7 วิ ธีเก็บเ งิ น คน มีเ งิ นเก็บเขาทำกัน

สำหรับใครที่เก็บเ งิ นไม่เก่งหรือเก็บทีไรไม่เคยจะสำเร็จเลย วันนี้เราจะพามาดูถึงวิ ธีเก็บเ งิ นของคนที่เขาเก็บเก่งทำแล้วมีเ งิ นเก็บมาฝากกัน จะเป็นอ ย่ างไรพวกเขาทำอะไรบ้างถึงทำให้เขาเป็นคนเก็บเ งิ นเก่งเก็บเ งิ นอยู่พร้อมแล้วเราไปดูกันเลย

1.ไม่ซื้ อของฟุ่มเฟือย หรือใช้เ งิ นซื้ อความสุขเล็กๆ น้อยๆ

สำหรับข้ อนี้หล า ยๆ ท่าน อาจทำย ากสักหน่อย เพราะในเมื่อเราทำงานหนักมาทั้งเดือนเราก็คงอย ากจะนำเ งิ นที่เราหามาไปใช้ในการ ช็อปปิ้ง ดูหนัง หรือสังสรรค์กับเพื่อนๆมันเป็นเรื่องปกติที่หล า ยๆ คน ทำเวลาเ งิ นเดือนออ กถึงแม้มันจะทำให้เรามีความสุข

แต่เอาเข้าจริงหากเรามานั่งคิดดูเราทำงาน มาทั้งเดือนสุดท้ายเรากับเอาเ งิ นเดือนทั้งเดือน ไปใช้เกือบหมดในวันที่เ งิ นเดือนออ กเพื่อใช้ซื้ อความสุข ให้แก่ตัวเองแต่หากเราคิดอีกมุม ถ้าเราออมเ งิ นหรือนำเ งิ นที่ได้มา ไปต่อยอ ดเพื่อเพิ่มร า ยได้ทำให้เรามีเ งิ น มากกว่าเดิม จะดีกว่าไหม หรือต่อให้เ งิ นเดือนในแต่ละเดือนน้อยก็ต ามแต่หากประหยัด อ ดออม ใช้ชีวิตแบบพอเพียงก็มีโอกาส มีบ้าน มีรถมากกว่าคนเ งิ นเดือนเยอะได้

2.ใช้เ งิ นหมดไปเท่าไร ก็เก็บเท่านั้น

สำหรับวิ ธีนี้ให้ท่านผู้อ่านนำร า ยจ่ายฟุ่มเฟือย ในแต่ละวันเป็นตัวตั้ง เช่น วันนี้ซื้ อบัตรชมภาพยนตร์ไป 250 บาทก็ให้เก็บ 250 บาท เท่ากับจำนวนเ งิ นที่ใช้ไป ยิ่งเราใช้เ งิ น มากก็จำเป็นต้องเก็บมาก วิ ธีนี้ถือเป็นการเก็บเ งิ นหลังจากที่ใช้จ่ายไปแล้ว และเป็นวิ ธีที่เหมาะกับท่านผู้อ่าน ที่ใช้เ งิ นเก่ง เพราะยิ่งใช้เยอะ ก็จำเป็นต้องเก็บเยอะ เราต้องสร้างวินัยในการเก็บเ งิ นให้เยอะขึ้นด้วยต ามลำดับ

3. ออมอัตโนมัติ

การออมอัตโนมัติช่วยแบ่งเบาภาระ และช่วยประหยัดเวลาให้คุณได้มาก โดยเฉพาะการออมผ่านทาง Internet Banking เพียงแค่คุณตั้งให้มีการ โ อ น เ งิ นอัตโนมัติ จากบัญชีเ งิ นเดือนของคุณ ไปยังบัญชีเพื่อ การออม เพียงเท่านี้คุณก็มีเ งิ นออมทุกเดือนแบบสบายๆโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ

4. เปลี่ยนเ งิ นเป็นสิ่งของที่เพิ่มค่าได้

สำหรับวิ ธีนี้ หากพูดให้เห็นภาพ คือ การนำเ งิ นไปซื้ อของที่เราสามารถจับต้องได้ โดยสิ่งของเหล่านั้นควรเพิ่มมูลค่าได้ด้วย ตัวอ ย่ างเช่น การซื้ อทองคำเก็บไว้ เพราะว่าทองยิ่งเก็บไว้ ยิ่งมีมูลค่ามีร า ค าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซื้ อข า ยหรือแปลงเป็นเ งิ นสดได้ง่ายหรือจะลงทุนอสังหาริมท รั พ ย์ ก็ได้เช่นกัน

