ถึงพ่อแม่จะแก่ก็ก็มีหัวใจ 5 เรื่องที่ไม่ควรพูดโ ท ษท่าน

คำพูดเป็นสิ่งที่หล า ยคนไม่ค่อยระมัดระวัง จนบางครั้งทำให้คนอื่นเ สี ยใจไปโดยไม่รู้ตัว ซึ่งคนที่จะเ สี ยใจมากที่สุด เวลาที่เราพูดไม่ดีด้วย คงจะหนีไม่พ้นพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็ก ๆ บางคำพูดเป็น คำที่ไม่ควรพูดกับพ่อแม่ เ พ ร า ะคำพูดธรรมดา ๆ ก็ทำให้พ่อแม่น้ำต าไหลได้ เรื่องเล็กน้อยในสายต าลูก อาจจะทำร้ า ยจิตใจท่านไปทั้งชีวิต คิดก่อนพูดตั้งแต่วันนี้ ก่อนที่จะเผลอทำให้พ่อแม่เ สี ยใจ

กับพ่อ กับแม่ ลูกอ ย่ ากล่าวโ ท ษท่านใน 5 เรื่องนี้

1. อ ย่ าโ ท ษพ่อแม่ ที่ท่านบ่นว่า

ที่พ่อแม่บ่นว่า ก็เ พ ร า ะเราทำไม่ได้ดี ที่บ่นว่าไม่ใช่เพื่อตัวท่านเองแต่ เป็นเ พ ร า ะเพื่อเรา ไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่รักลูกของตนเอง ไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่อย ากให้ลูกเจริญก้าวหน้ากว่าตนเอง ไม่มีพ่อแม่คน ไหนที่ไม่อย ากให้ลูกของตนเป็นอภิชาตบุตร ที่เก่งกล้าสามารถกว่าตนเอง

2. อ ย่ าโ ท ษพ่อแม่ ว่าชักช้า

ย ามพ่อแม่แก่เฒ่า อ ย่ าด่าทอว่าท่านทำอะไรชักช้า หากเรายังไม่เคยเป็นพ่อแม่ เราไม่มีทางรู้เลยว่าคนเป็นพ่อแม่ต้องใช้ความรักความอ ดทน มากเพียงใดในการสอนให้เราเดิน สอนให้เรากิน สอนให้เราอาบน้ำ สอนให้เราฯลฯ ย ามที่ท่านหนุ่มสาว ท่านทุ่มกำลังแรงกายเพื่อพวกเรา มาบัดนี้ร่างกายจึงทรุดโทรม หากวันหนึ่งพ่อแม่แก่ชราลง กำลังวังชาเริ่มเสื่อมถอย จงจำไว้ เห็นพ่อแม่ในวันนี้ ดุจเห็นตนเองในวันข้างหน้าเรื่องกตัญญู ต้องรีบลงมือทำ

3. อ ย่ าโ ท ษพ่อแม่ว่า ไร้ความสามารถ

ไม่มีใครที่เก่งไปทุกเรื่อง และไม่มีใครที่ทำทุกเรื่องได้สมบูรณ์ พ่อแม่คือผู้ให้ชีวิต ทุ่มเทเลี้ยงดูเราจบเติบใหญ่สิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย อ ย่ าต่อว่าพ่อแม่ว่า สู้พ่อแม่ของคนอื่นก็ไม่ได้ คำพูดนี้ เมื่อพูดออ กไป ต่อให้ม้าฝีเท้าไวก็วิ่งต ามไปเก็บกลับคืน มาไม่ทัน แล้วมันจะกล า ยเป็นตรา บ า ป ในชีวิตคุณไปทั้งชีวิต

4. อ ย่ าโ ท ษพ่อแม่ว่า จู้จี้จุกจิก

พ่อแม่เกิดมาก่อนเรา มีประสบการณ์มากกว่าเรา อ ย่ าตะคอ กท่าน เมื่อท่านจ้ำจี้จำไชให้กินข้าว ให้ใส่เสื้อผ้าหนาๆ ให้ใส่หมวกกันน็อ ก ให้กลับบ้านเร็ว ๆ ให้เก็บห้อง ให้ ฯลฯ เ พ ร า ะคนที่ รักเราจริงเท่านั้นที่ จะจู้จี้ในเรื่องนี้กับเรา พ่อแม่ไม่มีทางจู้จี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหลานของ ท่านแน่นอน หรือคุณว่าไม่จริง

5. อ ย่ าโ ท ษพ่อแม่ ย ามท่านป่ ว ยไ ข้

ไม่ว่าพ่อแม่จะยุ่งเพียงไร จะดึกดื่นเพียงไหน จะฝนตกแดดออ กปานใด พอเราเ จ็ บไ ข้ท่านจะละทิ้งการงานในทันที ท่านจะพาเราไปหาหมอในทันที ท่านจะหาวิ ธีเยียว ย า รั กษ าเราในทันทีย ามที่ ท่านป่ ว ยไ ข้ เราทำเหมือนที่ท่านทำให้เราได้มากน้อยเท่าไหร่ หรือว่าเ พ ร า ะพ่อแม่เ จ็ บป่ ว ยนานวัน จึงทำให้ลูกไม่กตัญญูดูแลหรือหรือเราจะเป็นจำนวนคนที่สังคมตราหน้าว่าเป็นลูก

อ กตัญญูเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่ง ยังไงก็ดูแลท่านดีๆนะครับ หากวันใดท่านจากเราไปแล้ว จะย้อนกลับมาดูแลป้อนข้าวป้อนน้ำไม่ได้อีกแล้วนะ สิ่งที่ง่ายๆ ที่สุดควรพูดกับท่านด้วยถ้อยคำที่สบายหู แล้วท่านจะสบายใจ ยังไงๆ เราก็มีพ่อแม่แค่คนเดียวใช่ไหมล่ะครับ หากใครได้ทำผิ ดพลาดไปแล้วก็อ ย่ าลืมขอขมาท่าน ใช้เวลาที่เหลืออยู่ทำให้ท่านได้ชื่นใจและภูมิใจกับเรานะ ส่วนคนไหน ที่พ่อแม่ไม่อยู่กับเราแล้วก็อ ย่ าลืม ทำบุญอุทิศให้ท่านด้วยนะครับ

ที่มา w i n n e w s o n l i n e  fahhsai

Related posts