6 วิ ธีเก็บเ งิ นให้อยู่ ทำได้ทุกคน

เรารู้ว่าการเก็บเ งิ นเป็นเรื่องที่ย ากสำหรับหล า ยๆคน โดยเฉพาะคนที่มีเ งิ นเดือนน้อยๆ ร า ยจ่ายเยอะ แต่ทุกอ ย่ างไม่มีอะไรย ากเกินไปถ้าเราคิดจะตั้งใจทำหรอ กจริงไหม การเก็บเ งิ นก็เช่นกัน ถ้าเราตั้งใจและลงมือทำเชื่อว่าทุกคนต้องทำได้

แม้ว่าคุณจะเป็นพนักงานเ งิ นเดือน หรือวัยเก ษียณก็ต ามแต่ หรือจะกำลังเรียนอยู่ เรื่องของวิ ธีเก็ บเ งิ นยังไงก็ต้องให้เหลือใช้ มันเลยเป็นเรื่องที่ดู จะเป็นปัญหาสำหรับทุกคนฉะนั้น เราเลยจะมาแนะ 6 วิ ธีเก็บเ งิ นให้อยู่ ทำได้ทุกคน และเห็ นผ ลด้วย

1. ฝากประจำด อ กเบี้ ยสูง

สำหรับคนที่ขิ้เกี ยจมายุ่งย ากเอาเ งิ นเข้ากระปุกทุกวัน ก็อาจจะฝากความหวังไว้กับ ด อ กเบี้ ยเพราะแทบจะทุกธน าค าร เค้ามีการเปิดบั ญชีเ งิ นฝากประจำดอ กเบี้ ยสูง ซึ่งข้ อ ดีนั้น มันจะทำเ งิ นให้เรา ได้โดยที่เราไม่ต้องลงทุ น ลงแ รงใดๆ แค่ฝากเ งิ นเข้าบัญชีเ งิ นทุกเดือนเราก็จะมีเ งิ นติดบั ญชีมากขึ้นเรื่อย ๆ แบบไม่ต้องเหนื่ อยอะไร ดีมั้ยล่ะ

2. เก็บเ งิ นกันเป็นทีม ร่วมมือ กัน

อีกหนึ่งวิ ธีคือ เก็บเ งิ นเป็นทีม แบ่ งวันกันชัดเจนในกระปุกใบเดียวเลยโดยเราอาจจะเก็บเ งิ น กับเพื่อนสลับกันก็ได้ วันที่ 1 เราหย อ ด 100 วันที่ 2เพื่อนหย อ ด 100 วนกันไปแบบนี้เรื่ อย ๆ ก็จะทำให้มีคนช่วยเตื อนกัน รั ก ษ าวินัยในการเก็บเ งิ นให้กันและกันด้วย ดีกว่าเก็บคนเดียวเยอะ จากนั้นเราก็ค่อยนำเ งิ นที่ได้ออ กมาหาร 2 เท่านี้เอง

3. การเก็บแบงค์ 50

เก็บเ งิ นให้อยู่แบบง่ายๆ ที่สนุก ก็คือ การเก็บแบงค์ 50 เนี่ยแหละ เพราะแบค์ 50 นั้น มันเป็นอะไรที่นานๆเราจะได้มาไง ทำให้การใช้เ งิ นทุกครั้ง ต้องมาลุ้นอยู่ตลอ ดว่า จะได้แบงค์ 50 ไหมเมื่อได้มาก็ท่องให้ขึ้นใจเลยว่า 50 นี้อ ย่ าใช้ ได้เมื่อไหร่ให้เก็บไว้เมื่อนั้น แม้ 50 บาทอาจจะดูเหมือนไม่ได้มากมายแต่เชื่ อไหมว่า หากลองใช้วิ ธีนี้ไป 1 ปี ตัวเลขในบัญชีนั้น จะเพิ่มขึ้นจนคุณคาดไม่ถึงเลยล่ะ

4. การเก็บแบ งค์ใหม่

อันนี้ก็จะแ อ ดว านซ์ขึ้น มาหน่อย เราจะไม่สนแล้วว่าเราจะได้แบ งค์อะไรมา จะแบงค์ 20 100 หรือ 1,000 หากมันเป็นแบงค์ใหม่ ยังไงก็ห้ ามใช้เชียว

5. ใช้ A p p บันทึกร า ยรับร า ยจ่ายของตัวเอง

หัวใจสำคัญเลย ที่จะทำให้เ งิ นเก็บของเราเหลือนั่นคือต้องเริ่มที่ เรื่องของร า ยรับร า ยจ่ายยิ่งรู้ว่าเราใช้จ่ายในเรื่ องฟุ่ มเฟื อยไปมากมาย เราก็จะยิ่งตระหนักถึงความสำคัญของเ งิ นให้มากขึ้นคนชอบกินอาหารหรูหรา ที่ห้างทุกวัน วันละ 500 เนี่ย ซึ่งอาจจะไม่รู้ตัวเลย ว่าตัวเองติดนิสั ย ติดความหรูหราอยู่ แต่เมื่อไหร่ ที่จดบันทึกร ายรับร ายจ่ายเพื่อเ ตื อ นตัวเองนั้นตัวเลขทุกอย่ างมันก็จะฟ้ อง ให้เห็นทำให้สามารถปรับเปลี่ยนพ ฤ ติก ร รมได้อย่ างตรงจุดไงล่ะ

6. เลือ กกระปุกออมสิน ที่แกะเ งิ นย าก

ไม่มีอะไรในโลกที่จะเอาชนะความขิ้เกี ยจคนเราได้ โดยเฉพาะในเรื่องของการเก็บเ งิ นเพราะหล า ยๆ ครั้งที่เราพย าย ามจะเก็บเ งิ นให้ได้เนี่ย แต่สุดท้ายก็ต้องเผลอใจเอาไปใช้จนหมด นั่นเพราะกระปุกของเราถ อนเ งิ นง่ายเกินไปไง เปิดปุ๊ บ หยิ บปั๊ บเปลี่ ยนวิ ธีเก็บเ งิ นให้อยู่ โดยใช้กระปุ กออมสิน ที่ต้องทุบเท่านั้น แล้วจะมีเ งิ นเหลือมากขึ้น

ที่มา lamunlamai  boktorth

Related posts