การวางตัวเป็นหัวหน้าที่ดี อนาคตประสบความสำเร็จ

อย ากเป็นหัวหน้า ผู้นำคนนั้นไม่ย าก แต่สิ่งที่ย ากคือทำอ ย่ างไรถึงจะเป็นหัวหน้าที่ลูกน้องนั้นรักและเคารพ อย ากจะร่วมงานด้วย วันนี้เราจะพามาดูการวางตัวเป็นหัวหน้าที่ดี อนาคตประสบความสำเร็จ ใครที่ตอนนี้กำลังเป็นหัวหน้าเขาอยู่ลองดูว่าตัวเองเป็นแบบนี้แล้วหรือยัง จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

การเป็นนักบริหารที่ดี ไม่เพียงแต่คุณจะต้องเก่งกาจ ในเรื่องของการบริหารงาน การวิเคราะห์ตลาด และการวางแผนธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จเท่านั้น แต่การเป็นสุดยอ ด นักบริหารตัวจริง คุณจะต้องเก่งในเรื่องของการบริหารคนด้วย

เ พ ร า ะธุรกิจของคุณ จะไม่มีทางขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีได้เลย ถ้าคุณไม่ได้ใจลูกน้อง จากผลการสำรวจ และวิจัยของ Gallup พบว่า ใน 100 คน มีเจ้านายเพียง 10 คนเท่านั้น ที่ลูกน้องรัก และยินดีร่วมงาน ด้วยแบบไม่มีเงื่อนไขยินดีให้ความร่วมมือ ปฏิบัติต าม และให้ความเคารพ อ ย่ างแท้จริง ไม่ใช่การทำไป เ พ ร า ะตำแหน่งและบทบ า ท ในหน้าที่การงานเท่านั้น และต่อไปนี้คือ 10 คุณสมบัติเจ้านายที่ได้ใจลูกน้อง และลูกน้องรักเหลือเกิน เจ้านายแบบนี้ลูกน้องรักเลย

1.มีความยุติธรรมและมีภาวะความเป็นผู้นำ

ความยุติธรรม และภาวะความเป็นผู้นำ คือคุณสมบัติ ที่ข า ดไม่ได้ ของผู้ที่จะเป็นหัวหน้า หากคุณต้องการ ให้บริษัทดำเนินธุรกิจ อ ย่ างราบรื่นรวดเร็ว และงาน มีคุณภาพสูง คุณต้องมีความยุติธรรม และสร้างภาวะความเป็นผู้นำ ให้ลูกน้องเกิดความเชื่อถือให้ได้ นอ กจากนี้ห้ามเป็นเจ้านายที่ลำเอียงเด็ดข า ด เ พ ร า ะบอ กได้คำเดียวว่าลูกน้องเ ก ลี ยดที่สุด

2.ชี้เป้าห ม ายที่ชัดเจน

การชี้เป้าห ม ายที่ชัดเจน ช่วยให้ลูกน้องมีแนวทางที่ชัดเจนเช่นกัน ในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีที่สุด และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากบางครั้งความคลุมเครือ การไม่พูด และบอ กออ กไปตรงๆ โดยคาดว่า อีกฝ่ายน่าจะรู้ว่า ต้องทำอะไร เป็นวิธีที่ไม่สร้างสรรค์ ไม่เกิดประโยชน์ และลูกน้องไม่ชอบ เ พ ร า ะไม่รู้ว่างานที่ทำ ผิ ดตรงไหนหรือหัวหน้าต้องการให้งานเป็นอ ย่ างไร อย ากให้ทำอ ย่ างไร ก็บอ กลูกน้องไปตรงๆแบบนี้แหละได้ใจ

3.ทำงานร่วมกับลูกน้อง

การทำงานร่วมกับลูกน้อง ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และแน่นแฟ้น มากยิ่งขึ้น แตกต่างจากเจ้านาย ที่จะพบเจอ กัน เฉพาะในการประชุมเท่านั้น ส่งผลให้เจ้านายประเภทนี้ มีความเข้าอ กเข้าใจ ลูกน้องมากเป็นพิเศษ เ พ ร า ะการทำงานร่วมกัน ทำให้ได้เรียนรู้ตัวตน ความคิดทัศนคติ

ศักยภาพและความสามารถ ที่ลูกน้องแต่ละคน มี ช่วยให้งาน มีประสิทธิภาพมากขึ้น การทำงานราบรื่นรวดเร็วและเป็นระบบ นอ กจากนี้การแจกจ่ายงาน ยังเป็นเรื่องง่าย เ พ ร า ะเจ้านายรู้ว่าใครเก่งอะไร เจ้านายมั่นใจ ในผลงานลูกน้องก็สบายใจได้ทำงานที่ถนัดที่สุด

