เก็บไว้สอนลูก เหตุผล 5 ข้ อที่คนเราควรรู้จักสร้างนิสัยการออมตั้งแต่ยังเล็ก

สำหรับพ่อแม่เราควรจะปลูกฝังให้ลูกรู้จักเก็บออมเ งิ นตั้งแต่ยังเล็กๆ หล า ยคนอาจจะบอ กว่ายังเล็กอยู่จะรู้เรื่องเ งิ นได้อ ย่ างไร ทุกวันนี้เ ด็ กๆรู้จักใช้เ งิ นเป็นแล้วจ้า ฉนั้นเราต้องสร้างนิสัยรักการออมให้เป็นให้กับลูก วันนี้เรามีข้ อคิดของการออมเ งิ น มาฝากกัน

ยังจำได้ไหมครับว่า เมื่อสมัยก่อนตอนที่เราเป็นเ ด็ กน้อยผู้ใหญ่ทั้งหล า ยมักจะคอยเ ตื อ นเราอ ย่ างหวังดีเสมอว่า หัดเก็บเ งิ นไว้นะลูก โตไปจะได้ไม่ลำบากแต่พอโตขึ้น มาแล้วทำได้ไหม คำตอบส่วนใหญ่กลับทำให้สะเทือนใจเพราะ ทำไม่ได้

จากการค้นคว้าผ่านประสบการณ์มิตรสห า ยหล า ยท่าน ได้พบจุดอ่อนข้ อใหญ่ว่า อ้าววว ผู้ใหญ่เค้าไม่เคยบอ กเหตุผลนี่นา บอ กให้แต่เก็บๆ แล้วจะรู้ไหมล่ะ (แถสุดๆ)งั้นวันนี้ขออธิบายเหตุผลให้ฟังเลยดีกว่าว่าเพราะอะไรเราทุกคนถึงต้องเก็บเ งิ นตั้งแต่อายุยังน้อยๆ

1. เพราะว่า ไม้อ่อนดัดง่าย สร้างวินัยได้เร็วกว่า

เคยได้ยิน กฎ 21 วัน ไหมครับ กฎนี้มีหลักการว่าถ้าหากเราอ ดทนทำอะไรติดต่อ กัน 21 วัน มันจะเปลี่ยนกล า ยเป็นนิสัยแต่การเก็บเ งิ นนั้นไม่ใช่แค่สิ่งที่ต้องทำให้เป็นนิสัย แต่เราต้องสร้างให้มันกล า ยเป็น วินัย

ยิ่งเราเริ่มตั้งแต่เ ด็ ก ในตอนที่รายได้ยังน้อย รายจ่ายยังน้อยแต่ถ้าเราสามารถเริ่มออมเ งิ นได้ รับประกันได้เลยว่าเมื่ออายุมากขึ้น การเก็บเ งิ นของเราก็จะง่ายขึ้น แถมบางครั้งยังเพิ่มขึ้นต ามสัดส่วนของรายได้ แต่ถ้าใครไม่เคยเก็บเ งิ นเลย เอาแต่ใช้สุรุ่ยสุร่าย สร้างนิสัยที่ไม่ดีแบบนี้เราจะไม่เรียกว่าวินัย แต่มันจะกล า ยเป็น สันดาน แทน ซึ่งกำจัดย ากกว่านิสัยไปหล า ยเท่าตัว (TwT)

2. เพราะว่า ยิ่งแก่รายจ่ายยิ่งเยอะ

ในช่วงชีวิตที่เราเป็นเ ด็ กถึงวัยรุ่น เรายังมีไออุ่นของคุณพ่อแม่ให้พึ่งพิงอ า ห า รการกินก็หาได้ไม่ลำบาก แต่พอยิ่งโตแล้ว ความรับผิ ดชอบก็ยิ่งเยอะ รายจ่ายเพิ่มขึ้นยิ่งกว่าเงาต ามตัว มีเรื่องป ว ดหัวให้ใช้เ งิ นเยอะขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งถ้ามีลูกมีเต้า เ จ็ บป่ ว ยไม่สบายโอ้ยยย วงเวียนชีวิตมันช่างหมุนเร็วอะไรอ ย่ างนี้ เ งิ นที่มีต้องแ บ่ ง ปั น

