6 ข้ อสอนลูกให้เอาตัวรอ ดเป็น พ่อแม่ห า ยห่วง

นอ กจากการเลี้ยงสอนลูกให้เป็นคนดีแล้ว พ่อแม่ต้องสอนให้ลูกรู้จักเอาตัวรอ ดเป็นด้วย เ พ ร า ะเราไม่สามารถต ามติดชีวิตของลูกได้ตลอ ดไป เพื่อให้เขาได้อยู่ร่วมกับสังคมภายนอ กได้อ ย่ างที่เราไม่ต้องกังวลคอยเป็นห่วง วันนี้เราเลยมี 6 ข้ อสอนลูกให้เอาตัวรอ ดเป็น พ่อแม่ห า ยห่วงมีอะไรบ้างไปดู

1 ไม่ควรจับผิ ดเขา

ในครอบครัวที่มี กันเพียงสามคนพ่อแม่ลูก หากคุณพ่อคุณแม่นั้น ทั้งคู่ร่วมมือ กันจั บผิ ด ลูกจนเกินไป เขาคงรู้สึกเหมือนหัวเดียว กระเทียมลีบเกร็ง จนไม่กล้าทำอะไร จนไม่กล้าที่จะเล่าให้คน ในครอบครัวฟัง ในกรณีนี้ คุณพ่อคุณแม่ต้องเปิดใจ กว้างๆให้พอ

เพื่อที่จะยอมรับแ ละรับฟังว่าความผิ ดพลาดนั้น เกิดขึ้นได้อย่ างไร และเป็นสิ่งที่เขา ต้องเรียนรู้เอง อย่ าทำให้เขารู้สึก เหมือนว่าทั้ง พ่อทั้งแม่ รวมหัวกันกลั่น แกล้งเขา หากคุณพ่อ คุณแม่ต้องการ ตั้ง ก ฎ เ ก ณ ฑ์ ต่างๆ ก็ควรทำกับเขา ด้วยความรัก และความเข้าใจ ในตัวเขา เ พ ร า ะท้ายที่สุดแล้ว สิ่งเหล่านี้แหละที่จะไปทำล า ย ความมั่นใจ ในตัวลูกของพวก คุณได้ในที่สุด

2 สอนเขาให้รู้จัก ประหยัด อ ดออม

คุณพ่อคุณแม่จง อย่ าได้ต ามใจลูกมากเกินไป จนเขา ติ ด เป็นนิสัย เช่น ซื้อของเล่น ให้เขาบ่อย ๆ ทุกครั้งที่เวลาลูกขอ แบบนี้มันอาจส่งผล ทำให้ลูกที่ น่ารักของเรา กล า ยไปเป็น เ ด็ ก ที่ไม่รู้จักพอก็ได้ ที่รู้สึก อย ากได้ของเล่นใหม่ ๆ อยู่ตลอ ดเวลา จึงเป็นหน้าที่ ของคุณพ่อคุณแม่ ที่จะต้องระวั งเป็นอย่ างมาก เพื่อไม่ให้ความรัก และความทุ่มเทของ ตนเองกล า ยเป็น การต ามใจลูก จนทำให้ เ สี ย คนได้

3 ฝึกลูกให้แกร่ง และอยู่ได้ด้วยตัวเอง

ในเมื่อเขาอาจไม่มี พี่น้องไว้คอยช่วยเหลื อ หรือพุดคุยปรึกษา เหมือนคนอื่นๆ ในอนาคตเป็นหน้าที่ ของคุณพ่อคุณแม่ที่จะต้องฝึก ให้เขารู้จักความรับผิ ดชอบ และสามารถเอาตัวรอ ด ได้เมื่อเขาโตขึ้น โดยการให้เขา ได้เรียนรู้จากความผิ ดพ ลาดต่างๆ คุณพ่อคุณแม่ คอยดูเขาอยู่ห่างๆ ยังไม่ต้องลงไปช่วย ในทุกกรณี ค่อยลงไปช่วย เขาก็ต่อเมื่อ เขาต้องการ ความช่วยเหลือ

