แนวทางใช้ชีวิตอยู่อ ย่ างพอ ดีแต่มีเ งิ นเก็บ

หล า ยคนอาจจะมองว่าการใช้ชีวิตแบบบ้านๆ ทำเกษตรเลี้ยงวัวเป็นอะไรที่ลำบาก แต่เราลองมาดูแนวทางข้ อคิดที่เรานำมาฝากวันนี้ ว่การใช้ชีวิตแบบติดดิน ไม่ได้แย่ไปหมดทุกอ ย่ าง เผลอๆจะดีกว่าคนที่ใช้ชีวิตในเมืองด้วยซ้ำไป

หล า ยๆคนตกงาน ถูกเลิกจ้าง ต้องกลับมาอยู่ชนบทหล า ยๆคนเป็นเจ้าของธุรกิจ ต้องปิดลง เนื่องจากภาวะเศฐกิจหล า ยๆคนต้องพักงาน หยุดอยู่บ้าน อีกนานกว่าจะได้กลับไปทำงาน หล า ยๆคนหยุดอยู่บ้าน ไม่มีงาน ไม่มีเ งิ นหล า ยๆคน มีเวลาว่างมาก จนทำให้ฟุ้งซ่าน

การงานก็ไม่ดี การเ งิ นก็ไม่คล่อง สารพัดปัญหามากมายที่เราต้องต่อสู้ เพื่อเอาชีวิตรอ ด วันนี้มาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับอาชีพเลี้ยงวัว เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ ในยุคเศรฐกิจ ข้าวย ากหมากแพงอ ย่ างที่เป็นอยู่ ณ ตอนนี้ การเลี้ยงวัว อาจจะดูไม่ไฮโซแต่สามารถสร้างร า ยได้ เป็นเงิ น

เป็นกอบเป็นกำเป็นเงิ นเก็บและเป็นเ งิ นออม เผื่อบางคนสนใจมาทำเป็นอาชีพหลักก็ได้อาชีพเสริมก็ดี เผื่อสามารถทำให้หล า ยๆคน ที่กำลังประสบปัญหาได้เจอทางออ กในชีวิต ก็อาจเป็นได้ ขอนำประสบการณ์

จากครอบครัว มาเล่าเพื่อเป็นแ ร งบันดาลใจและกำลังใจ ให้กับเพื่อนๆที่กำลังท้อในชีวิตได้กลับมาฮึดสู้ได้อีกครั้ง เพื่อนๆสามารถประยุกต์ใช้กับตัวเองต ามความเหมาะสม และความสะดวกของแต่ละคน เริ่มจากแรกเริ่ม ซื้ อวัวเลี้ยงไว้ 2 ตัว ตัวผู้ 1 ตัว.ตัวเมีย 1 ตัว

1 ปี ผ่านไป มีลูก 1 ตัว=วัว 2 ตัว (ร า ค า50,000บ า ท)

ปีที่ 2 แม่คลอ ดลูก1ตัว (+25,000)

ปีที่ 3 แม่+ลูกตัวแรกคลอ ดลูก 2 ตัว (50,000)

ปีที่ 4 แม่+ลูกที่1+คลอ ดลูก 2 ตัว (50,000)

ปีที่ 5 แม่+ลูกที่ 1+ลูกที่ 2 คลอ ดลูก= (75,000)

ปีที่ 6 แม่+ลูกที่ 1+ลูกที่ 2 (75,000)

ปีที่ 7 แม่+ลูกที่ 1+ลูกที่ 2+ลูกที่ 3(100,000)

ตอนนี้เลี้ยงวัวมาแล้วกว่า 10 ปีอ ย่ างน้อยๆปีละ 100,000 บ า ท จะเห็นได้ว่า วัวจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูนเรื่อยๆ ทางครอบครัว เลี้ยงวัวเป็นอาชีพเสริมเพราะอาชีพหลักคือ กรีดย าง ซึ่งเป็นร า ยได้เข้ามาใช้ในการใช้จ่ายในแต่ละวัน

ปลูกผักสวนครัวไว้กินเองทำให้ค่าใช้จ่าย ในการซื้ ออาหาร ประหยัดได้มากและเลี้ยงวัว ไว้เป็นเหมือนเงิ นออมท รั พ ย์สินที่สะสม หากจำเป็นต้องใช้เงิ นก้อน ก็สามารถขา ยวัวได้ตลาดวัวยังคงมีความต้องการอ ย่ างต่อเนื่องร า ค าไม่มีการลดลง ยิ่งไว้นาน

ยิ่งร า ค าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากในชนบท จะมีทุ่งนาที่กว้างใหญ่มาก หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวนาปีจะเลี้ยงวัวแบบปล่อยต ามทุ่งนา มีทั้งฟางข้าว ต้นหญ้าเป็นอาหารแต่ในช่วงปลูกข้าว ประมาณ 5 เดือน จะเลี้ยงวัวในสวน ซึ่งจะปลูกต้นหญ้าไว้ให้วัวกิน

ในช่วงปล่อยไม่ได้เนื่องเข้าสู่ฤดูปลูกข้าว จะวนเวียนแบบนี้ทุกๆปีเห็นไหมคะ การเลี้ยงวัวถือเป็นการออมเงิ นไว้ เมื่ออย ากได้เ งิ นก้อนก็สามารถหยิบยืมมาใช้ได้ง่ายๆ นี่แหละชีวิตสบายๆ ขอแค่พอใจในสิ่งที่มีไม่ใช้จ่ายเกินตัว อยู่อ ย่ างพอ ดีแต่มีเ งิ นเก็บ

ที่มา ชีวิตบ้านทุ่ง  108resources

Related posts