12 อาชีพทำหลังเลิกงานเพิ่มร า ยได้ในยุคนี้

เราจะเห็นได้ว่ายุคนี้ข้าวของแพงมากกว่าแต่ก่อน มาก ซึ่งร า ยได้ทางเดียวอาจจะทำให้หล า ยๆคนไม่พอใช้จ่าย ฉนั้นเรามาดูถึงอาชีพเสริมที่สามารถทำหลังเลิกงานได้ เพื่อเป็นการเพิ่มร า ยได้ให้กับเราในยุคนี้กัน

1 ธุรกิจ ออนไลน์

เพราะปัจจุบันคนส่วนใหญ่ เลือ กที่จะข า ยของ ผ่ า น ช่องทางอ อ น ไลน์ ไม่ว่าจะเป็น ข า ยเสื้อผ้ามือสอง นาฬิกา เสื้อผ้าแฟชั่น โดยการโป ร โ ม ท สินค้ า โพสต์ สร้างย อ ด ไ ลค์ ให้คนติดต าม ข า ยต ามเว็บไซต์ บางคน มีร ายได้เสริมมากมาย มากกว่างานประจำอีก

2 ข า ยของ ตลาดนัดกลางคืน

เหล่ามนุษย์เงินเดือนทั้งหล า ย ก็มีคนไม่น้อยที่เลือ ก ที่จะข า ยของ ต ามตลาดนัด ตอนกลางคืน โดยสินค้ าที่นิยมข า ยนั้น จะเป็นอาหาร เครื่ องดื่ ม เสื้อผ้าแฟชั่นต่างๆ เพราะงั้น เทคนิค การเพิ่มย อ ด ข า ยให้ปั ง คือ ก็ต้องมีป้ายบอ กร า ค า ที่ทำให้ดูชัดเจน เข้าใจง่าย ร า ค าต ามคุณภาพ และเราเองก็ควรสำรวจร้านค้ า ทุกร้านก่อน โดยเฉพาะมือใหม่ ที่เพิ่งเริ่มทำ พ่อค้ าแม่ค้ า มือใหม่

3 ส่งอาห า รเดลิเวอรี่

เมื่อมีเวลาว่าง ก็อาจรับส่งอ าห า ร เดลิเวอรี่ ต ามบ้าน ที่จริงอาชีพนี้ มีมานานแล้ว และกำลังได้รับ ความนิยมในปัจจุบัน แค่มีรถมอเตอร์ไซค์ และใจรักในงานบริการ งานส่งอ าห า รแบบเดลิเวอรี่ เท่านี้มันก็ตอบโจทย์กลุ่มเป้าห ม า ยได้ และร ายได้เสริม จากการทำงานตรงนี้ ก็เยอะพอ ที่จะทำให้อยู่ได้ เป็นเดือนๆ เลยล่ะ

4 การทำงานฝีมือ

เพราะอย่ างงานประดิษฐ์ ประดอย เย็ บปั กถั กร้ อยเหล่านี้ ถ้าคุณมีฝีมือ ก็สามารถสร้างร ายได้ได้ และพวกงานฝีมือ ราค าข า ยยังดีอีกด้วยนะ เพราะเป็นงานแฮนด์เมด ใช้เวลาคิด เวลาทำ ราค าข า ยก็อาจจะตั้งสูงๆ หน่อย ขึ้นอยู่กับความปราณีต ความละเอียด ความสวยงาม ของงานด้วย

5 ทำอ าห า รข า ย

ถ้าใครพอที่มีฝีมือ ทางด้านการทำอาหาร แนะนำให้นำความสามารถนี้ มาใช้ซะ สร้างเป็นร ายได้ เช่น พนักงานออฟฟิศ เข้างาน 9 โมงเช้า เลิกงาน 6 โมง เวลาว่าง ที่คุณมี คือช่วงเช้า ถ้าเลือ กเวลาใดเวลาหนึ่งไม่ถูก ก็ต้องดูว่า อาหารที่คุณจะนำไปข า ย มันเหมาะแก่การข า ยช่วงเวลาใด เช่น ข้าวเหนียว ห มู ปิ้ง อ ย่ า ง งี้ ก็ควรข า ยใน ตอนเช้าใช่ไหมล่ะ

