อ ย่ าใช้ความดีเอาชนะคนเห็นแก่ตัว มันไร้ค่า

ในสังคมเราถูกปลูกฝังความคิดมาตั้งแต่เ ด็ กว่า ทำดีย่อมได้ดี ซึ่งนั่นทำให้เราเชื่อมาตลอ ด แต่แล้วทำไมบางคนถึงทำดีกับคนที่เขารัก ยอมเป็นคู่ชีวิตที่ดี ทำดีด้วยทุกอ ย่ าง ไม่นอ กใจ ไม่โ ก ห ก ไม่หลอ กลวง แต่สุดท้ายสิ่งที่เขาได้ตอบแทน มากลับเป็น

ความเ สี ยใจ ความหลอ กลวง คำโ ก ห กส า รพัด นั่นก็เพราะว่าบางครั้ง ความดี ไม่สามารถเอาชนะ ความเห็นแก่ตัว ของคนเราได้ เพราะต่อให้คุณจะทำดีกับเขามากแค่ไหน แต่ถ้าเขา ยังมีความเห็นแก่ตัวอยู่ในจิตใจ เขาก็จะคิดถึงตัวเขาเอง มากกว่าคิดถึงคุณ เพราะฉะนั้นอ ย่ าคิดว่าทำดีแล้วบางครั้งจะได้สิ่งดีๆกลับคืน มา เพราะถ้าเราทำดีกับคนที่ไม่เห็นค่า สุดท้ายความดีก็ไม่ได้ช่วยอะไร

อย่ าเอาความรักไปผูกไว้กับใคร อย่ าเอาชีวิตที่มีค่าไปมอบให้คนที่ไม่เห็นค่าอย่ ายอมให้ใครมาดูถูก ตราหน้าว่าความรักของเราไม่มีราคาอย่ าหยิบยื่น มีดให้คนอื่น มา แ ท ง เ ร า ซ้ำๆ ด้วยการให้อภั ย ให้โอกาสซ้ำแล้วซ้ำเล่า

อย่ ายอมปล่อยให้ตัวเองทุ ก ข์ซ้ำๆ เ จ็ บซ้ำๆ เพราะคำว่า ไม่มีที่ไปอย่ ายอมให้ใครมาทำร้ า ยซ้ำๆ เพียงเพราะเรารัก และไว้ใจเขาความดี เอาชนะคนเห็นแก่ตัวไม่ได้ ความสงส า ร เอาชนะคนไม่รักไม่ได้

ความทุ่มเท เอาชนะใจไม่ได้ ความคาดหวัง เอาใจคนไม่รักไม่ได้ความซื่อสัตย์ เอาชนะคนหล า ยใจไม่ได้ ความรัก เอาชนะใจคนไม่รักไม่ได้หากเหนื่อยนักที่ต้องรัก ทุ่มเทให้กับคนไม่เห็นค่า ก็ควรจะถอยมาตั้งหลักสักพัก ให้ใจได้พักผ่อนเสี ยบ้างการก้าวออ กมาจากจุดที่ยืนอยู่

แม้จะเ จ็ บ ป ว ดแต่เราควรให้โอกาสตัวเองได้พักอย่ าแขวนชีวิตเราไว้กับความพอใจของคนอื่น วันนี้ตัวเองเหนื่อยมาพอหรือยังอย่ าวิ่งต ามคนที่ไม่เห็นค่ามากเกินไปช่วยรักตัวเองหน่อย เห็นค่าตัวเองหน่อยชีวิตเราเอง เราเลือ กได้ว่าจะอยู่ในที่ๆ มีความสุขหรือจะทนทุ ก ข์ ตลอ ดไป

ที่มา yindeeyindee bohatto  kapook999

Related posts