5 เ ท ค นิ คออมเ งิ นให้ได้ผล เ งิ นเดือนน้อยก็เก็บได้

การออมเ งิ นอาจจะดูเป็นเรื่องที่ย าก แต่ถ้าหากเรามีความตั้งใจจริงยังไงเราก็ทำได้อยู่แล้ว ส่วนใหญ่ยังไม่ได้เริ่มก็บอ กว่าเก็บไม่ได้ซะแล้ว ฉนั้นหากใครอย ากมีเ งิ นเก็บกับเขาบ้างลองมาดูสิ่งที่เรานำมาฝากกันวันนี้ดู เชื่อว่าใครที่เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนนิสัยการใช้เ งิ นได้คุณจะต้องมีเก็บอ ย่ างแน่นอน

เ งิ นเดือนน้อยก็ออมเ งิ นได้ ถ้าใครเป็นคนร า ยได้น้อยที่อย ากมีเ งิ นเก็บ แค่ทำต ามวิ ธีนี้ก็สามารถช่วยให้มีเ งิ นออมในบัญชีได้สมใจ ความ ใฝ่ฝันของมนุษย์เ งิ นเดือนส่วนใหญ่ก็คือ การมีเ งิ นเก็บสักก้อนหนึ่งไว้ เพื่ออนาคตหรือไม่ก็เพื่อความตั้งใจบางอ ย่ าง แต่ก็ต้องยอมรับว่าไม่

ใช่ทุกคนที่จะสามารถเก็บเ งิ นได้คราวละมาก ๆ เสมอไป เพราะเ งิ น เดือนที่ได้รับมาในแต่ละเดือนก็ไม่มากพอที่จะแบ่งเก็บได้มากขนาด นั้นหรือบางเดือนแทบชักหน้าไม่ถึงหลังเลยก็มี ขอบอ กว่าสิ่งเหล่า นั้นไม่ใช่ปัญหาสำหรับการออมเ งิ นเลย ทุกอ ย่ างขึ้นอยู่กับตัวของ เราเองทั้งนั้น ถ้าเรารู้วิ ธี รับรองได้ว่าถึงเ งิ นเดือนจะน้อยก็สามารถ ออมเ งิ นได้แน่นอน

วันนี้เราก็เลยขอหยิบวิ ธีเก็บเ งิ นสำหรับคนเ งิ นเดือนน้อย ที่ไม่ย าก เกินความสามารถ แถมยังสามารถช่วยสร้างวินัยในการใช้เ งิ น ทำให้เ งิ น มีใช้อ ย่ างพอเพียงและมีเหลือเก็บได้ ได้ประโยชน์ดี ๆ จะต้องทำอ ย่ างไรบ้างไปดูกัน

1. ตั้งเป้าห ม า ยให้ตัวเอง แม้ว่าจะมีเ งิ นเดือนน้อย แต่ถ้า

หากใช้การตั้งเป้าห ม า ยร่วมด้วยในการออมเ งิ นก็จะช่วยให้คุณ มีวินัยในการใช้เ งิ น มากขึ้น โดยคุณอาจจะลองตั้งเป้าห ม า ยให้ ตัวเองมีเ งิ นเก็บสะสมเท่านั้นเท่านี้ในเวลากี่ปี และใช้เป้าห ม า ย นั้นผลักดันตนเอง เช่น อย ากมีเ งิ นแสน ภายใน 2 ปี, อย ากมี เ งิ นล้าน ภายใน 10 ปี, อย ากเก็บเ งิ นไปเที่ยวต่างประเทศ ภาย ใน 3 ปี จะทำให้คุณมีกำลังใจในการออม แต่อ ย่ าให้กล า ยเป็น ความกดดันจนเกินไป เพราะหากเกิดปัญหาเ งิ นไม่พอใช้ขึ้น มา อาจทำให้แผนการออมเ งิ นของคุณพังไม่เป็นท่าได้

2. แบ่งเ งิ นออมทันทีที่ได้รับเ งิ นเดือน ถ้าหากคิดว่าในระหว่าง

เดือนอาจจะไม่สามารถเก็บเ งิ นได้ แนะนำให้ออมก่อนใช้ โดยหั ก เ งิ นเพื่อเก็บสะสมทันทีที่ได้รับเ งิ นเดือน มา จะช่วยให้เราสามารถเก็บเ งิ นได้อ ย่ างสม่ำเสมอทุกเดือน นอ กจาก นี้ยังควรตั้งกฎให้ตัวเองเอาไว้ด้วยว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ต าม ห้ามนำเ งิ นเหล่านี้มาใช้โดยเด็ดข า ด ยกเว้นในกรณี ฉุก เ ฉิน จริง ๆ

