ข้ อคิดดีๆ จำไว้ว่าคนเก่งคือคนที่ดูแลพ่อแม่ได้

สำหรับวันนี้เราจะขอพาทุกคน มาดูบทความต่อไปนี้ ที่ได้ให้ข้ อคิดไว้ได้เป็นอ ย่ างดี กับเรื่องของการใช้ชีวิต ที่ในวันที่เราโตขึ้นเราจะเข้าใจมัน มากขึ้น เพราะชีวิตมัน มีอะไรมากกว่าการใช้ชีวิตไปวันๆ หรือแค่เรียน จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

โตขึ้นน้องจะรู้และเข้าใจว่า ย ากยิ่งกว่าหาผัวเมียดีๆ คือหาทำเลค้ า ข า ยดีๆ ย ากยิ่งกว่าสอบเข้า มหาวิทย าลัยดีๆคือ การมีอาชีพการงานดีๆ

โตขึ้นน้องจะอึ้งว่า พ่อแม่เราเอาเ งิ นที่ไหน มาเลี้ยงเราขนาดเราเ งิ นเดือน 3 หมื่นยังไม่พอจะให้พ่อแม่ได้เลย

โตขึ้นน้องจะเข้าใจ ว่าโซดาขวดละ 100ในผับที่น้องไปแพงขนาดไหน

น้องจะเริ่มสงสัยว่า พ่อแม่ทำไมเลี้ยงลูก 3-4 คนได้จนเรียนจบแต่ลูก 3-4 คน เรียนจบ มีงานทำหมดแต่ไม่มีใครเลี้ยงดูพ่อแม่ไม่ได้สักคนเดียว

โตขึ้นน้องจะเข้าใจ ว่าทำไมพ่อแม่ต้องทำงานหนักวันหยุดไม่ได้พัก ค่ำมืดยังไม่ได้กินข้าวน้องจะรู้ว่าเขาทำเพื่อใคร

วันหนึ่งน้องจะคิดได้ ว่าชีวิตในรั้วมหาวิทย าลัย เป็นช่วงชีวิตที่มีความสุขที่สุดแล้วเพราะมีคนหาเ งิ นให้ใช้เรียนไปเที่ยวไปไม่ต้องคิดอะไร

วันหนึ่งน้องจะรู้ว่า คุณค่าของชีวิตไม่ได้วัดกันที่โทรศัพท์เครื่องใหม่หรือ กระเป๋าแบรนด์เนม แต่มันวัดกันที่ความรับผิ ดชอบและสามัญสำนึก

วันหนึ่งน้องจะรู้ว่า คนที่ร่ำร ว ยที่แท้จริง คือ คนที่เลี้ยงดูพ่อแม่ได้ไม่ใช่คนที่สามารถจ่ายค่าเ ห ล้ า ขวดละ 5 พัน.โดยไม่เ สี ยดาย

วันที่พ่อแม่จากเราไป วันนั้นแหละ คือวันที่โลกนี้ ไม่มีใครรักน้องจริงหลงเหลืออยู่อีกแล้ว มื่อก่อนร้องเรียกหาแต่ ผัวเมีย ในโซเชี่ยล วันหนึ่งน้องจะเรียกร้องหาแต่พ่อแม่ที่ไม่มีวันหว นกลับคื น มาได้

พ่อแม่ขายแกงได้วันละไม่ถึงพันเลี้ยงลูกจนเรียนจบมีงานทำมาได้ ลูกเ งิ นเดือน 2-3 หมื่นกลับเลี้ยงดูพ่อแม่ไม่ได้ วันนี้บทความนี้ น้องอ่านแล้วอาจจะไม่เข้าใจสักวันหนึ่งที่คิดได้ น้องจะเข้าใจมันดี คนเก่งคือคนที่เลี้ยงดูพ่อแม่ได้

ที่มา  e-yhangwa

Related posts