อ ย่ ามัวอิ จ ฉ ากับความสำเร็จของคนอื่น

แนะนำวันนี้ ปรัชญาสอนชีวิตให้ข้ อคิดดี อย ากให้ลองอ่า นเตือนสติดูบ้าง โดยคนเรานั้น อ ย่ าไปอิ จ ฉ าเลยกับความสำเร็จ บุญสัมพันธ์ ตำแหน่งเงิ นทองของคนอื่นนั้นเ สี ยเวลา เ สี ยความรู้สึก ตอนที่คุณต้องใช้ชีวิตเพียงลำพังในต่างถิ่น ต้องหมั่นติดต่อคนในครอบครัว

และมิตรสห า ย หัดฟังคำชี้แนะของผู้เฒ่าผู้แก่ ต้องเรียนรู้ในความอ ดทนอ ดกลั้น ไม่มีอะไรที่คุณจะทนไม่ได้ อ ย่ าเอาความผิ ดของคนอื่นมาว่าตัวคุณเอง เมื่อคุณอยู่กับคนเห็นแก่ตัว คุณอ ย่ าไปโ ก ร ธเขา และอย ่าทำเป็นไม่สนใจเขา แต่จงค่อยปลีกตัวออกห่าง

เริ่มจากเอาใจออกห่าง จากนั้นก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ เรื่องความเห็นแก่ตัวของเขา หากเขาเบนจุดหมายจากคุณไปหาคนอื่น คุณจะเห็นว่าคนอื่น ก็พย าย ามปลีกตัวออกห่างจากเขาเช่นกัน ถึงแม้การดำรงชีวิต จะเป็นเรื่องย ากแต่จงเรียนรู้ ในการทำอะไรด้วยตนเองบ้าง

อ ย่ าได้เอาแต่อาศัยคนอื่นตลอ ด เ พ ร า ะหากวันหนึ่งคนรอบข้างของคุณ จากไปหมดแล้ว คุณจะได้ดำเนินชีวิตต่อไปได้ด้วยตัวของคุณเอง เมื่อคุณอยู่กับคนไม่จริงใจ อ ย่ าไปว่าเขา อ ย่ าไปโพนทะนาเขา จงให้เขาเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ และให้คุณทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ เราเชื่อว่าสักวันหนึ่ง คนอื่นก็จะเป็นคนเข้ามาบอกคุณเองว่า

วีรก ร ร มของเขาคนนั้นเป็นอ ย่ างไร บ้างตอนคุณไม่สบาย คุณต้องเห็นความสำคัญของตนเอง อ ย่ ารอให้คนอื่นมาเห็นความสำคัญ เ พ ร า ะไม่เช่นนั้นการเฝ้ารอของคุณ จะกล า ยเป็นการทำตัวเองแย่ เวลามีใครบอกกล่าวเรื่องราวต่างๆให้คุณฟัง จะด้วยเหตุผลใดๆ คุณเชื่อเขาได้ แต่อ ย่ าเชื่ออ ย่ างปักใจ แต่ว่าย ามที่เขาพูดอะไรให้คุณฟัง

ต้องฟังอ ย่ างตั้งใจฟังด้วยความสนใจ มันเป็นการแสดงออก ถึงความเคารพและใส่ใจ ต่อผู้พูด อ ย่ าเอาแต่หน้างอใส่ใคร แม้คุณจะเครียด และกลุ้มเพียงใดแต่ว่าคนอื่น ไม่อาจสัมผัสใจของคุณได้ทั้งหมด และมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของใครๆ ที่จะต้องมาหน้างอ เป็นเพื่อนคุณไปด้วย

จงอ ย่ าไปล้อเล่นกับความรู้สึกของคนอื่น สักวันกรร มจะต ามทันคุณ ต่อให้คุณเก่ง และเป็นที่นิยมชมชอบของใครๆ ขอให้จำไว้ ดาวยังมีวันได้พบ พระอาทิตย์ยังลับขอบฟ้า ขีข้ายังมีวันเป็นนาย อ ย่ าไปแย่งผลประโยชน์ของใคร แต่ก็อ ย่ าให้ใคร มาเเย่งเราต ามอำเภอใจ ต้องมีหลักเกณฑ์องตนเองด้วย ในสุดท้ายแล้ว อ ย่ าไปอิจใคร เ พ ร า ะมาจากสี่สาเหตุดังนี้

1 หากคุณมีในสิ่งที่คนอื่นไม่มี คนอื่นมีในสิ่งที่คุณไม่มี ไม่มีใครสมบูรณ์หรอก คนจนที่ว่าทุ ก ข์ คนร ว ยบางคนทุ ก ข์กว่าคนจน ไม่รู้ที่ร้อยพันเท่ากัน

2 หากคุณไม่แก่ง แย่งสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น รอบกายคุณ จะมากด้วยมิตรสห า ย

3 สิ่งนี้ไม่คู่ควรกับคุณหรอก เ พ ร า ะต่อให้คุณ ได้มามันก็ทำให้คุณเหนือยเปล่า

4 สิ่งเหล่านี้นำความพอใจ มาสู่คุณเพียงชั่ วขณะ มันเติมเต็มคุณไม่ได้ตลอ ดไป

ที่มา stand-smiling

Related posts