สาเหตุที่หล า ยคนเป็นทำงาน มาหล า ยปี แต่ยังไม่มีเ งิ นเก็บ

จะทำอ ย่ างไรดีเพื่อน หาเยอะก็แล้ว แบ่งเก็บแบ่งใช้ก็แล้ว ทำไมมันไม่ร ว ยสักทีเนี่ย เพื่อนสาวอีกนางนั่งบ่นหัวยุ่ง แล้วเธอแบ่งเก็บยังไงล่ะ คือ ได้เ งิ น มา ฉันก็แบ่งเก็บเรื่อยๆ มากบ้างน้อยบ้าง แล้วแต่ครั้ง

เดือนไหนได้เยอะหน่อย ก็เป็นหมื่นแต่ไหงเก็บมา 4- 5 ปีแล้ว เพิ่งได้ไม่กี่แสน ฉันก็ขยันอยู่นะ อะไรได้เ งิ นก็ทำไม่เคยหมิ่นได้มาก็แบ่งเก็บออมเสมอ ที่เหลือก็ใช้จ่าย ไม่สุ่รุ่ยสุร่าย ไม่เปย์ผู้ชาย เชื่อแล้วแหละว่าสิ่งที่ทำก็เข้าทำนอง รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ เป็นตัวอ ย่ างที่ดีเชียวนะ

แต่ที่ว่าเปย์ผู้ชายน่ะ ไม่ใช่ชั้นแน่นอนนะ โน่นเลย พูดพร้อมเหลือบมอง 55 + แหม ลุกไมได้เชียว ลุกปุ๊บ โดนนินทา ปั๊บเชียวคนที่โดนแขวะ เดินกลับมาได้ยินพอ ดีเลย หรือไม่จริงล่ะ เคยจริงนะ 55+เข้าเรื่องๆ ล่ะนะ เ งิ นออมเธอเก็บไว้ที่ไหนบ้าง เก็บยังไง

ก็เปิดบัญ ชีออมทรั พย์แยกไว้ ได้มา ก็ โ อ น เก็บไว้ โอย เด็กน้อยเอ้ยเก็บเช่นนี้มันจะร ว ยได้ไง ฝากออมท รั พ ย์ดอ กเบี้ยไม่ 1 เปอร์เซน มันจะร ว ยได้ไงหว่า เธอเก่งหา เก่งเก็บและเก่งใช้ทุกอ ย่ างดีหมด อีกอ ย่ างคือ เธอต้องเก่ง ต่อยอ ดด้วยนะ เ งิ นน่ะเก็บด้วยมันถึงจะร ว ย

เอาเ งิ นออมไปล ง ทุ นบ้าง ให้เ งิ นต่อเ งิ นไม่กล้า ชั้นกลั วข าดทุนไง นี่เธอ ฉันเนี่ย ก็เคยเป็นแบบเธอมาก่อนนะ กลัวไปหมด แต่หากเธอทำความเข้าใจใหม่ เธอจะไม่กลัว เชื่อสิ สิ่งที่เคยเปิดใจนางมาก่อนว่า ทำไมถึงต้องล ง ทุ นบริหารเ งิ นเก็บอ ย่ างไร ให้งอ กเงย

เ งิ นฝากออมท รั พ ย์ ที่เธอเก็บอยู่นั้น ที่จริงก็เป็นการล ง ทุ นรูปแบบนึงนะ เพียงแค่ว่าความ เ สี่ ย ง ต่ำ และพิมันความ เ สี่ ย ง ต่ำ ผลตอบแทนก็ต่ำด้วยไง ฉันไปศึกษาเพิ่มเติมมาแล้ว เกี่ยวกับการล ง ทุ นไปเจอพีระมิดการล ง ทุ น

คนส่วน มาก ก็จะกองกันอยู่ตรงฐาน เ พ ร า ะความ เ สี่ ย ง ต่ำ เ งิ นต้นครบไม่ห า ย แต่ผลตอบแทนต่ำไปด้วย ถึงจะร ว ยก็ใช้เวลานานแต่หากเธอเปิดใจทำความเข้าใจในวันที่เข้าใจเธอ ก็จะขยับการล ง ทุ นไปยังสินท รั พ ย์ที่ เ สี่ ย ง กว่าเดิมบนระดับที่ตัวเรายอมรับความ เ สี่ ย ง นั้นได้

แล้วผลตอบแทน ก็จะมากต ามไปด้วย เธอก็จะมีโอกาสร ว ยได้ง่าย เลิศ เก่งถึงกับสอนคนอื่นได้แล้วนะเธอ เชิดคอสุด แน่นอนสิ เ พ ร า ะชั้น อย ากสวย และร ว ยมากไงล่ะแต่ฉันยังกลัวอ่ะพวกเธอ เอาน่า ค่อยเป็นค่อยไป ไม่ต้องรีบร้อน รู้จักหา รู้จักใช้อ ย่ างเธอ เหลือแค่รู้จักล ง ทุ นแค่นี้มันไม่ย ากหรอ ก

ดูอ ย่ างยัยนี่ซิ ยังทำได้เลย เดี๋ยวๆ ฉันยังไง ตอบไม่ดี มี ต บ สวยใส ไร้ เอ้ย ไม่ ไ ร้ ส ม อ ง จ้า รักดอ ก จึงหยอ กเล่นน่าการรู้จักหา รู้จักเก็บ รู้จักใช้ คือพื้นฐานเบื้องต้นที่ดีของคนจะร ว ยในอนาคต แต่ก็ต้องนำเ งิ นเก็บ ไปล ง ทุ นต่อด้วยนะ และต้องล ง ทุ น ด้วยความเข้าใจด้วยและสินท รั พ ย์ที่ไปล ง ทุ น เมื่อไม่รู้จักเก็บ ไม่รู้จักใช้ สักวันหนึ่งจะรู้ว่าหาเท่าไหร่ก็คงไม่พอสักที

ที่มา t a m n a n n a  yindeeyindee

Related posts