มีเ งิ นก้อนไว้ใช้ง่ายๆ ไม่กดดันด้วยการออม 9 วิ ธี

ถ้าพูดถึงคำว่าออมเ งิ น เราคงจำคำสอนของพ่อแม่ ได้นะครับ ว่ามีเ งิ นก็ต้องเก็บออมได้ค่าขน มก็ใช้ให้เหลือเก็บมาหยอ ดใส่กระปุก ออมสิน ตอนเด็กๆ ก็พอจะทำได้บ้างอยู่หรอ ก แต่พอโตขึ้นรู้สึกว่าการออมเ งิ น แม้แต่จำนวนสักเพียงนิดจากเ งิ นเดือน

ทำไมถึงทำย ากขนาดนี้ มีคนจำนวน มากที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนจัดการ เ งิ นทำให้เราไม่มีเ งิ นเหลือเก็บในแต่ละเดือน เผลอๆ กลับมีหนี้บัตรเครดิตจนคนรอบข้างเอือมก็มีนะครับ การออมเ งิ นไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องย ากครับ เรามาดูวิ ธีการออมเ งิ นง่ายๆ 9 วิ ธี ที่จะช่วยให้คุณออมเ งิ นได้อ ย่ างชิลๆ กันครับ

1. กินแค่ 150 ถ้าเกิน ต้องหยอ ดกระปุกต ามที่เกิน

กำหนดเลยว่า ภายในหนึ่งวัน คุณต้องใช้เ งิ นไปกับค่าอาหาร แค่ประมาณ 100 บ า ทเท่านั้น หากเกินกว่านี้ เช่น คุณจ่ายค่าอาหารไป 200 บ า ทวันนี้แสดงว่าคุณต้องหยอ ดกระปุก เป็นเ งิ น 50 บ า ท วิ ธีนี้นอ กจากจะได้จำกัดงบประมาณตนเอง ในการเลือ กซื้ ออาหาร ยังได้ออมเ งิ นเพิ่มอีกนิดๆ ด้วย แบบนี้เ งิ นเก็บหนาแน่นอน

2. มีสลึง พึงบรรจบ ให้ครบบ า ท

หากวันนี้เราไปทำงาน ใช้เ งิ นยังไงหากเรา ไม่พย าย ามจะใช้ให้หมดก็จะต้องได้เศษเ งิ นทอน ได้เหรียญกลับมาบ้าน แน่นอนจริงไหมครับ ก็ออมเหรียญนี่ล่ะครับ ได้มาเท่าไหร่ ก็เก็บใส่กระปุกอ ย่ าเอาออ กมาใช้ อาจจะใช้ขวดน้ำ กระป๋องอาหารล้างแล้วเจาะรูหยอ ดเหรียญทำเป็นกระปุกออมสินแบบแนวๆ ก็ได้ครับ ผมแนะนำใช้ขวดน้ำหรือพาชนะใสๆ เพราะเราหยอ ดทุกวันๆ เห็นจำนวนเหรียญมันเพิ่มขึ้นๆ เป็นกำลังใจให้เราออมต่อไปได้ครับ

3. มีหล า ยๆ กระปุก

สำหรับวิ ธีนี้ ง่ายๆ เลยก็คือ ให้หากระปุก มาหล า ยๆ กระปุก จากนั้นก็เขียนแปะลงไปบน แต่ละกระปุกเลยว่า อันนี้เก็บไปจ่ายอะไร เช่น ค่ารองเท้าทำงานคู่ใหม่ค่าทริปไปต่างประเทศ เป็นต้น การทำอ ย่ างนี้จะช่วยให้กำลังใจให้คุณ ในการออมเ งิ นเพื่อเป้าหมาย อะไรบางอ ย่ าง คุณอาจนำวิ ธีออมเ งิ นอื่นๆ มาประยุกต์ใช้กับวิ ธีนี้ด้วยก็ได้ ถึงเวลาที่จะต้องใช้เ งิ น ก็แคะกระปุกมานับดู

