หลักแนวคิดของคนใช้เ งิน เป็น มีกิน มีใช้ไม่ลำบาก

การรู้จักใช้เ งิน ให้เป็นจะทำให้เรานั้น มีเ งิน กินเ งิน ใช้แบบไม่ขัดสน ชีวิตจะไม่ลำบากแม้แก่ตัวไป แล้วจะทำอ ย่ างไรให้ตัวเรานั้นรู้จักการใช้เ งิน ให้เป็น วันนี้เรามีข้ อคิดดีๆมาฝากกันจะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกัน

เ งิน เดือนไม่พอใช้ เดือนชนเดือน มักจะซื้ อของเพราะราค า ถูก ผ่อน 0 เปอร์เซน จริงๆ ไม่ได้ จำเป็นต้องใช้อะไรเลย แต่ก็อย ากมี ถ้ายังมีนิสัยแบบนี้ แสดงว่าใช้เ งิน ไม่เป็น และถ้าเราอย ากมีเ งิน เก็บ มีเ งิน ใช้ไปตลอ ด มันก็ต้องรู้จักการใช้เ งิน ด้วย และในวันนี้ เราก็มีหลักแนวคิดมาฝากกัน และนำไปปรับใช้กันดูนะ

1.เพื่ออนาคตตัวเอง ต้องวางแผนการเ งิน

เพราะการวางแผนการเ งิน จะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน เหมือนเริ่มต้นทำงาน เราอาจวางแผน ซื้ อบ้าน ซื้ อรถ พอถึงวัยกลางคน ก็เริ่มคิดถึงชีวิตหลังวัยเกษียณและถ้ามีลูก ก็เริ่มคิดถึงการประกั นชีวิต เพราะทุกคนควรเริ่มวางแผนการเ งิน ที่เหมาะกับตนเองได้แล้ว เพราะไม่รู้เลยว่า อนาคตจะเป็นยังไง ฉะนั้นเราจึงควรวางแผนเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ

2.ให้เ งิน ทำงานเอง

เก็บเ งิน ได้แล้ว ทีนี้ก็ต้องนำไปลงทุ นหาผลตอบแทนที่มากขึ้น อ ย่ างลงทุ น กองทุ นรวม หุ้ น

3.จ่ายห นี้ที่ด อ กแพ งเป็นสิ่งแรก

พอเราเป็นห นี้ จากนั้นก็ต้องดูว่า ห นี้ก้อนไหน มีด อ กเบี้ยสูงสุด เพราะเ งิน ที่จ่ายคืนห นี้ในแต่ละงวดแบ่งการจ่ายคืนเป็นสองส่วนคือ เ งิน ต้นและดอ ก อ ย่ างนั้นห นี้ที่ดอ ก เบี้ยสูงกว่า สัดส่วนของเ งิน ที่ชำ ร ะ เป็นส่วนของด อ กเบี้ ยก็สูงกว่าเหมือนกัน ดังนั้นควรปล ดห นี้ที่ด อ กสูงๆ

4.ทำบัญชี รายรับ รายจ่าย จะได้เหลือเ งิน ออม

เพราะเมื่อมีรายได้ ส่วนใหญ่มักนำไปใช้จ่ายก่อนไง มีเ งิน เหลือค่อยเก็บหล า ยคนก็คิดแบบนี้ ฉะนั้น เปลี่ยน มุมมองด้วยการหั กเ งิน ไปเก็บเลย ทีนี้เหลือเท่าไหร่ ค่อยนำไปใช้ เมื่อเราทำได้ทุกๆ เดือน รับรองมีเ งิน ใช้ไปตลอ ด ไม่ลำบากตัวเองด้วย

5. ซื้ อของเท่าที่จำเป็น ไม่ฟุ่มเฟือย

ไม่ซื้ อเกินกำลังซื้ อของตัวเอง เพราะมันจะทำให้เรา คิดที่จะวางแผน และระวังไม่ใช้จ่ายเกินกำลังด้วย เพื่อป้ องกันไม่ให้ไปก่อห นี้จนเกินตัว เกินกว่าที่ตัวเองจะรับไหว

6.อ ย่ าใช้เ งิน จน ห นี้ท่วมตัว

เพราะหากเป็นห นี้ละก็ หรือคิดว่าจะต้องเป็นห นี้ เราเองก็ควรรู้จักคำนวณ รายจ่ายในแต่ละเดือนไว้ด้วย เราก็ต้องเก็บเ งิน ไว้ใช้ย ามฉุกเฉิ น เ งิน เหล่านี้ต้องมี

7. บัตรเค รดิ ต คือเ งิน สด

เพราะการใช้ บัตรเค รดิ ต เหมือนการจ่ายเ งิน สดนั่นแหละ ฉะนั้นจึงควร ใช้อ ย่ างไตร่ตรอง รอบคอบ เพราะหากใช้จนเกินกำลัง มันจะกลับมาทำร้ า ยคุณ ทำให้เป็นห นี้สิน ล้นพ้นตัว ความลำบากจะต ามมา

8.เมื่อคิดจะกู้ ก็ต่อเมื่อจำเป็นเท่านั้น

เพราะก่อนจะกู้เ งิน ควรคิดว่าจะเอาเ งิน ไปทำอะไรบ้าง มีจุดมุ่งหมายอะไร ถ้าเรากู้เพื่อบริโภ ค ก็ควรคิดก่อน ว่านั้นจำเป็นต่อตนเองไหมนะ ถ้าไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆ ก็ควรเก็บเ งิน จนครบ แล้วเอาเ งิน นั้นไปซื้ อ

ที่มา  the-wayoflife

Related posts