เหตุผลที่ทำให้คน มีเ งิ นเก็บมีชีวิตราบรื่น

การออมเ งิ น อาจจะเป็นเรื่องที่หล า ยคน มองข้าม หรือไม่มีในความคิด เ พ ร า ะเ งิ นที่หามาได้ก็แทบจะไม่พอใช้ หรือใช้เ งิ นเก่งจนไม่มีเ งิ นเหลือเก็บ ก็เลยไม่คิดเรื่องการออมเ งิ น แต่หากศึกษาข้ อ ดีของการมีเ งิ นออม อาจจะทำให้เปลี่ยนวิ ธีคิด และเริ่มเก็บเ งิ น การออมเ งิ นเป็นสิ่งที่ย าก แต่หากสามารถทำได้ ก็จะเป็นผลดีกับตัวเอง เ พ ร า ะในย ามลำบาก ก็มีแค่เ งิ นออมเท่านั้น ที่จะช่วยเราได้

ตัวอ ย่ างข้ อ ดีของการมีเ งิ นออม มีเ งิ นเก็บ

ข้ อ ดีของการมีเ งิ นออมนั้น มีมาก หากยังไม่เริ่มออมเ งิ น บางทีเหตุผลดี ๆ สักข้ ออาจจะเป็นแ ร งบันดาลใจให้คุณก็เป็นได้

เ งิ นออมทำให้เรามีความสุข

คน มีเ งิ นออม มีเ งิ นเก็บ ก็จะไม่เครียด หน้านิ่วคิ้วขมวด เ พ ร า ะกลุ้มใจกับเ งิ นที่ไม่พอใช้ เมื่อมีเ งิ นออมก็จะมีความสุขมากขึ้น

มีเ งิ นออม จะทำอะไรก็ทำได้ อิสระมากขึ้น

เมื่อมีเ งิ นออม ก็ไม่ต้องเหนือยในการทำงาน มากนัก มีเวลาทำอะไรมากขึ้นไม่ต้องหางานเสริม ไม่ต้องทำงาน มากขึ้น ชีวิตมีอิสระมากขึ้น อย ากทำอะไรก็สามารถทำสิ่งที่ชอบได้

เ งิ นออมมีประโยชน์มากย ามเกิดวิ ก ฤ ต

เ พ ร า ะชีวิตของคนเรามีความไม่แน่นอน อาจจะมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังนั้น จึงต้องมีเ งิ นออมเผื่อไว้ใช้ย ามฉุกเฉิน ไม่ต้องไปพึ่งพาใคร

มีเ งิ นออมทำให้เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือ

คนไม่มีเ งิ นออม ไม่มีสมบัติอะไรเลย จะดูไม่น่าเชื่อถือ ไม่มีความภูมิฐานโดยเฉพาะหากอายุมากแล้ว แต่ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย ดังนั้น เมื่ออายุมากขึ้น ต้องคิดถึงการมีเ งิ นออมให้มาก ๆ

มีเ งิ นออมก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน

ถ้ามีเ งิ นออมก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน บางคน มีร า ยได้เดือนหลักหมื่น ที่ลูกหลานต้องช่วยกันจ่าย เ พ ร า ะตัวเองก็เ จ็ บป่วย มีหล า ยโ ร ค หากมีเ งิ นออมก็จะไม่ลำบากลูกหลาน แต่เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องไม่ดีก็ได้ หากลูกหลานนิสัยไม่ดี พย าย ามแย่งสมบัติ

เ งิ นออมทำให้ชีวิตไม่ลำบากหากตกงาน

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ทำให้งานบางอ ย่ างต้องล้มห า ยต า ยจาก เช่น พนักงานธนาคาร สำนักพิมพ์ ดังนั้น ก็ต้องเตรียมตัวรับมือ อ ย่ างบรรดาหนุ่มสาวโรงงาน หากมีการนำหุ่นยนต์เข้ามา ใช้ทำงานแทน มนุษย์ ก็จะมีโอกาสตกงานแน่นอน ดังนั้น ต้องออมเ งิ นไว้

เก็บเ งิ นออมไว้เผื่อ การซ่อมแซมข้าวของเครื่องใช้

ข้าวของเครื่องใช้ ท รั พ ย์สินต่าง ๆ บ้าน รถ เครื่องมือ มีโอกาสชำรุดเ สี ยห า ย ต ามวันเวลา ดังนั้นก็ต้องมีเ งิ นออมไว้เผื่อใช้จ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุง

มีเ งิ นออมไว้เผื่อช่วยเหลือคนอื่น

หากพี่น้อง ครอบครัว เพื่อนฝูงมีปัญหาการเ งิ น ก็จะสามารถให้ความช่วยเหลือได้เ พ ร า ะคนเรานั้น ชีวิตมีขึ้น มีลง หากมีเพื่อนที่ดี ย ามเดือ ดร้อนก็ต้องช่วยเหลือ กัน แต่ละคนก็จะมีคราวเคราะห์สลับกันไป

เ งิ นออมมีส่วนช่วยประเทศชาติ

การเก็บเ งิ นออมไว้ในธนาคาร เพื่อให้มีการกู้เ งิ นไปลงทุนต่าง ๆ ก็จะเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติทางอ้อม ฟังดูดีมากจริง ๆ

เ งิ นออมทำให้มีความมั่นคงในชีวิต

ชีวิตคนเราต้องใช้เ งิ นในการซื้ อข้าวของเครื่องใช้ ซื้ อปัจจัยที่จำเป็นต่อ การใช้ชีวิตหากมีเ งิ นออม ชีวิตก็จะมีความมั่นคงมากขึ้น

เ งิ นออมเป็นหลักฐานค้ำประกันการกู้เ งิ นได้

สำหรับคนที่ทำธุรกิจ จำเป็นจะต้องมีเ งิ นออม เ พ ร า ะจะช่วยให้มีความน่าเชื่อถือหากจะต้องทำเรื่องกู้เ งิ นเพื่อซื้ อบ้าน ที่ดิน

เ งิ นออมช่วยทำงานแทนเรา

การนำเ งิ นออมไปลงทุนอ ย่ างการซื้ อหุ้น แล้วได้เ งิ นปันผลทุกปี ก็ถือว่าเ งิ นออมนั้นทำงานแทนเรา มีร า ยได้มาเลี้ยงเราทุกปี อ ย่ างการซื้ อหุ้นเก็บไว้สัก 3 ล้าน ก็จะมีร า ยได้จากเ งิ นปันผลไม่ต่ำกว่าปีละ 100,000 บาท เพียงพอต่อ การใช้จ่ายในแต่ละเดือนสบาย ๆ ข้ อ ดีของการมีเ งิ นออมยังมีอีกมาก โดยส่วนใหญ่จะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ออมเอง โดยเฉพาะย ามแก่ชราจำเป็นต้องมีเ งิ นออมไว้ใช้จ่าย เ พ ร า ะทุกวันนี้ อ ย่ าไปหวังพึ่งพาใคร มีแต่เ งิ นออมของเรานั่นเองที่จะสามารถพึ่งพาได้

ที่มา s i a m e b o o k  na-aan

Related posts