เ ค ล็ ด ลั บวิชาสอนลูกให้ได้ดี เป็นเถ้าแก่คน

การเป็นเจ้าของกิจการอาจจะเป็นเรื่องที่ย ากสำหรับหล า ยๆคน แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะเป็น มันไม่ได้ สำหรับวันนี้เราจะพาไปดูนิสัยที่คนจะได้เป็นเถ้าแก่ในอนาคตเขามีกัน ซึ่งเราสามารถเก็บไว้สอนลูกได้ เผื่อโตขึ้นเขามีกิจการเป็นของตัวเอง

ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจการห้องแถว หรือ เจ้าของอาณาจักรธุรกิจ ใหญ่ตัวที่หวังส่งไม้ต่อให้กับลูกหลานหรือเป็นเพียงมนุษย์เ งิ นเดือน ที่หาเช้ากินค่ำก็สามารถปั้นลูกน้อยให้เติบโตโดยเปี่ยมไปด้วยจิต วิญญาณของเถ้าแก่ (Entrepreneurial Spirit) มีความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้า เ สี่ ย ง เพื่อไขว้คว้าโอกาสที่จะสร้างธุรกิจของตัวเอง ได้ไม่ต่างกัน ที่สำคัญเพื่อบรรลุความตั้งใจนี้

1.ฝึกนิสัยการเป็นผู้ฟังที่ดี

สำหรับเ ด็ ก การรับบทผู้ฟังอาจเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ แต่เชื่อเถอะว่า ยิ่งฟังมากเท่าไหร่ ยิ่งเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้มากขึ้นเท่านั้น ไม่เช่นนั้นการฟังคงไม่จัดว่าเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญที่สุด ของผู้นำที่ดี

2.สอนให้ลูกใช้ชีวิตอ ย่ างมีเป้าหมาย

แม้แต่ทารกน้อย ยังรู้จักตั้งเป้าหมาย และอาศัยการร้องไห้เพื่อ บอ กให้พ่อแม่รู้ว่า กำลังหิว, ไม่สบายตัว หรือต้องการให้คนอุ้ม เพราะฉะนั้น คุณไม่จำเป็นต้องอ ดใจรอให้ลูกค่อยๆค้นหาเป้า หมายให้กับชีวิต แต่ควรส่งเสริมให้ลูกรู้จักกำหนดจุดหมายใน

ชีวิตและก้าวไปให้ถึง เพราะสุดท้าย ไม่ว่าเขาจะไปถึงหรือไม่ อ ย่ างน้อยระหว่างทางเขาจะได้เรียนรู้ที่จะริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ฝึก การแก้ปัญหาความอ ดทน ฝึกความเชื่อมั่น และรู้จักเคารพใน ตัวเองตั้งแต่เ ด็ ก เพ ราะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นคุณสมบัติที่พึงมี ของผู้ที่ฝัน อ ย า ก ทำธุรกิจ

3.สอนให้เขาทำงานที่รัก

แพชชั่น สามารถเปลี่ยนงานที่หล า ยคนอาจมองว่าเหน็ดเหนื่อย และน่าเบื่อให้เป็นความสนุกและความสุขได้ หน้าที่ของคุณคือ ช่วยลูกต ามหาแพชชั่นในงานที่เขารักให้เจอและส่งเสริมให้เขา มีทักษะพร้อมจะโลดแล่นในเส้นทางที่เลือ ก

4.สอนให้ลูกเป็นคนไม่ยอมแพ้

เราทุกคนล้วนต้องเคยลิ้มรสความสำเร็จและความล้มเหลวมาแล้ว ทั้งสิ้นเพ ราะฉะนั้น คุณต้องสอนให้ลูกรู้ว่าคนเราจะชนะหรือแพ้กี่ ครั้งไม่สำคัญเพียงแต่เมื่อล้มแล้วต้องจดจำบทเรียนจากความผิ ด พลาดและอ ย่ าทำผิ ดซ้ำ

5.คุณคือต้นแบบที่ดีที่สุด

โรงเรียนแห่งแรกของเ ด็ กทุกคน คือ บ้าน เพ ราะฉะนั้นถ้าคุณ อย าก ปั้นให้เขาเป็นแบบไหน ลองสร้างสิ่งแวดล้อมแบบนั้น เพื่อเกื้อหนุนให้เขาดูยกตัวอ ย่ าง ถ้าคุณ อย าก ให้ลูกเติบโต ไปเป็นคนที่ขยันทำงานคุณก็ต้องทำเป็นตัวอ ย่ างให้ลูกดูว่า คุณเองขยันทำงานขนาดไหนหรือหาก อย าก ฝึกให้ลูกรู้จัก เป็นผู้ให้คุณอาจพาเขาไปด้วยเวลาที่คุณเข้าร่วมในการทำงาน จิตอาสา เป็นต้น

6.ปล่อยให้เขา นิย าม ความสำเร็จของตัวเอง

ในฐานะพ่อแม่คุณไม่จำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายหรือเส้นทางให้ ลูกเดิน เพียงแต่คอยเป็นกองหนุนและช่วยเหลือให้เขาไปถึงจุด หมายก็เพียงพอแล้ว

7.ปล่อยให้เขาได้ทบทวนตัวเองบ้ าง

ในฐานะพ่อแม่ หากคุณได้ทำในสิ่งที่ควรทำที่กล่าวมาครบถ้วน ทุกข้ อแล้วก็ถึงเวลาที่คุณต้องถอยออ กมา เพื่อเปิดช่องว่างให้ ลูกน้อยได้ทบทวนตัวเองว่า สิ่งที่เขาเป็นในตอนนี้ใช่ในสิ่งที่เขา ต้องการหรือยัง ซึ่งในช่วงเวลาสำคัญเช่นนี้คุณควรปล่อยให้เขา ได้ เป็นอิสระในการคิดทบทวน เพื่อหาคำตอบที่คิดว่าใช่ที่สุด สำหรับตัวเองจริงๆ

8.ฝึกให้ลูกเป็นนักสื่อส า รที่ดี

หนึ่งในคุณสมบัติของผู้นำที่ยิ่งใหญ่ คือ มีทักษะการสื่อส ารที่ดี เพราะฉะนั้นคุณควรปลูกฝังทักษะนี้ให้กับเขา ควบคู่ไปกับการ สอนให้ลูกตระหนักถึงอานุภาพของคำพูด ก่อนพูดต้องคิดให้ ถี่ถ้วน เช่น เดียวกับการให้คำมั่นสัญญา เมื่อได้ให้สัจจะออ กไป แล้ว จะคืนคำไม่ได้

9.สอนให้ลูกรู้จักการทำงานเป็นทีม

ในโลกธุรกิจ ไม่มีตัวอ ย่ างความสำเร็จไหน เกิดขึ้นจากน้ำพักน้ำ แรงของคนเพียงคนเดียว หากแต่ต้องอาศัยความร่วมมือของ หล า ยฝ่าย

10.สอนให้ลูกเป็นคนดี

คุณสมบัติพื้นฐานของผู้ที่น่ายกย่อง คือ ขยัน จริงใจ ซื่อสัตย์ ทำตัวน่านับถือและ จิตใจดี เพราะฉะนั้นถ้าหวังจะให้ลูกโลดแล่น ในโลกธุรกิจได้อ ย่ างเต็มภาคภูมิ สง่าผ่าเผยคุณต้องปลูกฝังและ เป็นตัวอ ย่ างให้เขา

ที่มา  meokayna

Related posts