ทำอ ย่ างไรให้มีเ งิ นเก็บเป็นแ ส นหลังเรียนจบ

หล า ยคนอาจจะมีความคิดที่ว่าต้องเรียนจบมีงานทำก่อนถึงจะมีเ งิ นเก็บได้ เ พ ร า ะในตอนเรียนจะให้เอาเ งิ นจากไหน มาเก็บเ พ ร า ะอยู่ในวัยเรียน แต่วันนี้เราจะพามาดูว่าเราสามารถมีเ งิ นเก็บเป็นแสนได้ตั้งแต่ในตอนเรียน พูดไปก็ยิ่งงง ถ้าอ ย่ างนั้นเรามาดูบทความที่เรานำมาฝากกันดีกว่า

การที่เราจะมี เ งิ นแสน ก่อนจบได้เราก็ต้องตั้งเป้าห ม า ยก่อน และต้องรู้ว่าเราจะมีแสนนั้นไปเพื่ออะไรง่ายๆ เมือคุณเรียนจบพร้อมเ งิ นก้อนหล า ยแสนบ า ทแน่นอนสิ่งแรกที่คุณจะได้รับคือ การมีเ งิ น ความสุขสบายในตอนนี้ การนำเ งิ นไปลงทุน การนำเ งิ นไปสร้างงานให้เกิดขึ้นเพื่อ กินกำไรระยะย าวสำหรับผู้ที่มีเป้าห ม า ยแบบนี้ ก็ลองฟังดูอาจจะเป็นวิ ธีหนึ่งที่จะทำให้คุณยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองขึ้น มาได้

1. การตั้งเป้าห ม า ยให้กับตนเอง

คือเป็นการกำหนดชีวิตของตนว่า ในอนาคตเราจะทำเช่นไร จะมีฐานะที่มั่งคงให้ได้ จะเป็นเจ้าของธุรกิจเข้าสักวัน

2. ความพย าย าม

แน่นอนการที่เราจะตั้งเป้าห ม า ยไว้แล้ว สิ่งต่อไปคือความพย าย ามที่จำทำให้มันสำเร็จเกิดขึ้ น เมื่อเกิดความท้อก็ต้องสู้ต่อไป

3. วิ ธีหาเ งิ น

วิ ธีหาเ งิ นเราจะหาอ ย่ างไรภายใน 4 ปีนี้หล า ยคนคิด แน่นอนเราเรียนหนังสือย ากที่เราจะไปนั่งทำงาน เป็นลูกน้องคนอื่น ล้างงาน ทำงานต่างๆเพื่อได้ค่าตอบแทนไม่กี่บ า ทแต่หากคุณมีความคิดดีกว่านี้การหาเ งิ น นั้นง่ายกว่าที่คุณคิดเ สี ยอีก การหาเ งิ นผ่านทางอ อ น ไ ล น์สิ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในธุรกิจเริ่มต้น

ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อ การเรียนของเราด้วย ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับงาน IM หรือจะเป็นการเขียนบทความข า ย เปิดร้านค้ าอ อ น ไ ล น์ ข า ยของ รองเท้า กระเป๋า อื่นๆ ซึ่งก็เป็นช่องทางการหาร า ยได้อีกทางหนึ่งที่ไม่ต้องใช้แ ร งและเวลามากนัก

4. การเก็บเ งิ น

การเก็บเ งิ น การแบ่งสัดส่วนให้พอ ดีกับการใช้ชีวิตเป็นสิ่งจำเป็น เ พ ร า ะหากเราเก็บเ งิ นไม่ดีเ งิ นที่ได้มาก็เหลือเก็บอ ย่ างแน่นอน อาจจะเป็นการออมเ งิ นแบบ เก็บก่อนจ่ายหรือจ่ายก่อนเก็บก็ได้ คือเมื่อมีร า ยได้ ก็เก็บไว้ก่อนแล้วนำเ งิ นที่เหลือมาใช้จ่าย หรือจะเป็นการจ่ายก่อนเก็บนั่นก็คือ เมื่อใช้จ่ายหมดแล้วที่เหลือเก็บเก็บ

ที่มา  create-readingth

Related posts