เรื่องนี้สอนใจได้ดีมาก หากไม่มีลูก เเก่ไปใครจะเลี้ยงดู

หล า ยๆคนที่อย ากมีลูกเพราะแค่หวังอย ากให้มีคนเลี้ยงดูในตอนที่แก่ตัวไป ในย ามที่ไม่สบาย วันนี้เรามีเรื่องที่สอนใจสำหรับคนที่คิดว่า ถ้าไม่มีลูก ใครจะเลี้ยงดูในตอนแก่ จะเป็นอ ย่ างไร ให้ข้ อคิดอะไรบ้างเราไปอ่านบทความนี้กันเลย

เชื่อว่าคงมีหล า ยคนเคยได้ยินคนพูดกันว่า หากมีลูกเเก่ตัวมาจะได้มีคนเลี้ยงเเละ อีกคำพูดหนึ่งคือ ถ้าหากไม่มีลูกเเก่มาใครจะเลี้ยง ซึ่งความคิดแบบนี้ถูกส่งต่อสืบทอ ดกัน มาตั้งแต่โบราณกันเลยทีเดียว

หล า ยๆ คนก็ยังคิดแบบนี้กันอยู่เ สี ยด้วยแต่ว่าก็ยังมีคนเเก่ที่ปรับตัวอยู่กับครอบครัวไม่ได้แล้วคุณล่ะคิดกับเรื่องนี้อย่ างไร เ อ าล่ะไม่ต้องตอบเราแต่คุณลองมาดูและให้คำตอบตัวเองซึ่งเรื่องนี้จะช่วยสอนใจได้ไม่น้อยเลย เรื่องมีอยู่ว่ามีคุณแม่คนหนึ่งที่สามีของเธอเ สี ยไปนานแล้ว เธอทำงานคนเดียว

โดยสอนหนังสือหาเ งิ น มาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกชายจนเติบโตมา และ เ ด็ ก ชายก็เป็นคนว่าง่ายเชื่อฟังแม่ตั้งแต่ เ ด็ ก ๆ เลย พอลูกโตก็ส่งไปเรียนต่ออ เ ม ริ ก า หลังจากเรียนจบ เขาก็อยู่ทำงานที่นั่นต่อ ซื้ อบ้าน แต่งงาน มีลูก 1 คน สร้างครอบครัวอบอุ่นและมีความสุขแล้วแม่เขาก็ตัดสินใจย้ายไปอยู่กับลูกและลูกสะใภ้และหลาน ที่ อ เ ม ริ ก า ในช่วงวัยหลังเกษียณ ชีวิตบั้นปล า ยก็มีความสุขดี ซึ่ง 3 เดือนก่อนที่จะเกษียณนั้นก็รีบเขียนจดหม า ยบอ กกับลูกชาย

ซึ่งบอ กถึงความปรารถนากับลูกชายว่ามีลูกเ อ าไว้เลี้ยงย ามเเก่คิดถึงสายต าของญาติพี่น้อง เพื่อน ๆเพียงแค่คิดถึงภาพเห ล่ านั้นว่าทุกคนจะอิ จ ฉ าเธอ เธอก็มีความสุขจากนั้นส่งไปก็รอจดห ม า ยตอบกลับจากลูกชายซึ่งเธอก็จัดการเรื่องบ้าน งานต่าง ๆ เรียบร้อยและในคืนสุดท้ายก่อนที่เธอเกษียณนั้น

จดห ม า ยจากลูกชาย ณ แดนไกลก็มาถึง พอเปิด ออ กมาดูก็เห็นเป็นเช็คมู ล ค่ า 3 หมื่นเหรียญด อ ล ล่ า ห์เธอก็แปลกใจมาก ๆ เพราะลูกชายไม่เคยส่งเ งิ นให้เธอเลย แล้วจากนั้นก็ได้เปิด อ่ านจดห ม า ยที่มีใจความว่าแม่ครับ เราได้คุยกันแล้วและได้ข้ อสรุปว่า

พวกเราไม่ยินดีให้แม่มาอยู่ด้วยที่อ เ ม ริ ก า ถ้าแม่คิดว่าแม่มีบุ ญคุณที่เลี้ยงดูผม คำนวณต ามร า ค าตลาดก็ประมาณ 20,000 กว่าเหรียญผมก็เลยเพิ่มให้นิดหน่อยแล้วส่งเช็คให้ 30,000 เหรียญมาให้แม่นะครับหวังว่าต่อไปนี้แม่ จะไม่เขียนจดห ม า ยหาผมอีกหลังจากอ่ านจดห ม า ยจบก็น้ำต าไหลเลย รู้สึกเหมือนต้องเป็นม่ายตลอ ดชีวิตและเธอก็ตัดสินใจศึกษาพระพุ ท ธ ศ า ส น า หลังจากนั้นเธอก็คิดได้ว่าเธอใช้เ งิ น 3 หมื่นเหรียญ