เพราะที่ดินในประเทศไทยมีแต่จะหมดไป โดยเฉพาะที่ดินต่างจังหวัด ร า ค าต่อแปลงไม่แพงจนเกินไปถึงแม้ว่าที่ดินเหล่านั้นจะข า ยย ากก็ต าม แต่อ ย่ างน้อยเราก็มีที่ดินเป็นของตัวเองสามารถทำกินได้ โดยเฉพาะเวลาที่จำเป็นต้องโดน ให้ออ กจากงานกะทันหัน เราก็ยังมีที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง

5.กินง่ายอยู่ง่าย ประหยัดเท่าที่ทำได้

สำหรับท่านที่กำลังต้องการ จะประหยัดอ ดออม ควรที่จะอ ดเปรี้ยวไว้กินหวาน กินง่ายอยู่ง่ายไปก่อนโดยเฉพาะหากที่ทำงานไม่ไกลบ้าน มากก็ควรอยู่อาศัยกับทางบ้านไปก่อนหรือหากที่ทำงานอยู่ไกลมากๆ ควรลองหาห้องพักร า ค าประหยัด หรือลอง แ ช ร์ ห้องเช่ากับเพื่อนหรือคนในบริษัทที่ทำงานดูก่อน เพราะยิ่งอยู่กันเยอะยิ่งมีคนช่วยหารค่าห้องรวมไปถึงค่าน้ำ ค่าไฟ หากเรามาคิดดูดีๆ ประหยัดได้หล า ยเท่าเลย โดยคิดเป็นว่า แค่อาศัยหลับนอนจากนั้นเอาเวลาที่เหลือลองไปทำงานเสริมเพิ่มร า ยได้แทนดีกว่า

6.เก็บมากกว่าใช้

สำหรับท่านไหนที่คิดว่าตัวเอง อาจเป็นพวกที่ทำธุรกิจไม่เก่ง การเก็บเ งิ นอาจจะเป็นขั้นตอนที่ง่ายที่สุดเพราะการเก็บมากว่านำไปใช้ เป็นวิ ธีที่ทำง่ายที่สุดแล้ว เพราะวิ ธีนี้สามารถทำให้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้แบบทำได้จริงแต่ในยุคนี้การเก็บเ งิ น หรือออมเ งิ นอ ย่ างเดียวอาจจะไม่พอ

ดังนั้น การนำเ งิ นไปต่อยอ ดเพื่อทำให้เรามีร า ยได้เพิ่มจึงสำคัญมากๆไม่ว่าจะเป็นการเก็บเ งิ นสักก้อนหรือจะออ กรถจักรย านยนต์สักคัน เพื่อมาสร้างร า ยได้เสริม อาทิ อาจจะลองมาวิ่ง g r a b b i k e หรือ g r a b f o o d แทน เพื่อเพิ่มร า ยได้ สัก 2-3 ชั่ ว โมง หลังเลิกงานดีไม่ดีอาจจะได้เ งิ นเยอะกว่าที่เราทำงานทั้งวันก็เป็นได้

7.ความกตัญญู เป็นประตูสู่ความสำเร็จ

ความกตัญญู เป็นสิ่งสำคัญ ต ามความเชื่อของสังคมไทยโดยเฉพาะ คนต่างจังหวัดที่มาทำงานในกรุงเทพฯ ที่ส่วนใหญ่จะนิยม ส่งเ งิ นกลับไปให้ครอบครัวที่อยู่ต่างจังหวัดอาจจะเพื่อนำไปเก็บไว้ใช้ในอนาคตหรือ นำเ งิ นไปปลูกบ้านหลังใหม่ให้ พ่อ-แม่เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและบ้านที่เราปลูกให้พ่อแม่ เราก็สามารถกลับไปอยู่ในอนาคตได้อีกด้วย ไม่จำเป็นต้องซื้ อบ้านอีกหลังให้เปลืองเ งิ น

ที่มา c l a i m d i  yindeeyindee

Related posts