สร้างอาชีพทำกินหลังเกษียณ ทำแก้เหงาก็ดี ไม่เป็นภาระลูกหลาน

หล า ยคนเมื่อถึงวัยเกษียณแล้ว คงอย ากใช้เวลาไปกับการหยุดพักผ่อน จากการทำงานหนักมาตลอ ดชีวิต แต่เชื่อว่าคงมีผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อย ที่แม้จะเกษียณแล้ว ก็ไม่อย ากหยุดทำงาน ยังมีไฟที่จะออ กไป ทำสิ่งที่ตัวเองรัก เพื่อชีวิตจะได้ไม่เงียบเหงา แถมยังเป็นการหาร า ยได้

แบ่งเบาภาระของลูกหลานอีกทาง วันนี้เราจึงได้รวบรวมอาชีพวัยเกษียณน่าสนใจ ทำแก้เหงาก็ได้ เพิ่มร า ยได้เสริมก็โดน มาฝากคนวัยเกษียณ ที่กำลังมองหาว่าจะทำอะไรดี

1.ขับรถรับ-ส่ง/ขับรถพาผู้สูงอายุ

ไปโรงพย าบ า ล ถ้ามีใบขับขี่ขับรถ เป็นใช้สมาร์ตโฟนได้ จะทำอาชีพขับรถส่งของ หรือส่งอาหารก็ไม่เล ว แถมยังร า ยได้ดีมาก เพราะตอนนี้เป็นยุคที่คนสั่งอาหาร และซื้ อสินค้ า อ อ น ไ ล น์ กัน มากขึ้น หรือถ้าไม่ถนัดแบบนี้ แนะนำให้ไปขับรถรับ-ส่งพาผู้ป่ ว ย

หรือผู้สูงอายุ ไปโรงพย าบ า ล เชื่อไหมว่าอาชีพนี้ มีลูกค้ า รอใช้บริการจำนวนไม่น้อยเลย เพราะต้องการคนขับรถที่ไว้ใจได้ คอยดูแลผู้ป่ ว ยระหว่างเดินทาง และสามารถเป็นลูกค้ า ขาประจำได้ในอนาคต รับรองว่าทำร า ยได้ดีทีเดียว

2.เปิดบ้านพักโฮมสเตย์

หากมีพื้นที่ในบ้าน มีห้องพักเหลือไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรละก็ ลองเอามาปล่อยเช่าสร้างร า ยได้ เป็นแนวบ้านพักโฮมสเตย์ ดูก็เข้าท่า ยิ่งถ้าใครมีบ้านอยู่ต ามแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะ ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ เชื่อว่าคงมีลูกค้ า นักท่องเที่ยว แวะเวียนเข้ามาใช้บริการ ไม่ข า ดสายเลยล่ะอีกทั้งยังจะได้เพื่อนเอาไว้พูดคุย แก้เหงาอีกด้วย

3.ข า ยของอ อ น ไ ล น์

ยุคนี้ที่อินเทอร์เน็ต กล า ยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันไปแล้ว การข า ยของอ อ น ไ ล น์ จึงเป็นหนทางสร้างร า ยได้ที่คนสนใจ อ ย่ างมาก ด้วยความที่เริ่มต้นง่าย ใช้เ งินล ง ทุ นไม่มาก แถมมีโอกาสทำเ งิ นได้สูง จึงเป็นอาชีพเสริม ที่เหมาะกับผู้สูงอายุเลยทีเดียว ถ้าไม่รู้จะข า ยสินค้ า อะไรดี ก็อาจจะลองเลือ กข า ยสินค้ า ที่ตัวเองมีความสนใจ หรือมีความรู้ในผลิตภัณฑ์นั้นๆดูก่อน

4.ล ง ทุ นตู้หยอ ดเหรียญ

เดี๋ยวนี้เราเห็นตู้หยอ ดเหรียญ ต ามจุดต่างๆเต็มไปหมด แน่นอนว่าผู้สูงอายุ ที่มีเ งินทุนจำนวนหนึ่ง อาจเจียดเ งิ นบางส่วน มาล ง ทุ นในธุรกิจตู้หยอ ดเหรียญ ก็น่าสนใจเหมือนกันนะ เพราะไม่ต้องดูแลมาก ล ง ทุ นทีเดียวรอรับผลตอบแทนได้เลย แถมธุรกิจตู้หยอ ดเหรียญสมัยนี้

ก็มีให้เลือ กล ง ทุ นกันสารพัด เช่น ตู้กดน้ำตู้เติมเ งิ นตู้เติมน้ำมัน หรือจะเป็นตู้เติมลมย างรถถ้าคิดว่าทำเลของเรา เหมาะกับการติดตั้งตู้หยอ ดเหรียญประเภทไหน ก็ลองหาข้ อมูลแล้วล ง ทุ นกันดู

