มีเพื่อนกี่คนที่ยังอยู่เคียงข้างคุณ ในวันที่ไม่มีเ งิ น

ในช่วงเวลาที่เราเจอปัญหาทางการงานจนทำให้เราขัดสนและมีปัญหาเรื่องเ งิ นทอง จะมีเพื่อนสักกี่คนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างเรา เพื่อนบางคน มักจะอยู่กับเราแค่ตอนที่เราประสบความสำเร็จและมีหน้ามีต าทางสังคม และร่ำร ว ยเ งิ นทอง เ พ ร า ะพวกเขาต้องการผลประโยชน์จากตัวคุณ

หากถามเราว่า ในวันที่ไม่มีเ งิ น จะเหลือ กี่คนที่อยู่ข้างเรา เป็นอะไรที่ต้องบอ กเลยว่า หล า ยครั้ง เราไม่ค่อยนึกถึงคำๆ นี้ แต่การที่เราไม่มีเ งิ น อาจจะพิสูจน์ ความจริงใจได้อ ย่ างแท้จริง เพื่อนบางคน มักจะอยู่กับเรา แค่ตอนที่เราประสบความสำเร็จและมีหน้ามีต า ทางสังคม

และร่ำร ว ยเ งิ นทอง เ พ ร า ะพวกเขาต้องการ ผลประโยชน์จากตัวคุณ แต่สำหรับเพื่อนบางคนต่อให้คุณจะตกต่ำถึงขีดสุดหรือจะประสบความสำเร็จ เขาก็ไม่เคยทิ้งคุณไปไหน และพร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณ ทุกช่วงเวลา เพื่อนบางคนพอคุณเดือ ดร้อน หรือต้องการความช่วยเหลือ พวกเขามักจะห า ยหน้าห า ยต า ไม่ยอมมาสนใจใยดีคุณ

แต่สำหรับเพื่อนบางคน ถ้าคุณเดือ ดร้อนอะไรขึ้น มา เขาก็พร้อมที่จะยื่น มือมาช่วยอยู่เสมอ เขาจะพย าย ามช่วย ทุกอ ย่ างเท่าที่จะช่วยได้อ ย่ างเต็มที่ เพื่อนบางคนยๅมคุณมีเ งิ นทองมากมาย มักจะชักชวนให้คุณเอาเ งิ นไปใช้ เพื่อหาความสุขด้วยกัน โดยไม่สนว่าจะหมดเ งิ นไปแล้วเท่าไหร่

แต่สำหรับเพื่อนบางคน ย ามที่คุณมีเ งิ น มีทองเขามัก จะคอยเ ตื อ นการใช้เ งิ นของคุณ เวลาที่คุณใช้จ่ายเ งิ นจนเกินตัว (เ พ ร า ะเขาเป็นห่วงคุณ) เราจะเห็นว่าเพื่อนที่เข้ามาหาคุณเพื่อหวังผลประโยชน์จากคุณนั้น มักจะอยู่กับคุณแค่ตอนที่คุณประสบความสำเร็จ และมีเ งิ นทองมากมาย

แต่เมื่อใดก็ต ามที่คุณหมดตัวหรือชีวิตตกต่ำถึงขีดสุด คนพวกนี้มักจะไม่สนใจใยดีคุณ จะมีก็แต่เพื่อนแท้ที่คอยเป็นห่วงคุณที่เขาจะไม่จากไปไหน ต่อให้คุณต้องล้มเหลว หรือหมดตัว เรียกว่าเป็นอีกบทความหนึ่งที่เ ตื อ นใจเราได้ดีมากๆ เมื่อมั่งมี ไปที่ไหน ใครก็รัก

เมื่อเ สี ยหลัก ไปที่ไหน ใครก็หนี

เมื่อมั่งมี เอ่ยปากใคร ได้ทันที

เมื่อไม่มี มองหาใคร เขาก็เมิน

แถมใครเขา เฝ้านิ น ท า และดูถูก ว่าไม่มี เ งิ นทอง เหมือนใครเขา นี่แหละหนา ใจมนุษย์ มิอาจเดา ที่ใครเขา บอ กเรา อ ย่ าเชื่อเลย อย ากรู้จัก ใจฅน ดูตอนทุ ก ข์ ว่ามีใคร ร่วมทุ ก ข์สุข กันแค่ไหน หรือเข้ามา แค่หวังผล แล้วจากไป จงรั ก ษ า คนช่วยเรา ทุกเวลา

ที่มา dhammasawatdee

Related posts