระตุ้ น และเป็นแรงบันด า ลใจให้เรา เชื่อมั่นในตัวเองว่า เราสามารถทำสิ่ง ที่มุ่งมั่นไว้ให้สำเร็จได้ จำไว้นะจงอยู่ ให้ห่างคนที่คิดลบ ซึ่งจะขัดขว าง การเดินหน้าของคุณ เหมือน อ ย่ า ง ที่เขาพูดกันว่า คบคนพาล พาลพาไปหาผิ ด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล

7 จินตนาการว่ามีสิ่งดีๆ เกิดขึ้นกับเรา

มันก็จริงนะที่คนส่วน มาก มักชอบวาดภ า พเรื่อง เ ล ว ร้ า ย กำลังเกิดขึ้น แล้วจะพูดว่าหากมันเกิดขึ้น จริงจงฝึกนึกถึงเรื่องดีๆ กำลังเกิดขึ้น มองเห็นภ า พงานที่ กำลังทำเดินไปด้วยดี ไม่ว่าจะเป็นงานที่บ้าน หรือที่ทำงานก็ต ามแต่ และได้รับคำชมจาก คนรอบข้างว่าเยี่ยมมาก นั่นแหละ จะเป็นกำลังใจให้คุณคิดบวก และทำสิ่งดีๆ ต่อไป

8 เห็นคุณค่าสิ่งดีๆ ในชีวิตตัวเอง

คนเราเมื่อพอใจ กับทุกเรื่องดีๆ ที่เกิดขึ้น ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แค่ไหน มันจะช่วยให้ เราขจัดความคิด ในด้านลบออ กได้ การโฟกัสแต่สิ่งดีๆ อ ย่ า ง นี้ จะทำให้อุ ป ส ร ร คที่เราเจออยู่ กล า ยเป็นธรรมดาไปเลย

9 รู้จักให้อภั ยตัวเอง และให้อภั ยผู้อื่น

คนส่วนใหญ่แล้ว เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิต เป็นผลมาจาก การกระทำตนเองทั้งนั้น ในบางครั้งเราต่าง ตัดสินใจผิ ดพล าด แต่หากรู้สำนึกแล้ว ก็ต้องปล่อยให้มัน ผ่ า น ไปเป็นการให้อภั ย และต้องให้อภั ย ตัวเองเมื่อทำพล าด และใช้ความผิ ดพล าด จากอ ดีตเป็นบทเรียน เพื่อก้าวที่ดีกว่า ในอนาคตต่อไป

10 บริหารเวลา อ ย่ า ง ชาญฉลาด

อ ย่ า เ สี ยเวลากับ เรื่องไม่เป็นเรื่อง ที่ไม่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณตั้งเป้าไว้ สิ่งสำคัญคือ ทำในเรื่องที่ทำให้ชีวิต ของคุณเป็นไปดังที่หวังไว้ ซึ่งจะทำให้ คุณมีทัศนคติ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม

ที่มา khaonaroo tamnanna  sabuyjaijung

Related posts