8 เรื่องของคนวัย 60 ที่อย ากย้อนเวลากลับไปทำ

เคยไหมเวลาผ่าน มาแล้วคิดอย ากย้อนเวลากลับไปทำในสิ่งที่ตัวเองอย ากทำในตอนนั้น แต่ในความเป็นจริงมันก็สายรู้สึกเ สี ยดายที่ไม่ทำมันในตอนนั้น เชื่อว่าหล า ยๆคนเคยเป็น ยิ่งคนที่ตอนนี้อายุมากแล้วคงจะมานั่งคิดถามตัวเองว่าทำไมเราถึงไม่ทำมันตั้งแต่ตอนนั้น

ที่ต่างประเทศ ได้มีการทำแบบสอบถาม ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีว่า ในช่วงชีวิตที่ผ่าน มารู้สึกเ สี ยดายอะไรมากที่สุด และหากย้อนเวลากลับได้จะทำตัวใหม่ ให้ต่างจากเดิมได้อ ย่ างไรบ้าง แล้วอย ากบอ กกับคนรุ่นหลังว่าอ ย่ างไร กับสิ่งต่างที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิต ซึ่งส่วนใหญ่ได้ให้คำตอบไปในทิศทางที่คล้ายๆกัน จึงสรุปออ กมาได้เป็นข้ อๆ 8 ข้ อ ดังนี้

1. จะพูดคำว่ารักให้มากขึ้น

ไม่ว่าจะบอ กรักพ่อแม่ พี่น้อง ญาติสนิท มิตรสห า ย โดยเฉพาะ ลูก และ สามี ภรรย า บางที่เรานึกเองว่าเราทำอะไรให้ตั้งเยอะ น่าจะรู้แล้วว่ารัก แต่ที่จริงถ้าเราไม่เอ่ยคำว่ารัก ก็เหมือนกับหัวใจไม่ยอมเปิดและคนรอบข้างเขาจะข า ดความมั่นใจ โดยเฉพาะ ลูกที่พ่อแม่ไม่เคยบอ กว่ารัก จะข า ดความมั่นใจมากๆ

2. เปลี่ยนงานหากงานที่ทำมัน บั่ น ท อ น จิตใจ

งานที่ทำอยู่หากมันหนักไป ถูกเอาเปรียบมากไปหรือมีปัญหาอื่น คนวัยเกิน 60 บอ กว่า นึกไม่ออ กว่าทำไมไม่หางานใหม่ ไปทนทำอยู่ทำไมกับสังคม แ ย่ ๆ แบบนั้น ยิ่งอายุยังน้อย ยิ่งมีโอกาสเปิดกว้างอีกเยอะ อ ย่ าปิดกั้นโอกาสตัวเอง รู้ไหม จากสถิติพบว่า คนที่เปลี่ยนงานบ่อยมีเปอเซนต์ ประสบความสำเร็จสูงกว่าคนที่ทำงานอยู่ที่เดิม

3. จะเชื่อฟังพ่อแม่ให้มากขึ้น

พ่อแม่รู้จักเราดีและหวังดีต่อเรามากที่สุด เมื่อเราโตขึ้นเราจะค่อยๆ ได้เรียนรู้ ว่าสิ่งที่พ่อแม่พูดนั้นเป็นความจริงทั้งหมด ยิ่งเมื่อเราได้เป็นพ่อแม่แล้ว เรายิ่งเข้าใจถึงความรู้สึกคนที่เป็นพ่อแม่มีต่อลูก รับรู้ได้เลยว่ามันเป็นรักแท้เพียงใด

4. จะเป็นตัวของตัวเองมากกว่าที่เคยเป็น

บางทีต้องทำเป็นชอบอะไร ต ามสมัย ให้เหมือนคนอื่น บางทีไม่กล้าแปลกแยก พออายุเริ่มมากขึ้น จึงเริ่มเข้าใจได้ว่า คนเราไม่สามารเหมือนคนอื่นและเหมือนตัวเองได้พร้อมกัน เมื่อมองย้อนอ ดีตกลับไป จะเห็นชัดเจนว่า คนเ งิ นเดือนสูงและประสบความสำเร็จนั้น มักจะเป็นคนที่ไม่พย าย ามทำตัวให้เหมือนคนอื่น

5. กังวลกับเรื่องต่างๆ ให้น้อยลง

ที่ผ่าน มามัวไปกังวลเรื่องต่างๆ มากมาย โดยไม่เกิดผลอะไรเลย กังวลแล้วทุกเรื่องก็จบลง ไม่กังวลทุกเรื่องก็จบลงเช่นกัน แต่จะจบลงด้วยดีหรือไม่ เกิดจากการ ลงมือทำหรือไม่ลงมือทำต่างหาก

6. จะปล่อยวางและให้อภั ยคนที่ไม่ชอบให้ไวกว่านี้

ยิ่งยึดติด ยิ่งทำให้ทุ ก ข์ และ สร้างความกังวลโดยเปล่าประโยชน์ เพราะในบั้นปล า ยชีวิตเราจะบรรลุแล้วว่า การยึดมั่นถือมั่น ยึดติดในศักดิ์ศรี แบบเปลือ กๆ สิ่งเหล่านั้นไม่ได้มีค่าอะไรเลยกับชีวิต

7. จะไปเที่ยวในที่ๆ อย ากไป

ในการเดินทาง หรือ การได้ออ กไปท่องเที่ยวผจญภั ยในสถานที่ต่างๆ หากได้ไปในตอนที่ สุ ข ภ า พ ร่ า ง ก า ย ยังเอื้ออำนวยก็คงจะดีกว่านี้ เพราะ จะคล่องตัวและทำกิจก ร ร มต่างๆ ได้ดีกว่าตอนที่อายุเยอะแล้ว ยิ่งอายุเลยวัย 60 มาแล้ว จะไปไหนๆ ก็ไม่สะดวกเหมือนก่อนแล้ว ยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งไปย ากมากขึ้น

8. ทำในสิ่งที่อย ากทำ

เ สี ยดายเวลาและโอกาสมาก ที่ตอน มี สุ ข ภ า พ ร่ า ง ก า ย แข็งแ ร งดีกลับไม่กล้าทำ เพราะกลัวล้มเหลว พออายุ 60 แล้วถึงตระหนักว่า ความผิ ดพลาดที่สุดของคนเรานั้น ไม่ใช่ความล้มเหลวที่เกิดขึ้นขณะที่ทำ หากแต่คือความเ สี ยดายเวลาและโอกาสที่ไม่ได้ลงมือทำต่างหาก

ที่มา b i t c o r e t e c h  yindeeyindee

Related posts