3 วิ ธีใช้เ งิ นให้มีความสุข ไม่มีห นี้

การออมที่ดี คือ การออมอ ย่ างมีความสุขไม่ต้องใช้ชีวิต อยู่อ ย่ างลำบากแต่การใช้เ งิ นอ ย่ างไร ให้มีความสุขนั้น ก็เป็นสิ่งที่ต้องคิดให้รอบคอบเหมือนกัน เพราะบางคน มัวแต่เก็บเ งิ นแต่ไม่กล้าใช้เ งิ น หลัวหมด หรือบางคนเก็บเ งิ นได้น้อย แต่ใช้เ งิ น มากใช้เ งิ นไม่เป็นใช้เ งิ นเกินกำลังจนเป็นห นี้เป็นสิน วันนี้เราจะพาคุณไปดูว่าวิ ธีการใช้เ งิ น ในกระเป๋าของตัวเองอ ย่ างไรให้มีความสุขทำได้อ ย่ างไร แถมตัวเองไม่เป็นห นี้ด้วย มาดูกันเลยครับ

1.ใช้เ งิ นอ ย่ างมี วินัย การมีวินัยในการใช้เ งิ น ถือเป็นเรื่องสำคัญอ ย่ างมาก เพราะจะทำให้คุณสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เป็นอ ย่ างดีไม่เป็นห นี้ต ามมาภายหลัง ถ้าคุณต้องการจัดการเ งิ นในกระเป๋าของตัวเอง ใช้เ งิ นแล้วไม่เกิดทุ ก ข์ภายหลัง

คุณก็ควรต้องมีวินัยในการใช้เ งิ นสักหน่อยรู้จักเก็บ รู้จักออมรู้จักนำไปล ง ทุ นในสิ่งที่ทำให้เ งิ นงอ กเงยได้หากคุณมีวินัย จะทำให้รู้ว่าจะใช้เ งิ นเพื่อประโยชน์อะไรบ้างได้เ งิ น มาเท่านี้ จะเก็บออมไว้เท่าไหร่เอาไว้ใช้เท่าไหร่ หลังจากนั้นนำเ งิ นส่วนที่เหลือไปใช้ในการล ง ทุ นบ้างที่สำคัญต้องไม่ใช้เ งิ นซื้ อสินค้า ที่ไม่จำเป็น ไม่เกิดประโยชน์เรียกได้ว่าถ้ามีเ งิ น 100 บ า ท ก็ต้องไม่ใช้หมดทั้ง 100 บ า ท อาจใช้ 50 เก็บ 50 หรือไว้ใช้ซื้ อของที่จำเป็น

2.ใช้เ งิ นอ ย่ าง พอเพียง คุณต้องรู้จักคำว่า พอเพียงในการใช้เ งิ นพอใจ ในเ งิ นที่ตัวเองหามาได้ หามาได้เท่านี้ ก็ต้องใช้เท่านี้ไม่ใช่ใช้เกินงบประมาณที่มีอยู่ ไม่ดิ้นรนกู้ยืมคนอื่นเพื่อซื้ อในสิ่งที่ตนเองอย ากจะได้

ดังเช่น พ่อหลวงของเราสอนไว้ ถึงความพอเพียงสามารถประยุกต์ใช้ กับเรื่องการใช้เ งิ นได้ เพราะการที่มนุษย์มีความอย ากเกิดมาจากสาเหตุ ข้ อนี้คือ การไม่รู้จักเพียงพอ ไม่รู้จักพอใจ อย ากได้ไม่มีที่สิ้นสุดอยู่อ ย่ างนั้น ทั้งๆ ที่ก็มี ไม่อย ากได้ในสิ่งที่คนอื่น มีถ้าอย ากได้จริงๆ ก็ต้องพย าย ามที่จะหาเ งิ น มาเพื่อซื้ อ

กล่าว คือ มีน้อยใช้น้อยใช้เ งิ นเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ถ้าเราใช้เ งิ นอ ย่ างพอเพียง เ งิ นจะเพียงพอสำหรับชีวิตของเราใช้อ ย่ างมีสติ มีวินัย เ งิ นที่มี ใช้อ ย่ างพอเพียง รู้จักใช้ชีวิตก็มีความสุขได้เห็นแล้วว่าวิ ธีการใช้เ งิ นในกระเป๋าของตัวเอง ให้มีความสุขสามารถทำได้อ ย่ างไรบ้าง

ซึ่งต้องยอมรับว่า กว่าจะหาเ งิ น มาได้ย ากลำบากแต่ใช้เ งิ นแค่แป๊บเดียวดังนั้น ก่อนใช้เ งิ นทำอะไรต้องมีสติ มีวินัย และรู้จักพอเพียง ไม่อย ากได้จนเกินไปถ้าอย ากได้ ก็ต้องรู้จัก การหาเ งิ นเข้ามาใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นและสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองเท่านั้นพอ

3.ใช้เ งิ นอ ย่ างมี สติ เคยไหม อยู่ดีๆ ก็ต้องควักเ งิ นจากกระเป๋า เพื่อซื้ ออะไรบางอ ย่ าง เพราะความอย ากได้แต่ไม่จำเป็น เพราะใจบอ กว่าอย ากได้ๆนั่นเป็นสัญญาณ บ่งบอ กว่าเรากำลังไม่มีสติ พร้อมที่จะแลกเ งิ นกับสิ่งไม่สำคัญที่ลดความสามารถในการจัดการทางด้านการเ งิ นซะแล้ว

เชื่อว่าหล า ยคนคงเคยพบ เหตุการณ์นี้กันบ่อยครั้ง ดังนั้น วิ ธีการใช้เ งิ นเพื่อรั ก ษ าสถานภาพของเ งิ น ในกระเป๋าของตัวเองให้ ยังมีอยู่ จัดการได้สิ่งจำเป็นในการใช้เ งิ น สิ่งแรกที่ต้องใช้คือ สติเพราะทำให้คุณรู้ว่าหากเราไม่ยั้งคิดไม่ใคร่ครวญ

ไม่ทบทวนซักนิด ก็จะกล า ยเป็นห นี้ก่อนที่จะจ่ายอะไร ก็ต ามเพราะความอย ากเมื่อนั้นอาจจะทำให้สถานะทางการเ งิ นแบบปกติเปลี่ยนเป็น มีห นี้สินได้อ ย่ างง่ายดาย เรียกว่าก่อนจะใช้เ งิ นทำอะไร ต้องใช้สติ คิดก่อนซื้ อไม่ใช่ซื้ อแล้วมาคิดตอนหลัง ก็สายไปแล้ว

ที่มา t h a i s m e s c e n t e r  verrysmilejung

Related posts