กอ ดงานประจำไว้ให้แน่น 16 สัญญาณเริ่มเกิดขึ้นแล้ว

ในแต่ละยุคสมัยเริ่มมีการเปลี่ยนไปมาก เทคโนโลยีเริ่มมีการพัฒนาขึ้น บางอ ย่ างแทบไม่ต้องใช้แรงงานของมนุษย์ ฉนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ หากเรามีงานประจำทำขอให้รั ก ษ ากอ ดไว้ให้ดีๆ เพราะ 16 สัญญาณเริ่มเกิดขึ้นแล้ว

1. หล า ย ๆ บริษัททยอยปิดกิจการ

โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า บางคนตกงานโดยไม่รู้ตัวเมื่อวานยัง ทำงาน ๆ ตอ กบัตรเลิกงานอยู่ดี เช้าวัน ต่อมา เดินทางไปที่บริษัทรู้ข่ า วอีกที ก็ตอนอยู่ที่หน้าโรงงานเลย

2. ในบริษัทที่เปิดกิจการอยู่ก็แทนที่ พนักงานด้วยเครื่องจักรคนโดนหุ่นยนต์ แย่งทำงานกันหมดแล้ว

3. คน มักฟุ้งเฟ้อ มากกว่าร า ยได้ที่มี ซื้ อของเกินความจำเป็น ใช้จ่ายเ งิ น และ กู้เ งิ นโดยไม่นึกถึงอนาคต ข้างหน้า ขอให้อ ย่ าสร้างห นี้เพิ่มเพราะ ด อ ก เบี้ยทวีคูน อ ย่ าใช้จ่ายเกินตัว หากวันหนึ่ง ที่เกิด วิ ก ฤ ติ จะเอาตัวไม่รอ ดเลย

4. อาชีพค้ าอ อ น ไ ลน์จะเริ่มถดถอย

เพราะมีการแข่งขันที่สูงขึ้น และ ลูกค้ า มีทางเลือ กที่หลากหล า ยโดยเฉพาะ บริษัทที่สร้างระบบครบวงจรมา โดย ตัดระบบพ่อค้ าคนกลางทิ้งหมด

5. แล้วก็ห นี้สินที่มีอยู่ตอนนี้ เป็นห นี้สินที่ ด อ ก เบี้ยต่ำสุด ถ้า ด อ ก เบี้ยนโยบายขึ้น เพียง หลักสต างค์ บาทสองบาท จะเกิดความลำบากต่อคน เป็นห นี้ทันที เช่น บ้านเคยผ่อนต้น หมื่น ด อ ก เบี้ย สองหมื่นในยอ ดผ่อนสามหมื่น จะกล า ยเป็น ด อ ก เบี้ยแทบทั้งหมดในทันที

6. เริ่มเห็นกันแล้ว นักท่องเที่ยว ห า ยไปมาก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวยุโรป ที่ กระเป๋าหนักมีร า ยจ่ายต่อคนสูง ไม่มาเที่ยวบ้านเรากัน

7. สำหรับใครทำงานแบงค์ ให้รีบ มองหางานอื่นไว้ด้วย ก่อนที่ จะถูกปลด เนื่องจากระบบใหม่ธนาคารเน้นใช้ แอพมากกว่าใช้สาขาในการทำงานแล้ว และ ตอนนั้นจะหางานทำ ย า ก มากเลย

8. การที่ค่าเ งิ นบ้านเราเรทดี ค่าเ งิ นแข็งกว่าประเทศอื่น ๆ ในโลก อ ย่ าดีใจ เพราะ เขาต้องการถือเ งิ น บาท เพื่ออะไรบางอ ย่ างเท่านั้น

9. ที่ดิน และ บ้านตอนนี้ข า ย ย า ก มาก เพราะเ งิ นในระบบห า ยไปมากจริง ส่วนคนที่มีเ งิ นอยู่ ก็ไม่ออ กจะ ใช้จ่ายมาก