ยังไม่รวมเ งิ นที่ต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวย ามแก่เฒ่า เ งิ นที่ต้องใช้ในแต่ละวันหรือจะหันเหไปทำธุรกิจก็ยิ่งมีรายจ่ายมากมาย แค่พูดแค่นี้ก็เ ค รี ย ดแล้ว ป๊ะ เก็บเ งิ นกันดีกว่าครับ

3. เพราะว่า จะได้ศึกษาเรื่องการล ง ทุ นแต่เนิ่นๆ

การล ง ทุ นทุกชนิดมีความเ สี่ ย งหล า ยๆคนจึงไม่กล้าเ สี่ ย งที่จะล ง ทุ น บางครั้งได้แต่ฝากเ งิ นเอาไว้ในธนาคารและยิ่งเราอายุเยอะเท่าไร ภาระที่เยอะขึ้นย่อมทำให้ความกล้าที่จะล ง ทุ นลดลง

และการเริ่มต้นล ง ทุ นเมื่อตอนอายุมาก มีข้ อเ สี ยที่หนักที่สุดคือ เมื่อพลาดแล้วไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้เ งิ นที่สร้างมาทั้งชีวิตหล่นห า ยไปหมดเมื่อย ามชรา ชีวิตนี้ลำบากอ ย่ างแน่นอน

แต่ถ้าหาก เราเริ่มต้นสั่งสมความรู้ตั้งแต่อายุยังน้อย ลองผิ ดลองถูกได้เรื่อยๆหากทำผิ ดพลาดไปก็สามารถลุกขึ้นใหม่ได้ มันก็น่าจะดีกว่าใช่ไหมฮะดีไม่ดีบทเรียนแห่งความผิ ดพลาดจะทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตได้ไวขึ้นอีกด้วย

4. เพราะว่า เราจะรู้คุณค่าของเ งิ น ไม่ใช้จ่ายสิ้นเปลือง

หากเราเรียนรู้ที่จะรู้คุณค่าของเ งิ นตั้งแต่อายุยังน้อย จะทำให้เรานั้น มองออ กว่ารายจ่ายไหนเป็นรายจ่ายที่ จำเป็น หรือรายจ่ายที่ ต้องการแยกออ กดั่งมีญานทิพย์ ว่าสิ่งไหนจำเป็นที่ต้องใช้ และสิ่งไหนเป็นเพียงแค่ความต้องการเท่านั้นและเมื่อเราลดความต้องการลงได้ คุณค่าของเ งิ นย่อมจะเพิ่มขึ้นต ามความสิ้นเปลืองที่ลดลง อ ย่ างแน่นอน

5. เพราะว่า เพลิดเพลินเพราะได้เกษียนก่อนกำหนด

เริ่มต้นก่อน ย่อมมีโอกาสเกษียณก่อนโดยปกติแล้ว ปัจจัยที่ทำให้การล ง ทุ นได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นประกอบด้วยสามส่วนคือ เ งิ นต้น ผลตอบแทน และระยะเวลา

สำหรับบางคนอาจจะมองว่าตัวเองมีเ งิ นต้นไม่มาก ไม่กล้าเ สี่ ย งล ง ทุ นเพื่อรับผลตอบแทน มากๆแต่อาศัยที่ว่าเริ่มต้นก่อนก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกัน เรียกง่ายๆว่า เ ด็ กสายถึกเน้นอ ดทนจนสามารถเกษียณก่อนกำหนดได้ยังไงล่ะคร้าบบบ

เหตุผลทั้ง 5 ข้ อนี้ มาจากข้ อคิดเห็นส่วนตัวของ และประสบการณ์ของมิตรสห า ยหล า ยๆท่านที่เคยลองผิ ดลองถูกมามากมาย (พูดเหมือนย าเ ส พติดเลยแฮะ)เลยอย ากเขียนเพื่อเ ตื อ นใจให้ทุกคนรู้ไว้ว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดของการเก็บเ งิ น คือ การเริ่มต้น

ซึ่งมันก็เหมือนกันกับการหัดขี่จักรย าน ถึงแม้ครั้งแรกจะย ากแต่ถ้าขี่เป็นเมื่อไรแล้วเราก็เดินทางไปไหน มาไหนได้เร็วขึ้น เช่นเดียวกับการออมเ งิ น ไม่งั้นคงไม่มีคำว่า ออมก่อน ร ว ยกว่า จริงไหมคร้าบบบบ

ที่มา aommoney  jingjai999

Related posts