ออมเ งิ นให้สนุก แบบไม่กดดัน มีเ งิ นก้อนด้วย 8 วิ ธี

หล า ยๆคน มองว่าการออมเ งิ นเป็นเรื่องที่ทำได้ย าก ทำให้เกิดความเครียดเ พ ร า ะนอ กจากจะต้องใช้จ่ายแล้วก็ยังต้องแบ่งเก็บออมมองเป็นเรื่องกดดันตัวเอง ฉนั้นวันนี้เราเลยจะพามาดูถึงวิ ธีออมเ งิ นที่สนุกไม่กดดันตัวเองมาฝากกันจะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกัน

เคยเป็นกันไหมตั้งใจเก็บเ งิ น มากๆ แต่สุดท้ายจากหมื่น เหลือพันเหลือร้อย จนบางครั้งไม่เหลือเลยคำถามคือ แล้วเ งิ นที่ตั้งใจเก็บมันห า ยไปไหนกัน คำตอบที่ได้เราอย ากให้คุณลองย้อนกลับไปดู ระหว่างทางว่าการแอบใช้เ งิ นออมทีละนิดทีละหน่อย นั่นเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เ งิ นออมก้อนใหญ่ของคุณห า ยไปในพริบต า วันนี้เราเลยอย ากมา แ ช ร์ วิ ธีการออมเ งิ นง่ายๆ กับ 8 วิ ธีที่เป็นวิ ธี ที่ไม่กดดันตัวเอง แล้วยังรู้สึกสนุกไปกับการออมเ งิ น เอาล่ะมาเริ่มกัน

1. ฝากเ งิ นทุกสัปดาห์

วิ ธีนี้ถือเป็นการฝึกวินัย ให้ตัวเองมีวินัยในการเก็บออม ให้คุณเลือ กหนึ่งวันในสัปดาห์ เพื่อแวะไปฝากเ งิ นที่ธนาคารเป็นจำนวนเ งิ นเท่าไหร่ ก็ลองคำนวนกันดูจากร า ยรับร า ยจ่าย ทำแบบนี้ทุกสัปดาห์รับรองว่า สิ้นเดือนเ งิ นเหลือตรึมแน่ แล้วห้ามทำเอทีเอ็มกับบัญชีนี้นะ

2. แยกบัญชีธนาคาร

หากคุณต้องการเก็บ เ งิ นได้ในระยะย าวๆ อ ย่ างสม่ำเสมอ เราแนะนำให้คุณมีบัญชีหลักและบัญชีรองไว้ เช่น บัญชีนี้สำหรับเ งิ นเข้าออ ก อีกบัญชีสำหรับฝากเ งิ นอ ย่ างเดียวห้ามถอน วิ ธีนี้จะทำให้เ งิ นของคุณไม่รั่วไหลง่ายๆ

3. เก็บเ งิ นด้วยการ ล ด น้ำ ห นั ก

ก่อนหน้านี้ถ้าคุณเป็นคนที่รัก การทานของหวานเป็นที่สุด เป็นนักล่าตระเวนกินจนพุงเผละ เราแนะนำว่าให้คุณหักดิบการทานของหวาน แล้วเอาเ งิ น มาออมค่ะ ลองคำนวนกันง่ายๆ ถ้าของหวานในหนึ่งมื้อ คือ สองร้อยบ า ท ในหนึ่งสัปดาห์คุณกินไม่ต่ำกว่าสามครั้ง ถ้าเลือ กเอาเ งิ น เหล่านั้น มาเก็บในบัญชี รับรองว่าสิ้นเดือน มีเ งิ นเหลือๆเลย แล้วหุ่นเพรียวเป๊ะเลยนะ