10. ปัญญา ประดิษฐ์ หรือ AI จะเข้า มาแทนในสิ่งที่เราคิดไม่ถึงมากอ ย่ าง ไม่น่าเชื่อ และ การที่ไม่เชื่อว่าจะมาแทนขนาดนั้น ก็เหมือนกับที่รุ่น พ่ อ แ ม่ เราไม่คิดว่า โลกทุกอ ย่ างจะมารวมในมือถือเครื่อง เดียวได้ขนาดนี้เลย

11. ของมีค่าอ ย่ างทองคำยังมีค่าเสมอ เวลาค่าเ งิ น มีปัญหาให้เรียนรู้จากหล า ย ๆ ประเทศที่ค่าเ งิ นลดอ ย่ าง รุ น แ ร ง และ คนที่มีทองคำอยู่ในมือจะสามารถเปลี่ยน ไปแลกค่าเ งิ นใด ก็ได้ในโลก

12. ในส่วนอสังหาริมท รั พ ย์ต่าง ๆ เพิ่มขึ้นแต่คนจมทุน โดยเฉพาะคอนโดที่เราเห็นว่าซื้ อเพื่อ เก็งกำไรเริ่มออ กอาการชัดเจน เนื่อง จากหล า ยสาเหตุที่มีพวกแนะนำให้ คนไปกู้เ งิ นเกิน มาก ๆ คนที่ ล ง ทุ น ต า ม ก ร ะ แ ส มีคนเป็นแบบนี้จำนวน มาก คิดว่าจะเอาค่าเช่ามาผ่อนแต่ท้าย ที่สุดไม่มีคนเช่าที่เคยคิดว่าจะเอาค่า เช่ามาจ่าย ก็ไม่พอจ่าย

13. หลังสองสามปีมานี้เห็นการใช้ พลังงานไฟฟ้าแทนน้ำมัน หากจะลงทุนในธุรกิจ หุ้ น น้ำ มั น ควรพิจารณาให้ดี

14. ปัจจุบันโลกแห่งหุ้น พื้นฐาน ดีจะหมดไปเรื่อย ๆ เพราะแทบจะไม่มีธุรกิจที่ยั่งยืนใน พื้นฐานโลกใหม่ที่กำลังจะดำเนินไป

15. จะว่าไปไม่ใช่ประเทศเรา บริหารไม่ดีเพียงอ ย่ างเดียว แต่ระดับโลกเศรษฐกิจหล า ย ๆ ประเทศ ก็หดตัวลงพร้อม ๆ กัน โดยที่ไม่มี ภู มิ ภ า ค ไหนดีเลย

16. หลักการสำคัญที่ใช้ได้ทุกสมัย กับเศรษฐกิจพอเพียง สามารถช่วยเราได้ถ้าเราไม่สร้างห นี้มาก เกินไปอ ย่ างน้อยประเทศเรา ก็มีดินดี มีแม่น้ำ ลำธาร อุดมสมบูรณ์แทบทุก จังหวัดสามารถปลูกผักปลูกผลไม้ทานได้

พอให้เรามีกิน มีใช้ ต ามรอยพ่อ ร.9เรา สำหรับข้ อมูลที่นำมาในวันนี้ไม่ได้ต้องการ ให้ทุกคนได้ ตื่ น ตระหนกกันเพียง แต่ต้องการให้ทุกคน อ่ า น และ ลอง หยุดคิดดูสักพักลองมองถึงเหตุการณ์ ปัจจุบัน ต ามหลักความเป็นจริงด้วยใจ ที่เป็นกลาง และ เป็นธรรมปราศจาก อคติว่า ในยุคปัจจุบันนี้ เราจะต้องปรับ ตัวกันอ ย่ างไร และ จะต้องใช้ชีวิตอ ย่ างไร ให้ไม่อ ดกินอ ดใช้ อยู่อ ย่ างพอเพียง

ที่มา postsread  yimkaowai

Related posts