ไปเที่ยวรอบโลกจะได้เห็นอะไรใหม่ ๆ แล้วจากนั้นเธอก็เขียนจดห ม า ย 1 ฉบับหาลูกชายใจความในจดห ม า ยเขียนว่าลูกรัก ลูกไม่อย ากให้แม่เขียนจดห ม า ยมาอีกก็ให้คิดเถอะ ว่าจดห ม า ยฉบับนี้เป็นข้ อความเพิ่มเติมจากฉบับที่แล้วนะแม่ได้รับเช็คแล้วและใช้เ งิ นนั้นเดินทางเที่ยวรอบโลก ระหว่างเดินทางท่องเที่ยวอยู่นั้น

อยู่ ๆแม่ก็รู้สึกว่าแม่ควรขอบใจลูก ขอบใจ ที่ทำให้แม่ได้เห็นอะไรหล า ย ๆ อย่ างแม่ได้ปล่อยวาง ทำให้แม่ได้เห็นว่าความสัมพันธ์ในครอบครัว เพื่อน คนรักไม่มีรากหยั่งลึก เปลี่ยนแปลงได้ตลอ ดถ้าวันนี้แม่ยังคิดไม่ตก ยังยึดติด ยังทุ ก ข์ แม่คงจากไป แล้วจากการปฏิเสธของลูก

ทำให้แม่ได้เห็นว่าคนเรา ถ้ามีว า ส น าก็ได้เจอ หมดว า ส น าก็ต้องจากการทุกอย่ างไม่เที่ยงแท้ ทำให้แม่เรียนรู้ที่จะสงบ มองทุกอย่ างในเชิงบวกแม่ไม่มีลูกแล้วไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงฉะนั้นแม่ถึงสาม า ร ถ อยู่ได้โดยไม่มีมันพ่อแม่ที่น่าสงส าร คนเป็นพ่อแม่อย ากมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูก แต่สุดท้ายแล้ว สิ่งที่ได้รับกลับมามันไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุด

มีคนกล่ า วเ อ าไว้ว่า บ้านของพ่อแม่คือบ้านของลูกตลอ ดเวลา บ้านของลูกไม่เคยเป็นบ้านของพ่อแม่หรอ กการให้กำเนิดลูกเป็นงานที่ต้องทำ การเลี้ยงดูเป็นภาระหน้าที่ การพึ่งพาลูกเป็นความเข้าใจ ผิ ดช่างเป็นเรื่องราวที่ไม่ค่อยน่าฟังเท่าไหร่แต่จะไม่ฟังก็ไม่ได้

แม้ว่าไม่ใช่ลูกทุกคนจะเป็นเหมือนลูกชายในเรื่องนี้ ที่ไม่มีหัวใจ แต่คนเป็นพ่อแม่ไม่ควรคิดว่าเเก่แล้วจะต้องพึ่งพา ลู ก ๆหากจะพูดกันต ามตรง เเก่แล้วก็ต้องดูแลตัวเองเมื่อลูกกตัญญูต่อคุณแสดงว่าคุณมีบุ ญมากหากลูกไ ม่กตัญญูพอพ่อแม่ก็ทำอะไรไม่ได้วิธีที่ดีที่สุดคือ การวางแผนชีวิตตนเองพึ่งพาตนเองให้ได้ จากมุมมองของสังคม

การมีลูกจะได้มีเลี้ยงตนตอนเเก่เป็นความปรารถนาของใจ แต่ในปัจจุบันนี้อะไรหล า ยอย่ างมันเปลี่ยนไป และยุคนี้ไม่เหมาะที่จะคิดว่ามีลูกเ อ าไว้เลี้ยงตอนเเก่อีกด้วย หวังว่าเรื่องนี้จะช่วยเ ตื อ นสติใครหล า ย ๆ คนการไปวางความคาดหวังไว้กับลูกนั้นไม่ใช่สิ่งที่ควรทำเลย ขนาดคุณยังชอบที่จะเลือ กทางเดินให้กับตัวเอง แล้วลูกคุณเขาจะไม่อย ากทำบ้างหรือ หากคาดหวังมีลูกเ อ าไว้เลี้ยงตอนเเก่นั้น มัน ผิ ด และเห็นเเก่ตัวตั้งแต่คิดแล้ว เขาควรจะมีชีวิตที่เขาเลือ กเองในขณะเดียวกันคุณก็เลือ กที่จะใช้ชีวิตในแบบของตัวเองได้เหมือนกัน

ที่มา  108resources

Related posts