วิ ธีเก็บเ งิ นเปลี่ยนเศษเ งิ นเป็นเ งิ นก้อน

เศรษฐกิจแบบนี้การออมนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ และควรปลูกฝังการออมให้เป็นนิสัย วันนี้เราก็ได้นำเอาวิ ธีการเก็บเ งิ นที่จะเปลี่ยนเศษเ งิ นให้กล า ยเป็นเ งิ นก้อน ไว้ทำทุนในอนาคตข้างหน้าได้แบบไม่ลำบาก

1.ไม่ซื้ อของฟุ่มเฟือย หรือใช้เ งิ นซื้ อความสุขเล็กๆ น้อยๆ

สำหรับข้ อนี้หล า ยๆ ท่าน อาจทำย ากสักหน่อยเ พ ร า ะในเมื่อเราทำงานหนักมาทั้งเดือน เราก็คงอย ากจะนำเ งิ นที่เราหามาไปใช้ในการ ช็อปปิ้ง ดูหนัง หรือสังสรรค์กับเพื่อนๆ มันเป็นเรื่องปกติที่หล า ยๆคนทำเวลาเ งิ นเดือนออ กถึงแม้มันจะทำให้เรามีความสุข

แต่เอาเข้าจริงหากเรามานั่งคิดดูเราทำงาน มาทั้งเดือนสุดท้าย เรากับเอาเ งิ นเดือนทั้งเดือน ไปใช้เกือบหมดในวันที่เ งิ นเดือนออ ก เพื่อใช้ซื้ อความสุขให้แก่ตัวเอง แต่หากเราคิดอีกมุม ถ้าเราออมเ งิ นหรือนำเ งิ นที่ได้มาไปต่อยอ ดเพื่อเพิ่มร า ยได้ทำให้เรามีเ งิ น มากกว่าเดิม จะดีกว่าไหม หรือต่อให้เ งิ นเดือน ในแต่ละเดือนน้อย ก็ต ามแต่หากประหยัด อ ดออม ใช้ชีวิตแบบพอเพียงก็มีโอกาส มีบ้าน มีรถมากกว่าคนเ งิ นเดือนเยอะได้

2.ใช้เ งิ นหมดไปเท่าไร ก็เก็บเท่านั้น

สำหรับวิ ธีนี้ให้ท่านผู้อ่ า น นำร า ยจ่ายฟุ่มเฟือย ในแต่ละวันเป็นตัวตั้ง เช่น วันนี้ซื้ อบัตรชมภาพยนตร์ไป 250 บ า ทก็ให้เก็บ 250 บ า ท เท่ากับจำนวนเ งิ นที่ใช้ไป ยิ่งเราใช้เ งิ น มากก็จำเป็นต้องเก็บมากวิ ธีนี้ถือเป็นการเก็บเ งิ น หลังจากที่ใช้จ่ายไปแล้ว และเป็นวิ ธีที่เหมาะกับท่านผู้อ่ า น ที่ใช้เ งิ นเก่งเ พ ร า ะยิ่งใช้เยอะ ก็จำเป็นต้องเก็บเยอะ เราต้องสร้างวินัยในการเก็บเ งิ นให้เยอะขึ้นด้วยต ามลำดับ

3.เก็บมากกว่าใช้

สำหรับท่านไหนที่คิดว่าตัวเอง อาจเป็นพวกที่ทำธุรกิจไม่เก่งการเก็บเ งิ นอาจจะเป็นขั้นตอนที่ง่ายที่สุด เ พ ร า ะการเก็บมากว่านำไปใช้ เป็นวิ ธีที่ทำง่ายที่สุดแล้ว เ พ ร า ะวิ ธีนี้สามารถทำให้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ แบบทำได้จริงแต่ในยุคนี้การเก็บเ งิ น หรือออมเ งิ นอ ย่ างเดียวอาจจะไม่พอ

ดังนั้น การนำเ งิ นไปต่อยอ ดเพื่อทำให้เรามีร า ยได้เพิ่มจึงสำคัญมากๆ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บเ งิ นสักก้อน หรือจะออ กรถจักรย านยนต์สักคัน เพื่อมาสร้างร า ยได้เสริม อาทิ อาจจะลองมาวิ่ง g r a b b i k e หรือ g r a b f o o d แทน เพื่อเพิ่มร า ยได้ สัก 2-3 ชั่ ว โมง หลังเลิกงานดีไม่ดีอาจจะได้เ งิ นเยอะกว่าที่เราทำงานทั้งวันก็เป็นได้

