อย ากปลดห นี้ แต่เ งิ นเดือนน้อย ลองทำต ามนี้

ถ้าพูดถึงเรื่องห นี้เป็นเรื่องที่ทำให้หล า ยๆคนนั้นต้องคิดหนักอีกหนึ่งเรื่องในชีวิต ยิ่งกับมนุษย์เ งิ นเดือนที่ร า ยรับไม่พอ กับร า ยจ่าย วันนี้เราเลยมีวิ ธีปลดห นี้มาแนะนำสำหรับเพื่อนๆมนุษย์เ งิ นเดือนกันจะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

มนุษย์เ งิ นเดือนอ ย่ างเราๆ นอ กจากเ งิ นเดือนจะน้อยแล้ว ยังจะต้องมาจ่ายห นี้ ทุกเดือนอีก เ งิ นเดือนออ กมาปุ๊บ ก็ต้องจ่ายห นี้ปั๊บ หักรวมแล้ว เ งิ นที่เหลือน้อยมากจนคิดว่าตังทอน ห า ยใจเบาๆ ก็ปลิว ส่วนห นี้ที่มี จ่ายเท่าไหร่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะหมดซะที เจอแบบนี้บางทีก็ท้อเหลือเกิน แต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป เราจะมาเผยเ ท ค นิ คปลดห นี้ง่ายๆ ถึงเ งิ นเดือนน้อยก็สามารถปลดห นี้ได้ เ งิ นเดือนน้อย อย ากปลดห นี้ได้ ทำยังไงดี

1. เลือ กชำระห นี้ ต ามลำดับ

หลักการของเ ท ค นิ คนี้ก็คือ ให้คุณนำห นี้ของคุณ ทั้งหมดมาเขียนลงในกระดาษ หรืออะไรก็ได้ แล้วสำรวจห นี้แต่ละตัวว่ามียอ ดห นี้เท่าไหร่ ดอ กเบี้ยแต่ละตัวเป็นอ ย่ างไร หลังจากนั้นก็นำมาเรียงลำดับความสำคัญ โดยเรียงจากห นี้ที่ต้องรีบปิดก่อน ไปจนถึงห นี้ที่ยังไม่ต้องรีบปิด

วิ ธีการในการเรียงก็คือ ให้พิจารณาปลดห นี้ที่ไม่สบายใจมากๆ ก่อน เช่น ห นี้นอ กระบบที่ทวง โ ห ด ๆ หรือ ห นี้ที่เพื่อนทวงมานาน (ฮา) หลังจากนั้นก็ควรพิจารณาปิดห นี้ก้อนที่เล็กที่สุด และดอ กเบี้ยสูงที่สุด เช่น ห นี้บัตรกดเ งิ นสด เพื่อที่จะได้เพิ่มกระแสเ งิ นสดมาปิดห นี้ตัวอื่นๆต่อไป

2. ปลดห นี้แบบ 3 เท่า

สำหรับคนที่อย ากปลดห นี้ ให้เร็วที่สุด และไม่อย ากกลับไปเป็นห นี้อีก เราขอแนะนำเ ท ค นิ คนี้เลย นั่นก็คือเ ท ค นิ คปลดห นี้แบบ 3 เท่า แค่คุณทำ 3 สิ่งนี้ คุณจะสามารถปลดห นี้ได้เร็วขึ้น แถมยังจะทำให้มีเ งิ นเหลือเก็บเพิ่มขึ้นอีกด้วย

ลดร า ยจ่าย ขั้นตอนแรกคือ การทำให้เ งิ นในแต่ละเดือนของคุณเหลือมากขึ้น ด้วยการลดร า ยจ่ายที่ไม่จำเป็นลง คุณอาจสำรวจร า ยจ่ายที่ไม่จำเป็นของคุณได้ด้วยการทำร า ยรับร า ยจ่าย แล้วมาลองนั่งคิดดูว่าสิ่งไหนจำเป็น และสิ่งไหนไม่จำเป็น เพื่อจะได้ลดร า ยจ่าย ที่ไม่จำเป็น และลดพฤติก ร ร มที่ทำให้คุณเ สี ยเ งิ นไปโดยไม่รู้ตัว เมื่อทำแบบนี้จะทำให้คุณมีเ งิ นเหลือไปจ่ายห นี้มากขึ้นในแต่ละเดือน