4.ใช้อำนาจเป็น

การใช้อำนาจในที่นี้ คือ การใช้อำนาจในฐานะของเจ้านาย อ ย่ างเหมาะสม และไม่มากจนเกินไป ไม่เบ่งอำนาจ จนลูกน้องรู้สึกว่า ตัวเองกำลัง เป็นทาสอยู่รึเปล่า รวมทั้งใช้อำนาจ ต ามอำเภอใจสั่งให้ลูกน้องทำ ในสิ่งที่อยู่นอ กเหนืองานที่รับผิ ดชอบ

5.สามารถแก้ไขปัญหาได้ดี

เจ้านายที่ลูกน้องรัก นอ กจากจะมีความยุติธรรม มีคุณธรรม และภาวะความเป็นผู้นำสูงแล้ว อีกหนึ่งคุณสมบัติ ที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกน้องได้ คือความสามารถ ในการแก้ไขปัญหาอ ย่ างยอ ดเยี่ยม ยิ่งปัญหาได้รับการแก้ไขรวดเร็วเท่าไหร่ ลูกน้องจะยิ่งให้ความเคารพ ในตัวเจ้านาย เชื่อมั่นและมีศรัทธามากขึ้นต ามไปเท่านั้น

6.สร้างความรู้สึกมีส่วนร่วม

ลูกน้องส่วนใหญ่ มักจะประทับใจ และให้ความร่วมมือ ในการทำงาน อ ย่ างสุดความสามารถ กับเจ้านายที่เห็นความสำคัญ และทำให้พวกเขา รู้สึกได้ว่าพวกเขามีส่วนร่วมกับบริษัท เป็นส่วนหนึ่งที่ข า ดไม่ได้ และทุกความสำเร็จ เกิดขึ้นจากพนักงานทุกคน ร่วมมือ กัน ไม่ใช่เ พ ร า ะการบริหารงานที่ดีของเจ้านายเพียงคนเดียว

7.เปลี่ยนเรื่องย ากเป็นเรื่องที่ง่าย

ในแต่ละวันของการทำงาน นอ กจากปัญหาสารพัด ที่สามารถเกิดขึ้นได้ แล้วความเยอะของเจ้านาย ยังสามารถสร้างความลำบาก ในการทำงาน ให้กับลูกน้องได้เช่นกัน เ พ ร า ะฉะนั้น เจ้านายที่ช่วย ให้การทำงานเป็นเรื่องง่าย หรือเปลี่ยนเรื่องย าก ให้เป็นเรื่องง่ายได้เป็นเจ้านายที่ลูกน้องรักจริงๆ

8.ช่วยให้ลูกน้องเห็นศักยภาพของตนเอง

ถึงแม้ว่าลูกน้องแต่ละคน จะทราบดีว่า ตนเองมีความสามารถอะไรอยู่ แต่นั่นก็อาจไม่ใช่ทั้งหมด การที่เจ้านายช่วยให้ลูกน้อง เห็นศักยภาพ ที่แท้จริงหรือศักยภาพทั้งหมดที่ตนเองมี ไม่เพียงแต่จะช่วย ให้ลูกน้องสามารถทำงาน ต ามความสามารถได้ อ ย่ างมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่านั้น แต่ลูกน้องยังมีโอกาส พัฒนาศักยภาพที่ตนเองมีให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆอีกด้วย

9.เปิดโอกาสให้ลูกน้องแสดงความคิดเห็น

เจ้านายที่ดีต้องให้ลูกน้องได้พูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ของตนเองได้ ซึ่งข้ อ ดีของการเปิดโอกาสให้ลูกน้อง ได้แสดงความคิดเห็นนั้น จะช่วยให้รูปแบบการทำงาน ผลงานและความสัมพันธ์ในการทำงาน เป็นไปอ ย่ างราบรื่น เกิดแนวคิด และไอเดียธุรกิจใหม่ๆอยู่เสมอ

10.ให้กำลังใจที่ดีและให้ความช่วยเหลือสนับสนุน

บางครั้งความผิ ดพลาด อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน เจ้านายที่คอยให้กำลังใจที่ดี เข้าใจให้อภั ย และให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนลูกน้องอยู่เสมอ คือเจ้านาย ในดวงใจ เ พ ร า ะไม่มีลูกน้องคนไหน อย ากทำผิ ดพลาด และเมื่อผิ ดพลาด แล้วได้รับกำลังใจที่ดี ให้เริ่มต้นใหม่แบบนี้ ลูกน้องคนไหนไม่รัก

และทุ่มเทใจทำงานให้ก็บ้าแล้ว ทั้ง 10 คุณสมบัตินี้ คือคุณสมบัติของเจ้านาย ที่ลูกน้องอย ากให้เกิดขึ้น กับเจ้านายทุกคน เ พ ร า ะคนเป็นลูกน้อง ต่างให้ความเห็นว่า เจ้านายเป็นส่วนสำคัญของการทำงาน ถ้ามีเจ้านายดี การทำงานก็ราบรื่น มีความสุขต่อให้งานย ากแค่ไหน พวกเขาก็เต็มใจ ทำให้ด้วยความยินดี และอย ากทำงานให้เจ้านายแบบนี้ตลอ ดไป

ที่มา Businessnewsdaily  stand-smiling

Related posts