10 ข้ อสอนลูกให้โตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดี

พ่อแม่ทุกคนอย ากเห็นลูกเติบโตมาเป็นคนดีของสังคม อยู่ที่ไหนก็มีแต่คนรักคนเอ็นดู แต่วิ ธีการสอนลูกของพ่อแม่แต่ละคนก็จะมีวิ ธีที่แตกต่างกันออ กไป ฉนั้นวันนี้เราก็อย ากจะนำเสนอวิ ธีสอนลูกที่จะนำพาลูกให้เติบโตเป็นคนดีได้ จะมีอะไรบ้างต ามไปดูกันเลย

1. จงฝึกสั่งสอนลูกๆ ของตน ด้วยรักและเมตต า สอนในวันนี้ มันดีกว่าปล่อยให้โตไปแบบที่ลูกไม่รู้ และถูกสังคมสอนเขาเอง

2. ลูกชายนั้นเป็นเพ ศ ทางเลือ ก มันก็ไม่ใช่เรื่องต้องทุ ก ข์อะไร เพราะตราบเท่าที่ลูกมีความสุข ไม่ทุ ก ข์ เป็นคนดี มีสำนึกที่ดี มีชีวิตคุณภาพ เท่านี้ก็นับว่าประเสริฐกว่าเรื่องเพ ศ สภาพใดๆ แล้ว

3. ลูกเรานั้น อาจไม่ได้สวยหล่อเหมือนใคร แต่ว่าหัวใจที่รักลูกนั้น เชื่อว่าเราไม่น้อยกว่า ลูกบ้านใดแน่นอน

4. อ ย่ ากดดันให้เขาต้อง เรียนเก่ง เรียนดี เพียงสอนให้ลูก เรียนรู้ อยู่ได้ด้วยตัวเอง นี่แหละ เป็น มรดกชีวิตที่เราควรมอบให้ลูกๆ

5. การเลือ กทน เพียงเพื่อครอบครัวสมบูรณ์ มันไม่ใช่แค่อยู่กันพร้อมหน้ากัน หากอยู่แล้วไม่นำพา มันก็ไม่รู้หน้าที่ มีไปก็ ป่ ว ยการเปล่าๆ น่า

6. ไม่ต้องหวังว่าให้เขาเป็นอ ย่ างนั้นอ ย่ างนี้ อ ย่ าเอาความหวังมาไว้บนไหล่ลูก อ ย่ าสร้างภาระให้เขา เพราะความหวังเดียว ที่ควรมีต่อลูกคือให้เขาดำรงชีพได้อ ย่ างเป็นสุข ให้อยู่ได้ในวันที่ไม่มีพ่อแม่ประคอง

7. สอนลูกสาวว่าไม่ต้องแข่ ง เพื่อที่จะให้เท่า กับผู้ชาย และอีกอ ย่ างคือ สอนลูกชายว่าอ ย่ าไปเอาเปรียบผู้หญิง เพราะโลกทุกวันนี้ทุกเ พ ศควร ให้เกียรติเพื่อน มนุษย์เท่าๆ กัน

8. ไม่มีสามีก็อยู่ได้ แต่ลูกจะข าดแม่ไม่ได้ ฉะนั้น จงอ ย่ าเอาเวลาที่มีค่านั้น ไปทุ่มต ามยื้อผู้ชาย ที่ทำล ายครอบครัวทำล ายความสมบูรณ์ของชีวิต

9. การที่ลูกสาวไม่แต่งงาน มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลก หรือน่าอ ายอะไรเลย ถ้าลูกมีชีวิต ที่สมบูรณ์เองได้ พึ่งตัวเองเป็น ส่วนผู้ชายนั้นก็แค่องค์ประกอบ

10. จงสอนเรื่องความกตัญญู นั่นเพราะเราต้องทำให้ลูกดู อีกอ ย่ างคือ ไม่ใช่มาลำเลิกตอนโต ว่าให้ลูกกตัญญู

ที่มา chayend  san-sabai

Related posts