5.ทำอาหาร-ทำขน มข า ย

ใครที่ปกติชื่นชอบ การเข้าครัวทำอาหาร ทำขน มให้ลูกๆหลานๆกินกัน เป็นประจำอยู่แล้ว อาจจะลองนำเ งิ นเก็บ ที่มีมาล ง ทุ นทำอาหารข า ยก็ไม่เล วนะ ไม่แน่ถ้ารสชาติอร่อย ถูกอ กถูกใจลูกค้ า คงช่วยเพิ่มร า ยได้ในช่วงวัยเกษียณได้ไม่น้อยเลย

6.เปิดร้านข า ยของ-ร้าน

อาหาร-ร้านกาแฟ การเปิดร้านค้ า ข า ยของ ร้านอาหารหรือร้านกาแฟ ก็เป็นอีกช่องทาง สร้างร า ยได้ที่น่าสนใจ สำหรับผู้สูงอายุ ที่มีที่มีทาง มีทำเลดีๆเป็นของตัวเอง โดยอาจจะไม่ต้องเปิดร้านใหญ่โตมากมายก็ได้ แค่เป็นร้านเล็กๆพอให้มีร า ยได้ใช้จ่าย ในชีวิตประจำวัน นอ กจากนั้นการเปิดร้านข า ยของ ยังดีตรงที่ทำให้เราได้มีโอกาสพบปะพูดคุย กับลูกค้ า มากหน้าหล า ยต า ช่วยให้ชีวิตไม่น่าเบื่อ ดีต่อสุ ข ภ า พกายสุ ข ภ า พใจอีกด้วย

7.รับจ้างเลี้ยงเ ด็ ก

ผู้สูงอายุหล า ยคน มีประสบการณ์เลี้ยงลูก เลี้ยงหลาน มาก่อน จึงเข้าใจเ ด็ กๆเป็นอ ย่ างดี ก็เหมาะเลยกับงานรับจ้างเลี้ยงเ ด็ ก ในยุคที่พ่อแม่ต้องออ กไปทำงานนอ กบ้าน ไม่มีเวลาดูแลลูกเล็ก แต่ถ้าเดินทางไม่สะดวก หรือไม่อย ากเดินทางไกล ก็สามารถเลือ กรับเลี้ยงเ ด็ ก ที่อยู่ในหมู่บ้านหรือในกลุ่มคนรู้จักแถวละแวกบ้าน

8.ช่างซ่อม

อาจจะเป็นงาน ที่ต้องใช้กำลังแ ร งกายมากสักหน่อย แต่ถ้าใครที่ยังสุ ข ภ า พร่างกายแข็งแ ร งดี คล่องแคล่วว่องไว ไม่มีโ ร คภั ยไ ข้เ จ็ บ และมีทักษะความสามารถ ด้านงานช่างติดตัวอยู่แล้วละก็ การรับจ้างซ่อมอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์ภายในบ้านต่างๆ ก็เป็นแหล่งร า ยได้ที่ดีทีเดียว แถมยังออ กกำลังไปในตัว ทำให้ร่างกายกระปรี้กระเปร่าตลอ ดเวลา

9.พนักงานชั่ วคราว

ในแต่ละปี มีห้างร้านหล า ยแห่ง ประกาศจ้างงาน ผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อย ซึ่งหน้าที่ส่วนใหญ่ ก็ไม่ต้องใช้แ ร งงาน มาก อ ย่ างเช่นแคชเชียร์ พนักงานประจำจุดบริการลูกค้ า พนักงานข า ยพนักงานครัว พนักงานเสิร์ฟ พนักงานบริการต่างๆเป็นต้น ทั้งนี้คณะกร รมการ

ค่าจ้างได้กำหนด ให้ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จะได้รับอัตราค่าจ้างร า ยชั่ วโมง (PartTime)ไม่ต่ำกว่า45บ า ท/ชั่ วโมงเท่ากันทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยทำงานไม่เกิน 7 ชั่ วโมง/วันและไม่เกิน6วัน/สัปดาห์

10.อาจารย์/วิทย ากรพิเศษ/

นักฝึกอบรมคลังความรู้ ที่เก็บสะสมมาทั้งชีวิต ถ้าจะปล่อยให้สูญห า ยไร้ประโยชน์ คงน่าเ สี ยดายแย่ สู้นำไปแบ่งปันให้คนรุ่นหลังน่าจะดีกว่าไม่น้อยเราจึงเห็นว่า มีคนวัยเกษียณจำนวน มาก ที่ผันตัวมาเป็นอาจารย์ หรือวิทย ากรพิเศษต่างๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ประสบการณ์ ที่ทรงคุณค่าต่างๆให้คนรุ่นใหม่

11.ทำงานในบริษัทเอกชน

แม้อายุจะถึงวัยเกษียณแล้ว ก็ไม่ได้หมายความว่า เราต้องออ กจากงานไปเลยซะเมื่อไหร่ เพราะสมัยนี้ บริษัทเอกชน หรือโรงงานหล า ยๆแห่ง หัน มาจ้างคนวัยเกษียณ ทำงานต่อ กันเยอะมาก เพราะได้ทั้งประสบการณ์ ที่สั่งสมมาอ ย่ าง ย าวนาน แถมไม่ต้องเ สี ยเวลาไปฝึกพนักงานใหม่ มาทดแทนอีกด้วย

