ฝากถึงคนใช้เ งิ นเกินตัว ฟุ่มเฟือย ถ้าไม่อย ากลำบาก

ทุกคนทราบดีว่าเ งิ นทองเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิต แต่ถ้าหากเราไม่รู้จักใช้ เราก็ลำบากได้ วันนี้เราจะพามาดูสิ่งที่จะเกิดขึ้น บางเรื่องนั้นเริ่มมีให้เราได้เห็นบ้างแล้ว เป็นสัญญาณเตือนสำหรับคนที่ใช้จ่ายเกินตัว ฟุ่มเฟือย

คนวัยทำงาน กำลังใกล้ถึงจุดนี้ไปทุกทีๆ ในอนาคตที่ธนาคารทั่วโลกจะให้ด อ ก เบี้ยเ งิ นฝาก 0 เปอร์เซน และในบ้านเรา นั้นใกล้จุดนี้เข้าไปทุกที เราจะใช้ชีวิตยังไงกัน ต้องปรับตัวยังไงกัน อนาคตข้างหน้า จะมีอะไรเปลี่ยนแปลง ไปมากน้อยแค่ไหน

1 ผู้สูงอายุ

บางทีอาจต้องกลับมาทำงาน เดิมทีเขาเหล่านี้ มีเ งิ นเก็บเป็นก้อนที่มากพอ จะเก็บกิน ด อ ก เบี้ยได้เรื่อย แต่พอเ งิ นฝาก ไม่มี ด อ กเบี้ย เลยต้องใช้จ่ายเ งิ นก้อนหมดไปเรื่อยๆ เลยทำให้ผู้สูงอายุอาจต้องกลับมาทำงานนั่นเอง

2 เ งิ นจะห า ย ากขึ้น คนใช้จ่ายลดลง

ถ้า ด อ ก เบี้ยเ งิ นฝาก เท่ากับว่าคนที่มีเ งิ น ฝากทั้งหมด ไม่ได้ด อ กเบี้ย ซึ่งปกติเ งิ นที่งอ กออ กมาจากในระบบ ด อ ก เบี้ยนั้น มีมากถึงแสนล้านบ า ทต่อปี คิดดูสิว่า เ งิ นที่ห า ยไปนั้น จะทำให้กำลังซื้ อ ลดลงไปมากขนาดไหน

3 คอรั บชั่ น และกา รโ ก ง

จะเยอะขึ้น คนจะยอมทำทุกสิ่ง อ ย่ า ง เพื่อให้ได้มาซึ่ง เ งิ น แล้วทำให้เกิดปัญหา ตรงนี้ ต ามมา

4 เ งิ นเฟ้อแฝง

เ งิ นเฟ้อแฝง ก็ คือ ค่าครองชีพ การที่ด อ ก เบี้ย เ งิ นฝากไม่มี ไม่ได้หมายถึง ว่า ค่าครองชีพ จะไม่เพิ่ม เพราะ จากที่ผ่ าน มานั้น เราก็เห็นแล้วว่า ค่าครองชีพเพิ่มขึ้นเสมอ แล้วเ งิ นที่เรามี จะซื้ อของได้น้อยลง แล้วก็ไม่สามารถฝากเ งิ น กิน ด อ ก เบี้ย เหมือนยุคก่อนๆ ได้แล้ว

5 คนเริ่มห่างไกลคำว่า อิสรภ า พทางการเ งิ น

ในทุกวันนี้เรามักได้ยินคำว่า P a s s i v e I n c o m e หรือ มี ร า ย ได้เข้ามา มากกว่าค่าใช้จ่าย และโดยที่เราไม่ต้องทำงาน เดิมทีนั้นการฝากเ งิ นธนาคาร ก็ยังพอมี ด อ กเบี้ยบ้าง แต่ว่ายุคต่อไปนั้น หากเราลงทุ น ไม่เป็น ซื้ อท รั พ ย์สินที่ไม่ได้ สร้ า งร าย ได้ เราอาจต้องทำงานไปตลอ ดชีวิตคำว่าอิสรภ า พ ทางการเ งิ นคงจางห า ยไป

6 สินท รั พ ย์ต่างร า ค า จะไม่ลดลง

นั่นก็เพราะคน มีเ งิ น ไม่มีเหตุผลที่จะถือเ งิ นสด ก็คือ เ งิ นจะไหลออ กจากธนาคารที่ไม่ มี ด อ กเบี้ย ไปอยู่ในสินท รั พ ย์ ที่ให้ผลตอบแทน สูงกว่า เช่น ลงทุ นหุ้ น ลงทุ นในกองทุ น ที่ได้เ งิ นปันผลแทน ด อ ก เบี้ย ลง ทุ น ในอสังหาที่ให้ค่าเช่า แล้วคนที่ ถือครอบท รั พ ย์สิน เหล่ านี้ไว้ ไม่คิดจะปล่อยข า ย ออ กมา ทำให้ร า ค าสินท รั พ ย์ สูงเกิน ขึ้นๆเรื่อย คิดดูสิว่า เมื่อก่อนทำงานไม่กี่ปี ก็ซื้ อบ้านได้ แต่เดี๋ยวนี้ผ่อน 30 ปี ได้คอนโด ห้องเดียว ที่ดินก็ไม่มี

7 หลังจากยุคด อ กเบี้ย 0 เปอร์เซน ทุก อ ย่ า ง จะแ ย่เข้าไปอีก

นั่นเพราะ เ งิ น มันล้นระบบ ที่ล้นระบบ อยู่ในมือคนร ว ย เป็นกลุ่มคน จำนวนน้อย ที่ไม่ค่อยใช้จ่าย พอ การใช้จ่ายน้อย ของก็ข า ยไม่ได้ เศรษฐกิจก็ แ ย่ ทีนี้ บริษัทก็ต้องปิดตัว คนก็ตกงาน ลูกจ้างที่ กู้ เงิ น มา ก็จ่ายหนี้ไม่ไหว

8 ครอบครัวจะแ ต กแย กมากขึ้น

เมื่อก่อนพ่อทำงานแม่อยู่บ้านเลี้ยงลูก ยังทำได้แต่มายุคนี้ พ่อและแม่ทำงาน ทำโอที ต่อจนดึก ทำงานทั้งวัน ก็ยังแทบไม่เพียงพอ กับค่าอะไรต่างๆ กล า ยเป็นว่าไม่มีเวลาให้ครอบครัว ไม่มีเวลาอบรมลูก ปัญหาในสังคม ก็สูงขึ้นเรื่อยๆ

9 ความเหลื่อมล้ำจะมากขึ้น

ขณะที่คนหาเช้ากินค่ำ แทบจะไม่มีเ งิ นเหลือเก็บเลย โดยที่คนระดับร า ก หญ้า แทบจะไม่รู้สึกตัวเลย ถ้าวางแผนการเ งิ นไม่ถูก ลง ทุ น ไม่เป็น ก็คงอาจต้องทำงานหนักไปตลอ ดชีวิตเลยล่ะ

10 เ งิ นจะเหนือผู้คน มากขึ้น

ในยุคที่เ งิ นห า ย ากนั้น คนส่วน มาก จะทำทุก อ ย่ า ง เพื่อให้ได้มัน มา โดยไม่สนวิธีการ และผลของมันที่จะต ามมา

ที่มา  thatlifes

Related posts