30 ข้ อคำสอนที่สอนลูกได้ดีมากๆ

คนที่เป็นพ่อแม่นั้น สิ่งสำคัญของการมีครอบครัวการมีลูกนั้นคือ สอนให้ลูกเป็นคนดี เป็นเ ด็ กที่ดีของพ่อแม่และคนรอบข้างเป็นที่รักเป็นที่เอ็นดูของทุกคน วันนี้เราได้นำคำสอน 30 ข้ อ ของแม่ถึงลูกสาว นับว่าเป็นแบบอ ย่ างการสอนที่ดีมากๆ

1. การดูแลสุ ข ภ า พร่า งกา ยของเราเป็นสิ่งสำคัญมาก และราคาแพงกว่าทุกสิ่งใด ที่ลูกจะไม่มีวันที่จะหาซื้ อมาใหม่ได้ จงรั กษ าสุ ข ภ า พของตัวเอง

2. ไม่มีความรักจากชายใด หรือใครๆ ที่จะสามารถเติมเต็มชีวิตของหญิงใดได้ ลูกต้องรู้จักรักตัวเองให้เป็น รักตัวเองให้ได้ อยู่ด้วยตัวเองให้ได้

3. ลูกไม่ใช่ดาราหน้ากล้อง ไม่มีฉากถ่ายทำ แสดงให้คนอื่นได้เห็น จงอ ย่ าสวมบทใดจงเป็นตัวของตัวเองนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุด

4. ไม่มีเ งิ นใดที่ตัวเรานั้นจะมีความสุขใจในการใช้จ่ายซื้ อสิ่งของต่างๆเท่ากับเ งิ นของเราเอง ที่เราหามาได้ด้วยตัวเองในงานที่สุจริต

5. เกียรติและศักดิ์ศรี เป็นสิ่งที่เราควรยึดถือ ยึดมั่นเอาไว้ ไม่มีความมั่งคั่งใดที่จะสามารถซื้ อจิตวิญญาณของเราได้ทั้งนั้น

6. กระจกไม่ได้มาพร้อมคำนิย ามของความงาม จงมองตัวเองด้วยความรัก ด้วยความชื่นชอบ ลูกสวยในแบบของตัวเองคนทุกคนสวยในแบบของตัวเองกันทั้งนั้น

7. มีลูก ก็ต้องเลี้ยงให้ดีเช่นกัน

8. คู่ชีวิต เลือ กให้ดี เลือ กไม่ดีชีวิตเปลี่ยน

9. อ ย่ าให้คำจำกัดความใด กำหนดศักยภาพของลูก อาชีพของลูกโลกทัศน์ของลูก และอนาคตของลูกโดยเด็ดข า ด

10. หากประสบผู้คนร้ า ย จงมองเข า ด้วยความรักอ ย่ างจริงใจ แล้วโลกทั้งใบก็จะยิ้มรับทุกเช้าวันใหม่ของลูก ด้วยความเบิกบานใจ

11. ผู้นำที่ดีที่สุดในชีวิต ที่ลูกจะหาให้ตัวเองได้ คือตัวลูกเอง ไม่สามารถพึ่งพาใครๆได้

12. จงให้อภั ย จงให้อภั ย จงให้อภั ย ไม่ยึดติด ไม่สร้างความแค้ นที่มี จงปล่อยวางซะ

13. ลูกเข้มแข็งได้ เท่าที่ใจลูกมุ่งมั่นจะเป็น

14. ไม่ใช่ทุกคนที่ไม่ดีกับลูก จะเป็นคนไม่ดี และไม่ใช่ทุกคนที่ดีกับลูกจะเป็นคนดี ลูกต้องแยกให้ออ ก และปกป้องตัวเองให้ดี

15. ชีวิตไม่มีธนาคาร ไม่ต้องเที่ยวฝากกับใคร จงรับผิ ดชอบชีวิตของตัวเอง 100เปอร์เซน ไม่มีใครที่จะสามารุอยู่กับเรา ดูแลเราได้ไปตลอ ดทั้งชีวิต