12.ปลูกต้นไม้-ปลูกผัก-ทำเกษตร

เชื่อแหละว่า หล า ยคนพอถึงวัยเกษียณแล้ว ก็อย ากใช้ชีวิตเรียบง่าย ปลูกผักจัดสวนอยู่กับธรรมชาติ ในช่วงบั้นปล า ย งั้นลองมาปลูกผักง่ายๆ ไว้บริโภคเอง เหลือเท่าไหร่ค่อยเก็บไปข า ย สร้างร า ยได้กันดูสิ หรืออาจจะเลือ กปลูกไม้ด อ กไม้ประดับ ต้นไม้ขนาดเล็ก ที่ดูแลไม่ย าก และไม่ต้องใช้แ ร งมากเกินไป เอาไว้ทำสวนแก้เหงา แถมส่งข า ยสร้างร า ยได้แบบชิลๆก็ยังได้อีก

13.ซื้ อแฟรนไชส์

ถ้าคิดไม่ออ กจริงๆ ว่าจะเริ่มต้นเปิดร้านอ ย่ างไรดีแนะนำ ให้มองหาแฟรนไชส์ ที่ตัวเองสนใจเพราะแฟรนไชส์ ส่วนใหญ่จะมีอุปกรณ์ และคู่มือไว้ให้พร้อมแล้วแค่ล ง ทุ น ก็เปิดร้านได้เลย บางร้านจ่ายแค่หลักพันต้นๆก็เป็นเจ้าของธุรกิจได้แล้วด้วย

14.เป็นตัวแทนประกัน

เดี๋ยวนี้มีตัวแทนข า ยประกันภั ย ประกันสุ ข ภ า พ ประกันรถยนต์ฯลฯมากมาย ข า ยทางอ อ น ไ ล น์ก็ยังได้ ยิ่งผู้สูงอายุที่ไม่ได้ทำงานประจำแล้ว ก็จะมีเวลาว่างมาดูแลตรงนี้เต็มตัว

15.ทำงานฝีมืองานศิลปะ

จะดีแค่ไหน ถ้าได้ทำสิ่งที่ตัวเองชอบ แถมได้เ งิ นอีกต่างหากอ ย่ างงาน ฝีมืองานศิลปะต่างๆ คงเป็นสิ่งที่คนจำนวนไม่น้อย อย ากทำแต่ติดตรงที่ ช่วงทำงานประจำ ไม่มีเวลามากพอ จึงเห็นคนวัยเกษียณหัน มาจับงานศิลปะ งานฝีมือทำเป็นงานอ ดิเรก

เพิ่มร า ยได้กันไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นถักโครเชต์ ถักนิตติ้งทำดอ กไม้ประดิษฐ์ ผ้าบาติกวาดภาพเหมือนวาดภาพการ์ตูนเป็นต้น สร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้ว จะนำไปวางข า ยที่ตลาดนัดหรือโพสต์ข า ยในอินเทอร์เน็ต ก็ได้เหมือนกัน

16.ล ง ทุ น

สำหรับคนที่มีเ งินเก็บอยู่จำนวนหนึ่ง แล้วอย ากนำเ งิ นที่มี ไปต่อยอ ดให้เพิ่มพูน อาจเลือ กการล ง ทุ น มาเป็นตัวช่วย แต่สิ่งสำคัญของการล ง ทุ นวัยเกษียณ คือต้องไม่เลือ กการล ง ทุ นที่เสี่ยงเกินไป และต้นทุนไม่ห า ยอาจล ง ทุ น ในสินท รั พ ย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น พันธบัตรรัฐบ า ลสลากออมท รั พ ย์

เ งินฝากประจำหรือตราสารห นี้ก็ได้ แต่ถ้าใครที่มั่นใจว่า มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการล ง ทุ นอ ย่ างดี ก็อาจจะเลือ กการล ง ทุ นที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น มาหน่อย แต่ได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น อ ย่ างกองทุนหุ้นปันผล หรือล ง ทุ นในหุ้นปันผล เพื่อจะได้มีเ งิ นปันผลออ กมา ไว้ใช้จ่ายในช่วงที่ไม่มีร า ยได้ ซึ่งต้องขอย้ำว่า หากเลือ กล ง ทุ นในตลาดหุ้นละก็ ต้องรู้จักศึกษาข้ อมูลอ ย่ างดี มีความรอบคอบ ติดต ามข่าวสารอยู่เสมอ ไม่เช่นนั้น เ งินที่เก็บมาทั้งชีวิตอาจจะห า ยหมด ในพริบต าก็ได้

ที่มา smartjob stand-smiling

Related posts