เลี้ยงลูกให้เป็น รู้จักพึ่งตัวเองได้ ด้วย 6 วิ ธีที่พ่อแม่ควรสอน

ในย ามที่ลูกยังเล็กลูกจะอยู่ในอ้อมอ กของเราตลอ ด แต่พอโตขึ้นหน่อยลูกจะต้องเผชิญเข้าสู่สังคม การไปโรงเรียน การมีเพื่อน ซึ่งคนเป็นพ่อแม่จะคอยให้ความช่วยเหลือลูกไม่ได้ ฉนั้นพ่อแม่ควรสอนและปลูกฝังการให้ลูกรู้จักดูแลตัวเองให้ได้ ตั้งแต่ยังเล็ก เพื่อให้เขานั้นเอาตัวรอ ดเป็น และไม่ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นบ่อยๆ

อ ย่ าเลี้ยงลูก โดยต ามใจลูกมากเกินไป เพราะในอนาคตมันคือผลเ สี ยของเขาที่มักจะทำอะไรไม่เป็น หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่น ทำให้มีอุปสรรคในการ ใช้ชีวิตเพราะฉะนั้น คุณพ่อคุณแม่ควรสอน 6 เ ท ค นิ ค ให้ลูกๆ รู้จักการพึ่งพาตัวเอง ก่อนเป็นอันดั บแรกค่ะ จะมีเ ท ค นิ คอะไรบ้ าง ไปดูกันเลย

1.พ่อแม่ทำให้ดูเป็นแบบอ ย่ างที่ถูกต้อง

เ ท ค นิ คต่อไป คือ การที่คุณพ่อคุณแม่ ต้องทำให้ดูเป็นแบบอ ย่ างที่ถูกต้องเ สี ยก่อน แล้วค่อยให้ลูกได้ฝึกทำต าม หากลูกดูแล้วยังทำต ามไม่ได้อีก ให้ใจเย็นๆแล้ว ค่อยจับมือเขาทำต ามไปพร้อม กับเราค่ะ เพื่อให้ร่างก าย และ ส มอง ของลูกเกิดการเรียนรู้นั่นเอง

2.แนะนำน้อยๆ แต่ให้ลูกลองทำให้เยอะ ปล่อยให้เลอะเทอะบ้ าง

คุณพ่อคุณแม่ ควรให้คำแนะนำน้อยๆ กับลูกก่อน แต่ลองเปิดโอกาสให้ลูกได้คิด และลองลงมือทำให้เยอะๆ เพื่อให้เขาได้เรียนรู้ความสำเร็จรวมทั้งลิ้นรส ความผิ ดหวัง ด้วยตัวเอง เมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่จะได้มีภูมิต้านทานด้านความผิ ดหวังค่ะ

3.สอนลูกคิดให้เป็นระบบ + เป็นขั้นเป็นตอนต่างๆ

เมื่อลูกเจอปัญหา คุณพ่อคุณพ่อคุณแม่ควรสอน ลูกให้คิดอ ย่ างเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน เพื่อให้เ ด็ กๆ ได้รู้จักคิดวิ ธีในการแก้ปัญหาก่อนเป็นอันดับแรก ให้รู้ก่อนว่า ควรจะทำอ ย่ างไรต่อไป เมื่อเกิดปัญหาแบบนี้เขาควรจะต้อง ทำอ ย่ างไร แล้วขั้นต่อไปถึงค่อยเป็นการลงมือทำหรืออาจจะลองฝึกให้เ ด็ กๆ ได้เรียนรู้ในการมองภาพ รวมของปัญหานั้นๆ ก่อน เพราะถ้าปัญหามันอยู่ใกล้เกินไป ลองถอยออ กมาอาจจะคิดวิ ธี ที่ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ได้นั่นเอง

4.ใช้กฎ 5 นาที ให้ลูกได้ลองทำด้วยตัวเอง

ให้ลูกได้พย าย ามลองทำสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง ก่อน 5 นาที ถ้าลูกยังทำ หรือแก้ปัญหาไม่ได้อีก คุณพ่อคุณแม่ค่อยเข้าไปให้ความช่วยเหลือ แต่ไม่ใช่พอเห็นลูก ทำไม่ได้ก็เข้าไปช่วยเหลือลูกเลยโดยที่ไม่ได้ให้เขาได้คิด แก้ปัญหา หรือลงมือทำด้วยตัวเอง เพราะนั่นจะยิ่งทำให้เ ด็ กเกิดความเคยชิน จนทำอะไรเองไม่เป็น และไม่พย าย ามทำ ต้องรอให้คนอื่น มาช่วยเหลือตนเอง

5.ให้ลูกฝึกฝนจนคล่องแคล่ว

สิ่งแปลกใหม่ ที่ลูกยังไม่เคยทำ เมื่อเราสอนจนลูกทำต ามได้แล้ว ลองให้ลูกฝึกฝนทักษะนั้นๆ จนคล่องแคล่วเขาจะเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง และอาจจะต่อยอ ด ในเรื่องที่ใกล้เคียงกันได้อีกเช่นกันค่ะ

6.สอนลูกเรื่องความอ ดทน + ใจเย็น

การฝึกความอ ดทนและ ความใจเย็น เป็นทักษะที่ลูกต้องเริ่มเรียนรู้ในการดำเนินชีวิต เพราะการพึ่งพาตัวเองก่อนขอความช่วยเหลือ จากคนอื่นนั้นเป็นเรื่องที่ยุ่งย าก หากเ ด็ กไม่มีความอ ดทน และความใจเย็น มากพอเป็นอ ย่ างไรกันบ้ างคะ สำหรับ 6 เ ท ค นิ คที่เรามา เเ ช ร์ ให้คุณพ่อคุณแม่ ใช้สอนลูกช่วยเหลือตัวเองให้เป็น เพื่อให้ พวกเขาเกิดความกล้าหาญว่าสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องรอ ขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น และพร้อมเผชิญหน้ากับโลกกว้าง อ ย่ างมีภูมิต้ าน ท าน กันนั่นเองค่ะ

ที่มา Thaipbskids  fahhsai

Related posts