เท่านั้น สำหรับตัวเลขที่เหมาะสมก็คือ อาจจะเริ่มแบ่งเ งิ นไว้สำหรับ ออมสัก 10เปอร์เซน ของเ งิ นเดือนก่อน และเมื่อสามารถควบคุมค่าใช้จ่าย ตัวเองได้แล้วก็ค่อย ๆ เพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ เช่น 15เปอร์เซน, 20เปอร์เซน แต่ก็อ ย่ าให้มากจนเบียดเบียนกับเ งิ นที่ต้องใช้ในแต่ละเดือน เพ ราะ ถ้าหากเ งิ นในแต่ละเดือนไม่พอใช้ สุดท้ายก็ต้องกลับมาหยิบเ งิ น ตรงนี้ไปใช้อยู่ดี

3. จดบันทึกทุกร า ยรับ-ร า ยจ่าย เพื่อหารอยรั่ว วิ ธีควบคุมค่า

ใช้จ่ายที่ได้ผลดีที่สุดก็คือ การทำบันทึกร า ยรับ-ร า ยจ่าย ไม่ว่าจะ มีร า ยรับหรือร า ยจ่ายอะไรก็ต้องจดลงในบันทึกเสมอเพื่อที่เรา จะได้รู้ว่าในแต่ละเดือนเราได้เ งิ น มาเท่าไร และใช้จ่ายไปกับ เรื่องอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายไหนจำเป็น หรือเป็นค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ที่ทำให้เราเ สี ยเ งิ นทิ้งไปเปล่า ๆ เมื่อเรารู้แล้วให้รีบอุดรอยรั่วตรงนั้นด้วยการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่ จำเป็นลง ประหยัดในสิ่งที่ควรประหยัด ก็จะเปลี่ยน มาเป็นเ งิ น ออมได้ง่ายขึ้น

4. หาร า ยได้เสริม ถึงจะเป็น มนุษย์เ งิ นเดือนที่ได้เ งิ นเดือนน้อย

แต่ถ้ามองหาช่องทางทำร า ยได้เสริมได้ ก็สามารถมีเ งิ นเก็บได้เป็น กอบเป็นกำเช่นเดียวกัน ลองมองหาช่องทางสร้างร า ยได้เสริมที่ตัว เองสามารถทำได้โดยไม่กระทบกับงานหลัก และนำร า ยได้เสริมที่ได้มาเก็บออมเพิ่มด้วย รับรองได้เลยว่าเป้า ห ม า ยในการเก็บเ งิ นนั้นไม่มีไกลเกินเอื้อมแน่นอน ซึ่งอาชีพเสริมที่ มนุษย์เ งิ นเดือนสามารถทำได้ก็มีหลากหล า ย เช่น ข า ยข้าวกล่อง ข า ยเสื้อผ้าอ อ น ไ ล น์หลังเลิกงาน รับจ้างทำความสะอาดหรือทำงาน พาร์ตไทม์ อยู่ที่ความถนัดของแต่ละคน

5. สร้างกฎเล็ก ๆ น้อย ๆ การสร้างกฎเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการ

เก็บเ งิ นก็เป็นอีกวิ ธีหนึ่งที่จะช่วยให้เราเก็บเ งิ นได้มากขึ้น เช่น

ทุกครั้งที่ได้ธนบัตรใบละ 50 บาท ให้เก็บไว้ทันที

เก็บเ งิ นเพื่อออมเพิ่มอีก 20เปอร์เซน จากค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยที่จ่ายไป

แบ่งเ งิ นไว้เป็นถุง ๆ เพื่อใช้ในแต่ละวัน

แต่ละวันเหลือเศษเหรียญกี่บาท ให้หยอ ดกระปุกเก็บไว้ทั้งหมด วิ ธีเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณมีวินัยในการเก็บเ งิ น มากขึ้น แถมยัง ทำให้เรามองเห็นเ งิ นออมได้ชัดเจน มากขึ้นอีกด้วย หรือลองเลือ ก วิ ธีเหล่านี้ไปใช้สักวิ ธีก็ได้

ที่มา  meokayna

Related posts