4. ออมวันละ 20 บ า ท

เ งิ น 20 บ า ท ฟังดูน้อยมากเลย ใช่ไหมครับ แล้วแบบนี้จะออมเ งิ น เป็นก้อนได้จริงๆ หรอ บอ กเลยว่าอ ย่ าดูถูก ธนบัตรใบน้อยครับ หากคุณทำติดต่อ กันเป็นระยะเวลา 1 เดือน วันหยุดก็อ ย่ าหยุดออม นะครับ คุณจะมีเ งิ นออมถึง 600 บ า ท แล้วถ้าออมติดต่อ กัน 1 ปีล่ะ

คุณจะมีเ งิ นออมถึง 7,300 บ า ทเลยล่ะ ห้ามแกะเ งิ นออ กมาใช้ล่ะ สำหรับคนที่มองว่า ยังไงก็น้อยไปอยู่ดี อาจจะเปลี่ยนจาก 20 บ า ท เป็นออมวันละ 50 บ า ท หรือ 100 บ า ทก็ได้ แต่สิ่งที่สำคัญก็คือ การสร้างนิสัยการออมเ งิ นอ ย่ างสม่ำเสมอ

และการสร้างวินัย การออมเ งิ นของตนเองอ ย่ าหาข้ออ้างนะครับ ใกล้สิ้นเดือนแล้ว ขอต ามใจตัวเองหน่อย ด้วยการนำเ งิ นที่ต้องออมไปใช้ เพราะเมื่อคุณทำอ ย่ างนั้นครั้งหนึ่ง ครั้งต่อๆ ไปก็จะต ามมา สุดท้ายก็ออมเ งิ นแทบไม่ได้เหมือนเดิมครับ

5. แบ่งเ งิ นใส่ถุง

ให้คุณลองสังเกตตัวเองดูว่า เฉลี่ยแล้วในแต่ละวันเ สี ยเ งิ น ไปประมาณกี่บ า ท บวกเ งิ นเข้าไปอีกนิดหน่อยเผื่อมีอะไรฉุกเฉินหาตัวเลขกลมๆ ไว้ แล้วให้นำเ งิ น มาใส่ถุง เพื่อใช้ในแต่ละวัน เช่น หากคุณใช้เ งิ นวันละไม่เกิน 200 บ า ท ก็อาจจะใส่ซองไว้ 250 บ า ท

เป็นจำนวนซองเท่าจำนวนวัน ในเดือนนั้นจากนั้น ก่อนออ กไปเรียนหรือไปทำงานก็หยิบซองเ งิ น มาหนึ่งซอง การทำอ ย่ างนี้จะช่วยให้คุณใช้เ งิ น ในจำนวนจำกัด ที่เหลือจะได้ออมหมด และฝึกให้คุณวางแผนจัดการเ งิ นในมืออ ย่ างมีคุณค่ามากที่สุดด้วย

6. เจอแบงค์ใหม่ อ ย่ าใช้

ถ้าคุณได้ธนบัตรใหม่ที่ใบยังสวยๆ เหมือนกับยังไม่เคย ผ่าน มือใครมาก่อน ให้คุณเก็บไว้เลย ซึ่งคุณอาจถามกลับว่า ถ้าไปกดเ งิ น มา หรือไปธนาคารแล้วได้ธนบัตรใหม่มาทั้งหมดเลย แต่ต้องกินต้องใช้นี่ ก็ถ้าเป็นธนบัตร 1,000 หรือ 500 บ า ท ยังไงก็ต้องนำไปใช้ แหละเนอะ แต่ถ้าเจอธนบัตรย่อยๆ อ ย่ าง 100 หรือ 50 บ า ท อ ย่ างนี้อ ย่ าใช้ รีบเก็บเลย

7. หักเศษเ งิ นเดือน

สมมุติ คุณได้เ งิ นเดือน 14,570 บ า ท ก็ลองเอา 570 บ า ทที่เป็นเศษออ กมา เก็บไว้ เท่านี้ก็ได้รู้แล้วว่า อ ย่ างน้อยๆ เนี่ย เดือนนี้ฉัน มีเ งิ นเก็บ 570 บ า ทแล้วนะ ง่ายๆ เลยใช่ไหมล่ะ นี่ยังไม่รวมกับการใช้วิ ธีอื่นๆ อีกในการออมเ งิ นอีกนะเนี่ย