เพิ่มร า ยได้ หลังจากลดร า ยจ่ายแล้ว สิ่งที่จะต้องทำต่อไปคือ การเพิ่มร า ยได้ครับ การมีร า ยได้หล า ยทางนอ กจากจะช่วยกระจายความ เ สี่ ย ง แล้ว ยังจะช่วยให้คุณมีเ งิ นไปปิดห นี้เพิ่มขึ้นอีกด้วย ลองไปสำรวจว่า งานอะไรที่คุณทำในเวลาว่างได้ เช่น ข า ยของออนไลน์ รับจ้างออนไลน์ หรืออาจหางานฟรีแลนซ์ที่ใช่ ในสายงานที่คุณถนัดดูก็ได้ครับ

สร้างท รั พ ย์สิน หล า ยคนอาจสงสัยว่า ทำไมต้องสร้างท รั พ ย์สิน ตอนเป็นห นี้ เหตุผลก็คือ เพราะท รั พ ย์สินที่คุณลงทุนไว้จะช่วยสร้างกระแสเ งิ นสดให้คุณ และกระแสเ งิ นสดที่เข้ามานั้นจะช่วยคุณปลดห นี้ได้ โดยเฉพาะถ้าเป็นห นี้ระยะย าว เช่น ผ่อนบ้าน 30 ปี การลงทุนไปด้วยระหว่าง เป็นห นี้จะช่วยคุณปลดห นี้ได้เร็วขึ้น มาก แถมหลังปลดห นี้ คุณจะได้มีท รั พ ย์สินที่ช่วยสร้างกระแสเ งิ นสดให้คุณตลอ ดชีวิตอีกด้วย

3. หยุดสร้างห นี้เพิ่ม

สมมุติว่าคุณอย าก ล ด น้ำ ห นั ก สิ่งแรกที่ไม่ควรทำเลย ก็คือ การเพิ่ม น้ำ ห นั ก ใช่มั้ยครับ ไม่งั้นจะเรียกว่า ล ด น้ำ ห นั ก ได้ไง การปลดห นี้ก็เหมือนกันครับ สิ่งแรกที่คุณควรทำเลยก็คือ หยุดสร้างห นี้เพิ่ม เพราะมันจะยิ่งไปซ้ำให้ปัญหาห นี้ของคุณหนักกว่าเดิม ลองสำรวจดูนะครับ ว่าสาเหตุ หรือนิสัยอะไร ที่ทำให้คุณเป็นห นี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และเมื่อเจอต้นตอของปัญหาแล้ว ก็รีบจัดการกับมันให้เร็วที่สุด เพื่อที่จะได้ไม่เป็นห นี้เพิ่มในอนาคต

4. เ งิ นเหลือต้องโปะ

ถ้าห นี้ของคุณเป็นห นี้ แบบลดต้นลดดอ ก การโปะห นี้ หรือ การจ่ายห นี้มากกว่าที่ต้องชำระจะช่วยให้ดอ กเบี้ยลดลงได้ เพราะฉะนั้นถ้าอย ากปลดห นี้เร็วขึ้น คุณควรจ่ายห นี้ให้มากกว่าเ งิ นที่ต้องชำระในแต่ละเดือน เล็กน้อยหรือถ้ามีเ งิ นก้อน เช่น โบนัสปล า ยปี ก็ควรแบ่งบางส่วน มาโปะเพื่อลดยอ ดห นี้และดอ กเบี้ย

สำหรับใครที่มีห นี้อยู่ เราเป็นกำลังใจให้นะครับ แค่ทำ 4 เ ท ค นิ คนี้ไม่ย ากเลย อย ากให้คุณลองไปปรับใช้กันดูนะครับ การปลดห นี้อาจจะย าก แต่ไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้ เพราะเราเชื่อว่าสักวันหนึ่ง คุณจะสามารถปลดห นี้ได้ และเมื่อวันนั้น มาถึงคุณจะเป็นอิสระ และไม่กลับไปเป็นห นี้อีกเลย

ที่มา t i d l o r  yindeeyindee

Related posts