4.กินง่ายอยู่ง่าย ประหยัดเท่าที่ทำได้

สำหรับท่านที่กำลังต้องการจะประหยัดอ ดออม ควรที่จะอ ดเปรี้ยวไว้กินหวาน กินง่ายอยู่ง่ายไปก่อน โดยเฉพาะหากที่ทำงานไม่ไกลบ้าน มาก ก็ควรอยู่อาศัยกับทางบ้านไปก่อนหรือหากที่ทำงานอยู่ไกลมากๆ ควรลองหาห้องพักร า ค าประหยัดหรือลอง แ ช ร์ ห้องเช่ากับเพื่อนหรือคนในบริษัท ที่ทำงานดูก่อน เ พ ร า ะยิ่งอยู่กันเยอะยิ่งมีคนช่วยหารค่าห้องรวมไปถึง ค่าน้ำ ค่าไฟ หากเรามาคิดดูดีๆ ประหยัดได้หล า ยเท่าเลย โดยคิดเป็นว่า แค่อาศัยหลับนอนจากนั้นเอาเวลาที่เหลือลองไปทำงานเสริมเพิ่มร า ยได้แทนดีกว่า

5. ออมอัตโนมัติ

การออมอัตโนมัติช่วยแบ่ง เบาภาระและช่วยประหยัดเวลา ให้คุณได้มาก โดยเฉพาะการออมผ่านทาง Internet Banking เพียงแค่คุณตั้งให้มีการ โ อ น เ งิ นอัตโนมัติจากบัญชีเ งิ นเดือนของคุณ ไปยังบัญชีเพื่อ การออม เพียงเท่านี้ คุณก็มีเ งิ นออมทุกเดือน แบบสบายๆ โดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ

6.ความกตัญญู เป็นประตูสู่ความสำเร็จ

ความกตัญญู เป็นสิ่งสำคัญ ต ามความเชื่อของสังคมไทยโดยเฉพาะ คนต่างจังหวัดที่มาทำงานในกรุงเทพฯ ที่ส่วนใหญ่จะนิยม ส่งเ งิ นกลับไปให้ครอบครัว ที่อยู่ต่างจังหวัดอาจจะเพื่อนำไปเก็บไว้ใช้ในอนาคต หรือนำเ งิ นไปปลูกบ้านหลังใหม่ให้ พ่อ-แม่เพื่อชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และบ้านที่เราปลูกให้พ่อแม่ เราก็สามารถกลับไปอยู่ในอนาคตได้อีกด้วย ไม่จำเป็นต้องซื้ อบ้านอีกหลังให้เปลืองเ งิ น

7. เปลี่ยนเ งิ นเป็นสิ่งของที่เพิ่มค่าได้

สำหรับวิ ธีนี้ หากพูดให้เห็นภาพ คือ การนำเ งิ นไปซื้ อของที่เราสามารถจับต้องได้ โดยสิ่งของเหล่านั้น ควรเพิ่มมูลค่าได้ด้วย ตัวอ ย่ างเช่น การซื้ อทองคำเก็บไว้ เ พ ร า ะว่าทองยิ่งเก็บไว้ยิ่งมีมูลค่ามีร า ค าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซื้ อข า ยหรือแปลงเป็นเ งิ นสดได้ง่ายหรือจะล ง ทุ นอสังหาริมท รั พ ย์ ก็ได้เช่นกัน

เ พ ร า ะที่ดินในประเทศไทยมีแต่จะหมดไป โดยเฉพาะที่ดินต่างจังหวัดร า ค าต่อแปลงไม่แพงจนเกินไป ถึงแม้ว่าที่ดินเหล่านั้น จะข า ยย ากก็ต ามแต่อ ย่ างน้อยเราก็มีที่ดิน เป็นของตัวเองสามารถทำกินได้ โดยเฉพาะเวลาที่จำเป็นต้องโดน ให้ออ กจากงานกะทันหัน เราก็ยังมีที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง

ที่มา c l a i m d i  verrysmilejung

Related posts