8. ออม 10เปอร์เซน จากเ งิ นที่ได้

พ่อค้าแม่ค้า เ งิ นที่ได้มามัก จะไม่ค่อยได้เก็บเพราะ เอาไปหมุนเ งิ นซื้ อของเพื่อนำมาข า ยต่ออีกเรื่อยๆ มีเ งิ นในบัญชีหรือในมือเมื่อไร ก็เอาไปลงกับการซื้ อของหมด ดังนั้น ลองใช้วิ ธี ออม 10เปอร์เซน จากเ งิ นที่ได้ในแต่ละวัน

เช่น วันนี้ข า ยของได้ 5,000 บ า ท ก็ให้หยอ ดลงกระปุก 500 บ า ท วันไหน ข า ยได้มากก็มีเ งิ นออมมากวันไหนข า ยได้น้อยก็มีเ งิ นออมน้อย แต่ที่สำคัญคือเรามีเ งิ นออมทุกวันนะครับ สำหรับผู้ที่ทำงานรับเ งิ นเดือน เราก็สามารถทำวิ ธีนี้ได้เหมือนกัน คือเก็บเ งิ นจากเ งิ นเดือน

แบ่งออ กมา 10เปอร์เซน ทุกเดือนๆ แล้วฝากธนาคารโดยเราจะต้องไม่นำเ งิ นส่วนนี้ออ กมาใช้เลย หากเราได้เ งิ นเดือนละ 15,000 บ า ทก็เก็บเดือนละ 1,500 บ า ท เป็นต้น สิ้นปีที มาตรวจสอบบัญชีอีกทีอาจจะมีมากกว่าที่เราคิดก็ได้นะครับ

9. ออมเท่าค่ากาแฟ

คุณเป็นหนึ่งในคนที่ซื้ อ กาแฟ ทุกเช้าเพื่อให้ ร่ า ง ก า ย รู้สึกกระปรี้กระเปร่า พร้อมทำงานหรือเปล่า ยิ่งซื้ อจากร้านชื่อ ดังบางร้านแล้ว มูลค่าแทบจะเทียบเท่า อาหาร 3 มื้อเลยด้วยซ้ำวิ ธีนี้จะช่วยให้คุณได้มองเห็นว่า การซื้ อ กาแฟจากร้าน ซึ่งดูเหมือนเป็นค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยจริงๆ

แล้วเมื่อทำทุกวัน จะเห็นได้ว่า ค่าใช้จ่ายตรงนี้แหละ ที่ทำให้เ งิ นออมเราห า ยไปเป็นจำนวน มากสมมุติ คุณซื้ อ กาแฟ ทุกวันที่ไปทำงาน ร า ค าแก้วละ 70 บ า ท คุณจะได้ออมเ งิ น 1,400 บ า ทจากวิ ธีนี้เพียงอ ย่ างเดียว แต่ก็เท่ากับว่าคุณเ สี ยเ งิ นไป 1,400 บ า ทด้วยเช่นกัน ดังนั้น ถ้าซื้ อ กาแฟน้อยลง เ งิ นที่จะบินออ กจากกระเป๋าเ งิ นของคุณก็จะน้อยลง และส่วนนั้นก็จะสามารถกล า ยมาเป็นเ งิ นออมได้โดยปริย าย

การออมเ งิ นจริงๆ แล้วเราสามารถเริ่มต้นได้ด้วย การออมเพียงแค่ วันละนิดวันละหน่อย โดยเน้นที่การสร้างนิสัยและวินัยในการออมเ งิ น ออมวันละนิดก็ยังดีกว่ามัวแต่นั่งคิดว่าออมไม่ไหวนะครับ ลองนำวิ ธีเหล่านี้ ไปปรับใช้กับชีวิต ประจำวันกันนะครับ ได้ผลยังไง มีวิ ธีดีๆ ใหม่ๆ ได้ผลยังไงมาเล่าสู่กันฟังในคอมเม้นได้เลยครับ

ที่มา m o n e y g u r u  yindeeyindee

Related posts