ปีใหม่นี้ ขอขมาล้างเท้าพ่อแม่ ทำแล้วชีวิตดีเจริญยิ่งขึ้น

พ่อแม่คือผู้มีพระคุณไม่ว่าจะหาสิ่งใดมาตอบแทนก็คงไม่หมด ว่ากันว่าหากลูกมีความกตัญญูต่อพ่อแม่จะทำให้ชีวิตนั้นพบแต่ความเจริญ และอีกสิ่งหนึ่งที่ทำแล้วดีต่อชีวิตก็คือ การขอขมาพ่อแม่ และวันนี้เราก็มีวิ ธีการขอขมาพ่อแม่มาฝากกัน เพื่อที่หล า ยๆคนกลับมาบ้านในช่วงปีใหม่จะได้ทำ จะเป็นอ ย่ างไรนั้นเราไปดูกันเลย

สิ่งที่เราต้องเตรียมคือ

1 ผ้าเช็ดมือ เช็ดเท้า ผืนใหม่

2 ผ้าขาวดิบ

3 ซองใส่ปัจจัย ให้พ่อแม่ ถือเ ป็ นการซื้ อชีวิตใหม่ จากบุพการี

4 พานธูปเทียนแพ และพวงมาลัย ที่มี ด อ ก มะลิ ในพวงมาลัย 1 พวง

5 กะลังมังใบใหม่ใส่น้ำอุ่น น้ำลอยดอ กมะลิ หรือ อ า จ จะเ ป็ นน้ำใส่น้ำอบ ให้หอม ๆ

6 ถาดใส่ของ วางทับด้วย ผ้าขาวดิบ

พิธีล้างเท้าขอขมาบุพการี

โดยในขั้ น ต อ น ก่อนทำพิธี ให้อธิษ ฐ า น จิต กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ดังนี้องค์พระพุทธเจ้า ลูกชื่อ. วันนี้ลูกตั้งใจจะขอขมา ขออโหสิก ร ร มจาก พ่อ แม่ ขอองค์ระพุทธ จงบันดาลให้ลูกทำสิ่งนี้ สำเร็จเสร็จสิ้นโดย สมบูรณ์เทอญแม่สื้อ เทพยดาทั้ง ห ล า ย เจ้าที่เจ้าทาง พระแม่คง พระแม่ทรณี พระแม่พระพาย

พระแม่ระเพลิง วันนี้ เวลานี้ ลูกชื่อ ได้ตั้งใจที่จะทำพิธีขอขมา ขออโหสิก ร ร มจาก พ่อ แม่ ขอจงเ ป็ น พ ย า น ให้ลูกด้วยให้พ่อ กับแม่นั่งบนเก้าอี้ ส่วนเรานั่งกับพื้นให้เรายกเท้า ท่ า น มาล้างในกะละมัง น้ำอุ่นที่เตรียมไว้ เวลานั้นจะพูดอะไรก็พูดไป เช่น พ่อแม่ครับ สิ่งต่าง ที่ผมได้ล่วงเกินได้ทำไม่ดี โดยที่ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ ทั้งกาย วาจา

ที่ทำให้พ่อแม่นั้นไม่ สบายใจกับการกระทำของผม ลูกขอ กราบ อ โ ห สิ ก ร ร ม ในสิ่งเหล่านั้นด้วยหลังจาก ที่เราทำการล้างเสร็จแล้ว ให้นำเท้า ข อ ง พ่อและแม่ วางบนขาของเราที่มี ผ้ารองอยู่แล้วก็เช็ดให้แห้ง อ ย่ าเพิ่งให้เท่าท่าน ถูกพื้นให้วางไว้บนขา เราก่อน อธิ ฐ านจิต

พร้อมพูดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ว่า พระแม่คงคาเจ้าขา พระแม่ทรณีเจ้าขา พระแม่พระพายเจ้าขา พระแม่พระเพลิงเจ้าขา ลูกมาขอ กราบขมาลาโ ท ษ ขอเ ป็ นทิพยญาณ นำความดีและกุศลผลบุญ ที่ลูกทำในครั้งนี้นั้น ไปบอ กปู่ยมราช และนายนิติยบาลให้ด้วย ให้ช่วยจดบันทึกคุณงาม

ค ว า ม ดีครั้งนี้ ที่ ผ่ าน มาลูกจะเ ป็ นยังไงก็ต ามแต่ ลูกขอรับ ก ร ร ม แต่หลังจากนี้ต่อไป ลูกกราบขอชีวิตใหม่ จากบุพการีก้มหมอบลง นำเท้าท่าน มาวางไว้บนศรีษะของเรา มอบพานธูปเทียนแ พกับท่าน แล้วพูดว่า แม่คะ พ่อคะ ลูกขอขมา ขออโหสิก ร ร ม ขอชีวิตใหม่ที่ดี

ให้ลูกด้วยเถิด ให้อธิษฐานจิตอีกครั้งถึงพระพุทธเจ้า ลูกชื่อขออนุโ ม ธ นาบุญ จากพระพุทธเจ้าให้สำเร็จบุ ญนี้ให้ลูกด้วยลูกขอ นำกุศลบุญส่วนหนึ่ง อุทิศให้กับเจ้าก ร ร มนายเ ว ร ที่ต ามลูกมาแต่อ ดีตชาติจนปัจจุบันนี้ ให้รับกุศลของลูก ณ บัดนี้ หวังว่าจะเ ป็ นประโยชน์สำหรับ ห ล า ย ๆท่าน ทำในวันนี้หรือ วันพรุ่งนี้ก็ยังไม่สาย พ่อแม่เปรียบเสมือน พระในบ้านที่เรา ต้องหมั่นกราบ ไหว้อยู่เสมอๆ

ที่มา จาก poobpub, kiddidee sabuyjaijung

Related posts