4 สอนเขาให้รู้จัก มีความรับผิ ดชอบ

ถึงแม้ว่าจะเป็น ลูกคนเดียวก็ต ามแต่ พ่อแม่ก็ไม่ควรเอาใจ มากเกินไป จนลูกนั้นไม่อาจ ทำอะไรด้วยตัวเองได้ เมื่อถึงวัยที่ เหมาะสมคุณพ่อคุณแม่ ก็ควรที่จะสอนให้ลูกรู้ มีความรับผิ ดชอบเป็น ทำในหน้าที่ตัวเองได้รับ มอบหมาย อย่ างเช่น งานบ้าน รู้จักล้างจาน กวาดบ้าน ถูบ้าน เป็นต้น ใเพื่อให้เขาได้เรียนรู้การช่วย รู้จักความมีน้ำใจ และ รับผิ ดชอบเป็น

5 สอนเขาให้รู้จักการวางตัวที่ดี

เ ด็ ก ที่เป็นลูก คนเดียวของครอบครัว มีโอกาสที่จะแปลงร่างเป็น คนที่ชอบ บ งก า ร ชีวิตคนอื่นได้ นั่นคือ อาจทำให้เขากล า ยเป็น เด็ กที่พร้อมจะล้ำเส้นเ ข้ามาก้าวก่าย ในเรื่องส่วนตัวของพ่อแม่ หรือ ผู้ใหญ่คนอื่นๆได้ หากนิสัยเช่นนี้ ติ ด ตัวไปถึงในอนาคต

แล้วละก็ เขาอาจจะ กล า ยเป็นผู้ใหญ่ที่ ไม่น่าคบเอาซะเลย ฉะนั้น คุณพ่อคุณแม่ จำเป็นที่จะต้องขีดเส้น เพื่อแบ่งกั้นให้ลูก ได้รู้ว่าจุดไหนที่ เขาไม่ควรก้าวก่ายยุ่ม ย่ า ม ในชีวิตของคนอื่น การที่เขาได้เรียน รู้ถึงเส้นแบ่งเหล่านี้ จะช่วยทำให้เขาเข้าใจ ได้ว่าชีวิตของคนอื่น ก็มีพื้นที่ๆเขาต้องให้ ความเคารพด้วยเช่นกัน

6 ให้เขาได้พบปะกับเด็ กคนอื่น ๆ

เ พ ร า ะการเป็นลูก คนเดียวที่ไม่มีพี่น้อง ให้เล่นด้วยเหมือนคนอื่นๆ จึงอาจทำให้เขารู้สึก ๆ ข า ดเพื่อนในวัย เดียวกัน ดังนั้น ในช่วง ก่อนที่เขาจะเข้าเรียน คุณพ่อคุณแม่อาจจะ ต้องพาเขาไปทำความ รู้จักเรียนรู้ และพบเจอ กับ เ ด็ ก ๆคนอื่นในวัย เดียวกันบ้าง เพื่อให้

เขาได้รู้จักปรับตัวเ พื่อให้สามารถเข้ากับสังคม ได้และเพื่อนคนอื่นๆ เช่น อาจจะพา เขาไปสนามเด็ กเล่น พาไปพบปะเพื่อน ๆ ที่มีลูก วัยเดียวกับเรา หรือไปงานรวมญาติ ในเทศกาลต่าง ๆ เป็นต้น แล้วพอเขาโตขึ้น เข้าโรงเรียนได้ ก็จะทำให้ เขาสามารถที่จะปรับตัว ได้ดีและไวขึ้นด้วย โดยที่พ่อแม่เอง ไม่ต้องเป็นห่วง เ พ ร า ะว่าเขา จะมีเพื่อน ๆ มากขึ้นเอง ต ามวัยของเขา

ที่มา kiadtikun sabuyjaijung

Related posts