16. จงอ่อนโยน อ่อนน้อม แต่ไม่อ่อนแอ

17. ลูกทัดเทียม

18. เวลาทุกนาที ทุกวินาทีมีค่านัก อ ย่ ายอมแลกไปกับการนิ น ท าอิ จ ฉ าใครออ กไปสร้างสรรค์ทำสิ่งดีมีประโยชน์จะดีกว่า

19. งานบ้ านไม่ใช่งานของผู้หญิงแต่ฝ่ายเดียว แต่หากเป็นงาน(ของ)บ้าน ที่ทุกคนที่รักกัน ต่างยินดีช่วยเหลือ กันแบ่งเบาาระซึ่งกันและกันอ ย่ างเต็มใจ

20. ความคิดเห็นของคนเรานั้น มีทั้งราคาถูกและแพง จงตีค่ามันให้ถูกและเลือ กซื้ อมันให้ดี มีเหตุผลให้มาก

21. อ ย่ าเป็นคนหูเบา อ ย่ าเป็นคนที่หลงเชื่อสิ่งใดง่ายดาย จงฉลาดตริตรอง เพราะสิ่งที่ลูกรับ จะค่อยหล่อหลอมลูกให้เป็นคนเช่นนั้นจริง

22. คนเราทุกคนย่อมเกิดข้ อผิ ดพลาดก็เริ่มต้นใหม่ได้ ล้มก็ลุกได้เป็นสัจธรรม เป็นธรรมชาติและเป็นธรรมดา ที่ทุกคนนั้นต้องพบเจอไม่มีใครที่จะประสบความสำเร็จได้โดยที่ยังไม่ล้มเหลว

23. คน มองโลกในแง่ดี ไม่ใช่คนโลกสวย แต่ที่โลกเขาสวย เพราะเห็นทุกสิ่งดี ไม่ว่าสิ่งใดจะเกิด

24. รอยยิ้ม เป็นเครื่องสำอางที่สวยที่สุดของผู้หญิง ต่อให้แต่งหน้าสวย มากแค่ไหนแต่ถ้าหากไม่มีความจริงใจ หน้าสวยมองอ ย่ างไรก็ไม่สวย

25. มีน้ำใจ มีน้ำใจ และ มีน้ำใจ

26. ลูกไม่อาจเป็นที่รักที่ชอบใจของทุกคน แต่หากลูกรักแม้กระทั่งคนที่ไม่รักลูกได้ ชีวิตลูกจะไม่ต้องแบกสิ่งใด

27. ความดูดีไม่ได้วัดกันเพียงที่เสื้อผ้า ราคาของใช้ ป้ายราคาไม่ได้บอ กระดับสังคม ตัวตนต่างหาก จิตใจต่างหาก คือสิ่งที่สำคัญ

28. ผิ ดก็ขอโ ท ษ ซาบซึ้งก็ขอบคุณ พูดให้ติดปาก อ ย่ าเป็นคนปากแข็งเอาแต่ใจ

29. จงแข่งกับตัวเองเท่านั้น อ ย่ าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นๆอ ย่ ามองจุดด้อยของตัวเองไปเทียบกับจุดเด่นของคนอื่น

30. จงจำไว้ว่า แม่รักลูก และจะรักลูกตลอ ดไป

เป็น 30 ข้ อ คำสอนที่สอนลูกได้ดีมากๆ การเลี้ยงลูกไม่จำเป็นที่จะต้องคอยดูแลปกป้องในทุกเรื่องทุกสิ่งอ ย่ าง แต่จงสอนลูก ให้รู้จักกับการเอาตัวรอ ด ให้รู้จักกับการใช้ชีวิต นั้นคือสิ่งที่สำคัญที่สุด

ที่มา p o s t s a r a  fahhsai

Related posts