อยู่บ้านเฉยๆก็หาเ งิ นใช้ได้ เอาตัวรอ ดในยุคนี้ด้วย 4 วิ ธี

เศรษฐกิจยุคนี้ร า ยได้ทางเดียวอาจจะไม่พอสำหรับหล า ยๆคน ฉนั้นการหาร า ยได้เสริมเพิ่มเข้ามาจะทำให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นและมีเ งิ นใช้เพิ่มขึ้นเพียงพอต่อค่าใช้จ่าย สำหรับคนที่กำลังเผชิญกับปัญหา ที่ทำให้เราต้องตก อยู่ในช่วงวิก ฤ ต และมันส่งผลกระทบ ต่อร า ยได้ของเรา ฉะนั้น เราจึงอย ากแนะนำอย ากจะมาช่วยเพิ่มร า ยได้ให้กับทุกคน ในสถานการณ์ที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้

วิ ธี ที่ 1 ทำคอนเทนต์

มีอยู่หล า ยแบบด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ บทคว าม ภาพถ่าย วิดีโอ ทั้งหมดนั้นเรียกว่าค อนเทนต์ การทำตอนเท นต์นั้นก็ไม่ได้ย ากอะไร จริงๆ แล้วการที่เราโพ สเรื่อ งร าว รูป วิดีโอต่างๆ บนโซเชียลมีเดีย ก็ถือว่าเป็นคอนเ ท นต์เช่นกัน แล้วค อ นเ ท นต์แบบใด จึงจะช่วยสร้างร ายได้ให้กับเรา หาไอเดียดี การสร้างคอนเทนต์ดูนะ เราจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องอะไรให้มีคนสนใจ เรามาเล่นโ ซเชี ยลมีเดี ยที่เกิ ดประโยชน์กันเถอะ

วิ ธีที่ 2 ปลูกผักสวนครัว

บางคนอาจจะมองว่าเป็นวิ ธีที่จะช่วยเพิ่มร ายได้ จริงหรอ แต่ว่าจะมากหรือน้อย ก็ถือเป็นการเพิ่มร ายได้นะดีกว่าไม่ได้เพิ่มมาเลย แล้วการปลูกผักสวนครัวเนี่ย ก็ง่าย ไม่ต้องล ง ทุ นเยอะ ทั้งยังผักสวนครัวก็ยังโตไว ได้ผลผลิตเร็ว บวกกับเทรนด์ปัจจุบันที่คนยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพกัน มากขึ้น ยังไงแล้วเนี่ยผักก็ต้องขายได้ เพราะคนเราก็ต้องกินอาหารทุกวัน อีกทั้งเรายังสามารถเก็บ ไว้กินเองได้ เป็นการประหยั ดด้วย

วิ ธี ที่ 3 ข ายของออ นไ ลน์

ช่วงวิกฤ ตเช่นนี้ การค้ าข ายนอ กบ้านซบเซาเพราะจากผู้คน ไม่ค่อยออ กจากบ้าน มาช้อปกันไง เพราะต้องเก็บตัวอยู่ที่บ้าน เพราะโ ควิ ด หล า ยคนคงไม่รู้ว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังช้อปปิ้งกัน แทบจะทุกวัน แม้อยู่บ้าน เพราะเรามีช้อปปิ้งอ อ นไลน์ที่แสนง่ายดาย

ฉะนั้น การข ายของ อ อ นไ ลน์ ก็นับว่าเป็นทางออ กที่จะช่วย ทำให้การค้ าข ายนั้นสามารถไปต่อได้ วิ ธีนี้ง่ายมากๆ เราไม่จำเป็น ต้องใช้เ งิ นทุ นเยอะ ไม่ต้องมีหน้าร้านให้ยุ่งย าก แค่ใช้ช่องทาง โซเชี ยลมีเดีย ที่เรามีให้เกิ ดประโยชน์เท่านั้นเอง

วิ ธี ที่ 4 ล ง ทุ น

จำให้ขึ้นใจก่อนว่า การล ง ทุ น มีความเสี่ยงเสมอ ผู้ล ง ทุ นควรศึกษาข้ อมูล ให้ดีก่อนตัดสินใจ โดยเฉพาะช่วงวิกฤ ตเศ รษฐกิจย่ำแย่อ ย่ างนี้ การลงทุ นก็คือ การเพิ่มจำนวน เ งิ นด้วยเ งิ น ถ้าจะพูดง่ายๆ นั่นก็คือ การนำเ งิ นที่เรามีไปลงทุ นนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นในกองทุ นหรือหุ้ นค่ะ

จากเ งิ นน้ อยๆ มันก็สามารถเพิ่มมู ลค่ามากขึ้นได้นะ โดยการล ง ทุ น ให้ได้ผลตอบแทนนั้น อาจจะใช้เวลา และต้องลงทุ นในระยะย าว โดยที่เราไม่ต้องทำอะไรมากมาย ปล่อยให้เ งิ น เพิ่มมูลค่าของตัวมันเอง เพียงแค่เราต้องรู้จักตลาดการลงทุ นให้ดี และศึกษาข้ อมู ลก่อนตัดสินใจ

ที่มา  e-yhangwa

Related posts