นิสัยทางการเ งิ นที่ดี 7 ข้ อทำได้มีใช้เหลือเก็บ

บางครั้งการที่เรายังไม่ีอะไรเลย หรือเรื่องการเ งิ นขัดสนก็มาจากนิสัยการใช้เ งิ นของเรา การใช้เ งิ นที่ฟุ่มเฟือย เกินตัวสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราไม่ีเก็บและขัดสนเรื่องเ งิ น ฉนั้นก่อนที่เราคิดอย ากจะมีเ งิ น อย ากจะร ว ยเราต้องเปลี่ยนตัวเองให้ได้

หล า ยคนคงคิดเหมือนกันว่า ก่อนจะ ร ว ย ต้องมีเ งิ น ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่ผิ ด แต่บรรดาคนร ว ยทั้งหล า ยทั้งในและต่างประเทศ พวกเขาไม่ได้เริ่มจากการมีเ งิ นอยู่ก่อนแล้ว แต่พวกเขาเริ่มต้นจากการหามาด้วยตัวเอง แต่พวกเขาจะมีนิสัยทางการเ งิ นที่แตกต่างไปจากพวกเรา ซึ่งนิสัยเหล่านี้ก็เป็นเรื่องง่าย ๆ ที่คุณหรือใครก็ทำได้

7 นิสัยทางการเ งิ นที่ดี

1. ตั้งเป้าห ม า ย

คนที่มีเ งิ นเก็บเ งิ นหลักล้านหรือคนที่มีธุรกิจร้อยล้านในช่วงที่อายุยังน้อย ส่วนใหญ่ทุกคน มีเป้าห ม า ย เพราะการตั้งเป้าจะทำให้เราสามารถเขียนแผนออ กมาได้ เป้าห ม า ยยิ่งชัดแผนก็ยิ่งละเอียด เมื่อแผนละเอียดเราก็สามารถทำต ามแผนได้ง่าย สุดท้ายแม้ว่าเราจะไปไม่ถึงดวงจันทร์ แต่เราก็จะได้อยู่ท่ามกลางดวงดาว

2. โฟกัสกับการสร้างเ งิ น

คนที่มีเ งิ น มาก การออมนั้นสำคัญเพราะทำให้เขามีเ งิ นก้อน แต่เ งิ นที่เพิ่มทวีคูณขึ้น มานั้น ส่วนใหญ่มาจากการล ง ทุ น หรือ การสร้างร า ยได้ที่เรียกว่า Passive Income นั่นเอง การใช้เ งิ นให้ไปทำงานแทนนั้นดีว่าการเก็บเอาไว้เฉย ๆ ในบัญชีเ งิ นฝาก

3. ทำใจให้เต็มโดยไม่ต้องใช้เ งิ นเติม

จริงอยู่ที่คนเราจะทำอะไรก็ได้เพื่อให้ตัวเองมีความสุข แต่ถ้าสิ่งที่ทำไม่สามารถถมใจให้เต็ม หรือไม่สามารถทำให้มีความสุขจากภายในได้ เราก็มักจะต้องใช้เ งิ นเป็นสื่อ กลางในการแลกเปลี่ยนสิ่งของหรือบริการ มาเติมเต็มอยู่ร่ำไปเมื่อเ งิ นหมดความสุขก็ห า ยไปด้วย ดังนั้น สิ่งแรกที่ควรทำคือ ทำใจให้เต็มโดยไม่ต้องใช้เ งิ นเติม

ทำตัวเองให้มีความสุขจากข้างใน ทำตัวเองให้มีความสุข ไม่ต้องเอาตัวเราไปแขวนไว้กับสิ่งของหรือ การตอบสนองของคนอื่น ถ้าทำได้แบบนี้เราก็จะมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องใช้เ งิ น มากมาย ทำให้เรามีเ งิ นเก็บเพื่อ การล ง ทุ นเพิ่มขึ้น

4. รู้จักออมตั้งแต่ยังมีเ งิ นน้อย

การออมเ งิ นไม่จำเป็นต้องรอให้มีเยอะก่อนแล้วค่อยออม เพราะคนที่จะดูแลอาณาจักรได้ดีต้องดูแลบ้ านของตัวเองให้ดีก่อน ส่วนคนที่จะดูแลบ้ านได้ดีก็ต้องดูแลห้องของตัวเองให้ดีก่อนเช่นกัน เริ่มจากการเก็บเ งิ นจำนวนน้อย ๆ เก็บไปเรื่อย ๆ มันก็จะกล า ยเป็นเ งิ นก้อนใหญ่ขึ้น มาได้

5. ไม่มี ไม่ยืม ไม่ผ่ อ น

เมื่อไม่มีเ งิ น ถ้าไม่มีความรู้เรื่องการเ งิ น ก็ไม่ควรยืม หรือผ่ อ นจ่าย โดยเฉพาะเพื่อซื้ อหาในสิ่งที่ไม่จำเป็น เพราะการไม่มีห นี้เป็นลาภอันประเสริฐ หากเราเป็นห นี้นอ กจากเราจะต้องคืนเ งิ นต้นแล้ว ลองคำนวณด อ ก เ บี้ ยดูเผลอ ๆ มันอาจจะมากกว่าเ งิ นที่เราไปยืมเขามาก็ได้

6. มีวินัยต่อตนเอง

การมีวินัยกับตัวเองในเรื่องอื่น ๆ จะเสริมให้เรามีวินัยเรื่องการเ งิ นเพิ่มขึ้น ถ้าเรารั ก ษ าสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองและคนอื่นได้ แม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็ก ๆ เช่น ตื่นเช้าทุกวัน ไปตรงต ามเวลานัด ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง ก็มีความเป็นไปได้สูงที่เราจะมีวินัยเรื่องการเ งิ น เพราะเราซื่อสัตย์ต่อตัวเอง

7. ใช้เ งิ นในสิ่งที่ควรใช้

แต่สำหรับเรื่องของเวลาและสุ ข ภ า พ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สมควรจ่าย อ ย่ างเช่นการใช้เ งิ นซื้ อเวลาให้ได้เดินทางกลับบ้ านเร็วขึ้น ทำให้มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้น หรือใช้จ่ายในการกินอ า ห า รที่ดีต่อสุ ข ภ า พมากขึ้นเพื่อให้ร่ า ง ก า ยแข็งแรง ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เรามีพลังในการสร้างเ งิ นต่อไป ด้วยการปรับนิสัยทางการเ งิ นง่าย ๆ แบบนี้ เชื่อว่าทุกคนสามารถทำได้ ลองทำต ามกันดูสักหนึ่งปี แล้วปีหน้ามาดูกันว่า เ งิ นของเรามันจะงอ กเงยขึ้น มาอ ย่ างที่วางแผนเอาไว้หรือเปล่า

ที่มา s m a r t s m e  jingjai999

Related posts