แสนแรกเก็บได้ แสนต่อไปก็ง่ายขึ้น กับ 5 วิ ธีช่วยให้เก็บเ งิ นได้ถึงแสน

การเก็บออมเ งิ นเป็นสิ่งที่ดีและถ้าหากเราทำได้จะเป็นผลดีต่อเรามาก เ พ ร า ะเราจะไม่ลำบากและเมื่อมีสิ่งจำเป็นเราก็ไม่ต้องพึ่งคนอื่น ฉนั้นเราควรเริ่มเก็บออมเงนกันตั้งแต่วันที่เริ่มมีร า ยได้เข้ามาในชีวิต ยิ่งเริ่มชีวิตก็ยิ่งดีขึ้นเร็ว

การออมเ งิ นที่เหมือนจะง่าย แต่กลับเป็นเรื่องย าก สำหรับหล า ยๆ คน ซึ่งเ งิ นออมนั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยเราได้ หากเกินเหตุการณ์ฉุกเฉิน วันนี้เรา จึงมาแนะนำเคล็ดลับ ที่จะช่วยให้คุณมีเ งิ นเก็บ 1 แสน ภายใน 1 ปี ด้วย 5 วิ ธีดังนี้

1. เก็บให้ได้เดือนละ 8,300 บ า ท

หากใครขี้เกียจ มานั่งเก็บร า ยวันหรือ เ งิ นออ กเป็นเดือน ก็หักจำนวนนี้ออมได้เลย ถ้าเราออมเ งิ น 8,300×12 = 99,600 รวมดอ กเบี้ยก็ได้ครบแสนใน 1 ปีแล้ว

2. อ ย่ าให้รางวัลตัวเองมากเกินไป

กว่าจะหาเ งิ น มาได้แต่ละเดือน ใช้ ร่ า ง ก า ย ทำงานจนเหนื่อย เวลาเ งิ นเดือนออ กก็อย ากจะให้รางวัลตัวเองบ้างเช่น ซื้ อ กระเป๋า รองเท้า หรือของที่อย ากได้ (แต่ไม่ได้จำเป็น) ซึ่งสาเหตุนี้ ก็มักจะทำให้เรา ไม่มีเ งิ นเหลือเก็บได้เช่นกันแต่ถ้าเราห้ามใจตัวเองได้แล้ว เก็บเ งิ นไว้ก่อน ก็จะช่วยให้เราเก็บเ งิ นได้ต ามเป้า

3. แบ่งบัญชีให้ชัดเจน

เราควรเก็บเ งิ นไว้ ในแต่ละบัญชีให้ชัดเจน เวลาจะใช้จ่ายก็จะได้รู้ว่า เดือนนี้เราสามารถใช้เ งิ นได้แค่เท่าไหร่เ งิ นสำหรับเก็บออม ก็ให้แยกไว้ในบัญชีเก็บออม เ งิ นสำหรับใช้จ่ายร า ยเดือน ก็ให้แยกไว้ในบัญใช้จ่าย เ งิ นสำหรับใช้หนี้ค่าบ้าน ค่ารถ ก็ให้แยกไว้อีกบัญชี เราจะได้ไม่หลง เอาเ งิ นส่วนอื่น มาใช้ปะปนกับค่าใช้จ่ายประจำวัน แล้วสุดท้ายจะกล า ยไม่มีเหลือเก็บ

4. ทำอาหารกินเองมากขึ้น

ถ้าเรา ต้องซื้ อข้าวข้างนอ กตลอ ด ก็ทำให้ร า ยจ่ายเราเพิ่มขึ้นและทำให้เรา มีเ งิ นเหลือเก็บน้อยลงได้แน่นอนว่า ค่าอาหารเป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องจ่ายทุกวัน แต่เราสามารถลดค่าใช้จ่าย ตรงนี้ได้ด้วยการทำกินเองที่บ้านอาจจะไม่ต้องทำทุกวัน แต่ถ้าเราลองทำกินเอง สักครึ่งเดือน อีกครึ่งเดือนอาจจะไปทานนอ กบ้านบ้าง ก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ลงได้ และทำให้เรามีเ งิ นเก็บได้มากขึ้น

5. เก็บเ งิ นให้ได้วันละ 275 บ า ท

ถ้าใครมีร า ยได้เข้ามา เป็นร า ยวัน ก็หักใส่บัญชีออมได้เลยวันละ 275 บ า ท ถ้าเราออมเ งิ น 275×365 = 100,375 เท่านี้ เราก็มีเ งิ นเก็บครบแสนใน 1 ปีแล้ว หากเรารู้ว่าร า ยได้ ที่มีนั้นไม่พอต่อ การเก็บออม เราก็ต้องมองหาช่องทางร า ยได้ทางอื่นเพิ่มขึ้น เพื่อที่จะได้มีเ งิ น เหลือเก็บหรือเราอาจจะเริ่มต้น จากจำนวนที่น้อยลง

แต่ฝึกวินัยการออมให้เป็นนิสัย เมื่อเราเก็บเ งิ นก้อนได้ ก็นำไปต่อยอ ด เพื่อให้เ งิ นจำนวนนี้ งอ กเงยยิ่งขึ้น สิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าคุณเก็บเ งิ นได้เดือนเท่าไหร่ แต่อยู่ที่วินัยในการออม และการวางแผนการเ งิ นของคุณ เริ่มต้นลงมือทำ ตั้งแต่วันนี้ เริ่มต้นเร็วเท่าไหร่ก็ได้เปรียบเท่านั้น

ที่มา b i t c o r e t e c h  yindeeyindee

Related posts