4. แยกกระปุกแล้วแปะเป้าห ม า ยไว้

ก่อนอื่นต้องให้คุณเริ่มเขียนในสิ่งที่อย ากทำแล้ว มีเรื่องเ งิ นเข้ามาเกี่ยวข้ อง เขียนแยกออ กมาเป็นข้ อๆ หลังจากนั้นก็หากระปุกมาให้ครบจำนวนข้ อที่คุณเขียน แล้วก็แปะป้ายที่กระปุกเลยค่ะ เช่น กระปุกแรก ซื้ อทอง 2 บ า ท อีกกระปุก ผ่อนบ้าน แล้วคุณก็คำนวนไว้ ว่าแต่ละกระปุกต้องหย่อนเ งิ นวันละเท่าไหร่แล้วก็เริ่มทำได้เลย

5. เลือ กเก็บเหรียญ

เราเคยเห็นบางคน เวลาไปทานข้าว ถ้ามีเ งิ นทอน มาเป็นเหรียญชอบที่จะไม่รับกัน แต่ลองวิ ธีนี้ดูนะ ให้เอาเหรียญพวกนั้นที่ได้จากเ งิ นทอน แล้วเราไม่อย ากเก็บให้เ สี ยทรงกระเป๋า จับมาหยอ ดกระปุกให้หมดเลย เต็มกระปุกเมื่อไหร่ก็งัดไปฝากธนาคาร

6. ทุกครั้งที่จะซื้ อของชิ้นเล็กชิ้นน้อย ให้เอาเ งิ น มาหยอ ดกระปุก

ต้องยอมรับกันตรงๆว่าหล า ยครั้ง เราก็เ สี ยเ งิ นไปกับการซื้ อของไม่เป็นชิ้นเป็นอัน อ ย่ างพวกกุญแจ ตุ๊กต าหรืออะไรก็ต ามที่ซื้ อด้วยอารมณ์ นั่นก็ทำให้เ งิ นก้อนเล็กๆ ที่จ่ายออ กไปกล า ยเป็นเ งิ นก้อนใหญ่ได้นะ เราแนะนำให้คุณเอาเ งิ นพวกนั้น มาหยอ ดกระปุกเลยค่ะ มันดีกว่าแน่นอน

7. หาให้มากกว่าร า ยจ่าย

เราเคยคุยกับวัยรุ่น คนหนึ่งในเรื่องการออม เ พ ร า ะสงสัยว่าใช้เ งิ นหนักขนาดนี้เ งิ นจะเหลือบ้างไหม คำตอบของเขาฟังดูง่ายแต่ ก็มีเหตุผลดี เขาบอ กว่า ถ้าเรารู้ว่าต้องจ่ายเท่าไหร่ เราก็หาให้มากกว่าที่จ่ายไป เ งิ นที่เหลือก็จะเป็นเ งิ นออม ลองเอาไปทำกันดูนะ

8. ให้ร า ง วั ลตัวเองเมื่อเก็บเ งิ นได้

สำหรับข้ อนี้จะเหมือนเกม ไว้ให้คุณเล่นแล้วยังมีของร า ง วั ล เริ่มง่ายๆที่ตั้งเป้าให้ตัวเองไว้ เช่น ภายในสองเดือนจะเก็บเ งิ นให้ได้ห้าพันบ า ท ถ้าเก็บได้จะซื้ อลิปสติกให้ตัวเองหนึ่งแท่ง ไม่เกินห้าร้อยบ า ท แล้วคุณก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ เพิ่มเ งิ น เพิ่มร า ง วั ลให้ตัวเอง ในสัดส่วนที่มีเ งิ นเก็บออม วิ ธีแบบนี้ก็สนุกไม่น้อยเลย

ทั้งหมดนี้คือ 8 วิ ธีที่จะทำให้คุณสนุก กับการออมเ งิ นแบบไม่กดดันตัวเอง บางข้ อทำแล้วได้สองต่อด้วยนะ เอาเป็นว่า เราอย ากให้ลองทำกันเ พ ร า ะเรื่องการออมมันดีต่อชีวิตในอนาคตจริงๆ

ที่มา s u k e e c o m p a n y  yindeeyindee

Related posts