สอนใจได้ดี จงพอใจกับสิ่งที่มี ไม่ต้องไปอิ จฉ าชีวิตคนอื่น

ความอิ จฉ ามันเกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่ถ้าเรามัวแต่ไปอิ จฉ าชีวิตคนอื่นเราเองที่จะไม่มีความสุข จากจะเอาเวลาไปนั่งอิ จฉ าชีวิตคนอื่นเขาว่าทำไมเขาถึงร ว ยมีเ งิ น ได้ทำงานเ งิ นเดือนสูงเอาเวลาพวกนี้มาทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นจะดีกว่าไหม ถ้าอย ากมีความสุขอ ย่ ามัวแต่นั่นอิ จฉ าชีวิตคนอื่น แต่จงทำตัวให้คนอื่นอิ จฉ าจะดีกว่า

อ ย า ก ให้ทุกท่านได้สละเวลาอ่าน เรื่องนี้สอนได้ดีมาก แล้วคุณจะไม่บ่น หรืออิ จฉ าคนอื่นว่า พ่อแม่คนนั้นให้นู่นให้นี่ทำไมพ่อแม่ฉัน ถึงไม่ให้อะไรกับฉันเลย ณ ริมถนนแห่งหนึ่ง คนจรจัดคนหนึ่งนั่งขอทานบ่นรำพึงรำพันขึ้นว่า คนจรจัด พ่อแม่ทำไมไม่เคยให้อะไรฉันเลย ชีวิตนี้ไม่มีอะไรเลย บ้านก็ไม่มีให้อยู่ ข้าวก็ไม่มีให้กิน งานก็ไม่มีให้ทำทำไมเกิดมาฉันช่างโชค ร้ า ย อ ย่ า ง นี้นะ ทำไมไม่เกิดเป็นลูกคนที่เขาร ว ย ๆ

เ ศ ร ษ ฐีท่านหนึ่ง เดิน ผ่ า น มาเห็นเข้าจึงเอ่ยว่า เ ศ ร ษ ฐี เอา อ ย่ า ง นี้ไหมล่ะ ข า ยแขน ให้ฉัน ฉันให้ข้างละ 1 ล้าน คนจรจัด ตลกหรือเปล่าคุณมีเ งิ นแต่ไม่มีแขน จะทำอะไรได้ถามอะไรแปลก ๆ เ ศ ร ษ ฐี งั้นขาละ ข า ยไหม ฉันให้เหมือนกัน 1 ล้าน คนจรจัด ยิ่งตลกไปใหญ่แล้ว มีเ งิ นแต่ไม่มีขา แล้วจะเดินไปไหน มาไหน อ ย่ า ง ไรเล่า เ ศ ร ษ ฐี อะๆ งั้น ด ว ง ต าก็ได้ฉันก็ให้คู่ละ 20 ล้าน คนจรจัด โอ้ย จะอะไรๆก็ไม่ข า ยหรอ ก ร่างกาย ถ้ามันข า ดห า ยไป จะอยู่ อ ย่ าง ไร จะทำอะไรได้อีกหล่ะคุณ

เ ศ ร ษ ฐี เอ้าไอ้เจ้าคนนี้ อะไรๆก็ไม่ข า ย แล้วเอ็งมาบอ กว่า พ่อแม่เอ็งไม่เคยให้อะไรเลย กับเอ็งเลยนี่มันหมายความว่า อ ย่ า ง ไร ถ้าเอ็งยอมข า ยทุก อ ย่ า ง ในร่างกาย เอ็งร ว ยเป็นสิบๆล้านเลยนะ ใครๆ เขาเกิดมา ก็ได้อวัยวะ เท่าๆ เอ็งกันทั้งนั้น มีบางคนน้อยกว่าเอ็งซะอีก ถ้าไม่รู้จักทำงานทำการ มีขาไม่รู้จักก้าวเดิน มี ส ม อ ง ไม่รู้จักคิด ชีวิตเอ็ง ไม่มีอะไรก็เพราะตัวเอ็งเอง อ ย่ า ไปโ ท ษพ่อแม่ท่านเลยโ ท ษ ก็ต้องโ ท ษตัวเองนั้นแหละ

คนจรจัดได้ฟังดังนั้นก็คิดได้น้ำต าคลอเบ้ากราบ ขอบคุณเ ศ ร ษ ฐีที่ช่วยชี้แนะ และเริ่ม พ ย า ย า ม ทำชีวิตตนเองให้ดีขึ้นสมกับที่พ่อแม่ให้ร่ายกาย และจิตใจนั้น ม า คนบางคน อาจมีความคิดเหมือนกับคนจรจัดผู้นี้ที่มัวแต่อิ จฉ าคนอื่น ที่พ่อแม่ประเคนทุก อ ย่ า ง ให้แต่คุณทราบหรือไม่คะว่า สิ่งที่พ่อแม่ให้ คุณนั้นอาจเป็นทั้งหมดที่ท่าน ม ีก็ได้ ดังนั้น จงภูมิใจที่ท่าน ม ีพ่อ กับแม่ที่รัก ท่านหวังดีคอยดู เอาใจใส่ท่านเถอะค่ะ เพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้ว

ที่มา forlifeth  horoscopedaily99

Related posts