6 เพาะต้นไม้ข า ย

อาชีพเสริม ที่ทำเองที่บ้านได้ สามารถทำร ายได้ให้ อ ย่ า ง งดงามเลยล่ะ การเพ าะพั นธุ์ต้นไม้ มันก็ไม่ได้จำเป็นต้องล งทุ นอะไรเยอะเลย แค่ดูแลต้นไม้ให้สวย แข็งแรงก็เท่านั้น ถึงเวลาที่สามารถข า ยได้ ก็เอาวางข า ยต ามตลาดนัด หรืออาาจะไป ติ ด ต่ อต ามร้านข า ยต้นไม้ใหญ่ๆ ฝากข า ยก็ได้ หรือข า ยเพื่อเพาะพันธุ์ ต้นไม้ข า ยส่งให้ แก่ร้านของเค้าเลยก็ได้

7 ทำงาน part time

งานเหล่านี้ มัน มีอยู่หล า ยแบบ เช่น ทำงานหลังเลิกงาน ในร้านอาหาร ต ามร้านกาแฟ หรืออาจทำงาน เพิ่มในวันหยุด และซึ่งวิธีนี้ เป็นการหาร ายได้ เสริมอีกทางหนึ่งที่ดี และหล า ยๆ คนก็ทำมันอยู่

8 ทำเบเกอรี่

ใครมีเวลามีความรู้ ในด้านการทำพวกขน ม อย่ าลืมว่า ไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้ มันเรื่องของฝีมือล้วนๆ ฉะนั้น จงใช้ความได้เปรียบนี้ ให้กล า ยเป็นเงิน ที่สำคัญนะ หากคุณทำอร่อย รับรองว่าข า ยดีแน่นอน

9 เป็นนักเขียนอิสระ

เพราะทุกวันนี้ การเป็นนักเขียนไม่ได้ถูกจำกั ดแค่ในวงการหนังสือ อ ย่ า ง เดียวนะ มันยังมีนักเขียน หล า ยคนที่เขียนงาน ลงในโลกออนไลน์ด้วย และก็ได้ ค่าตอบแทน จำนวน มาก

10 การเป็นฟรีแลนซ์

ฟรีแลนซ์ มันเป็นอาชีพอิสระ พนักงานประจำ หล า ยๆ คนกำลังนิยมกัน และแต่ละคน ก็จะมีความสามารถ ที่ต่างกันออ ก ไปในแต่ละบุคคล และส่วน มากมักรับงานฟ รีแลนซ์ต ามความสามารถที่มี เช่น ทำงานตำแหน่งบัญชี แต่สามารถถ่ายรูปได้ ก็นำความสามารถนี้ไปใช้ประโยชน์ ด้วยการรับเป็น ฟรีแลนซ์

11 ผักคอนโด

และการปลูกผักคอนโด เป็นกระแ ส ที่กำลังนิยมมาก เพราะใช้พื้นที่น้อยทำได้เอง เราสามารถยึดเป็นอาชีพเสริม สร้างร ายได้ได้ ยิ่งปลูกผักที่คนทั่วไป เขาไม่ค่อยปลูกกันด้วยล่ะก็ และเป็นที่ต้องการ ของตล าด เราก็จะได้เปรียบ ในเรื่องของการตั้งราค า นอ กจากข า ยได้ และยังนำมาทานเองได้อีก

12 เปิดธุรกิจ ในวันหยุด

คนที่ทำงานประจำส่วน มาก จะหยุดวั นเ ส า ร์-อาทิตย์ การเปิดธุรกิจส่วนตัวนั้น ก็มีหล า ยรูปแบบ อ ย่ า ง เช่นคนที่มีเงินลงทุ น มากๆ อาจเปิดเป็นร้านกิ๊ฟช้อป ในตึกแถว เลือ กทำเลที่เหมาะสม มีกลุ่มเป้าห ม า ย และรวมทั้ง ต้องทำการตลาด ด้วย และอาจมีก ารเล่นกิจ ก ร ร ม เพื่อเรียก ความสนใจด้วย

ที่มา c h e e c h o n g r u a y san-sabai sabuyjaijung

Related posts