8 เรื่องเล็กที่แม่มักโ ก ห กเรา

พ่อแม่ทุกคนย่อมปลูกฝังให้ลูก ๆ พูดแต่ความจริง แต่ไฉน พ่อแม่ ถึงกลับโ ก ห กลูก ๆ เ สี ยเอง แล้วคำโ ก ห กแบบไหนกันนะ ที่พ่อแม่มักใช้กัน จะมีเรื่องไหนบ้างไปดูกัน และใครเคยโดนเรื่องอะไร

ครั้งแรก

เรื่องราวได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ ตอนที่ผมยังเป็นเด็ ก ผมเกิดในครอบครัว ที่ย ากจน หล า ยครั้ง ที่ไม่มีอาหารเพียงพอ สำหรับทุกคนเวลากินข้าว แม่จะแบ่งข้าว ส่วนของแม่ให้ผม และพูดว่าทานเยอะ ๆ นะลูก แม่หิวเท่าไร ครั้งแรกที่แม่โ ก ห ก ผม

ครั้งที่สอง

ผมโตขึ้น แม่ของผมที่แสนขยัน มักจะหาเวลาว่างไป ตกปลาที่แม่น้ำใกล้ ๆ บ้านนี่แหละแม่หวังจะใ ห้ผมได้รับอาหาร ที่มีประโยชน์ ต่อร่างกายบ้าง แม่จะต้มปลาที่ตกได้ทำ เป็นอาหารซึ่ง ผมชอบกิน มาก ในตอนที่ผม กินต้มปลาแม่จะนั่งข้างๆ ผมแทะกิน เศษเนื้ อ ปลาที่ ติ ด อยู่ต ามก้างปลา ผมรู้สึกตื้นตันทุกครั้ง ที่ผมพย าย ามแบ่งเนื้ อปลาให้ แม่ทานบ้าง แต่แม่ปฎิเสธตลอ ด แม่พูดว่า ลูกกินเถอะ แม่ไม่ค่อยชอบกินเนื้ อปลานักหรอ ก ครั้งที่แม่ของผม 2 ได้โก ห ก ผม

ครั้งที่สาม

เมื่อผมเรียน อยู่ชั้น มัธยม แม่ทำงานหนักกว่าเดิม เพื่อจะหาเงิน มาให้ผมเรียน และค่าใช้จ่ายทุก อ ย่ า ง ในบ้าน บางทีผมตื่นขึ้น มา กลางดึกผมเห็นแม่ยังคงนั่งทำงานอยู่ มีแค่แสงเทียนเล่มเล็ก ๆ เท่านั้นที่อยู่เป็นเพื่อนแม่ แม่ครับ นอนเถอะครับ มันดึกมากแล้ว ผมพูดกับแม่ และแม่ยิ้ม และพูดกับผมว่า ลูกนอนเถอะ แม่ยังไม่ง่วง ครั้งที่ 3 แล้วที่แม่โก ห ก ผมเช่นเคย

ครั้งที่สี่

ในวันสอบวันสุดท้าย แม่มาเป็นกำลังใจ ให้ผมแม่นั่งรอผม ท่ามกลางแสงแดดจ้า ของเที่ยงวันอยู่ นานพอสมควร เมื่อระฆังดัง ส่งสัญญาณว่า การสอบสิ้นสุดลงคุณแม่ จะเอาน้ำหวานเย็น ๆ มาให้ผม จากกระติกที่แม่ได้เตรียมมา มันเป็นน้ำหวานที่มีรสเข้ม แต่ความรักของ แม่ผมเข้มกว่า เนื้ อตัวของแม่โชกชุ่ม ไปด้วยเหงื่อ ผมยื่นแก้วให้แม่ และบอ กให้แม่ดื่มด้วยกัน แต่แม่พูดว่า ดื่มเถอะลูก แม่ไม่กระห า ย นี่เป็นครั้งที่ 4 แล้ว

ครั้งที่ห้า

และหลังจากที่ พ่อผมเสี ย ชีวิตเพราะโ ร ค ร้ าย คุณแม่ของผม ต้องรับภาระ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดคนเดียว ครอบครัวของเราดำเนินไป อ ย่ า ง ลำบากมากยิ่งขึ้น ไม่มีวันไหนเลยที่ ผ่ า น ไป อ ย่ า ง ไม่ท ร ม า น เพื่อนบ้านที่เห็นความเป็น ไปของครอบครัวเรา ก็ยื่น มือเข้ามาช่วยบ้าง บางคนก็แนะนำให้ แม่แต่งงานใหม่แต่ แม่ก็ปฏิเสธตลอ ดพร้อมกับพูดว่า ฉันไม่ต้องการ ความรักเลย แม่โก ห ก เป็นครั้งที่ 5

ครั้งที่หก

เมื่อผมได้เรียนจบ แล้วและได้งานทำ มันก็ถึงเวลาที่แม่ จะได้พักผ่อนบ้าง แต่แม่ดูเหมือนจะไม่ต้องการ แม่ตื่นแต่เช้าไป ขายผักที่ตลาด เพื่อจะมีเงินสำหรับ ใช้จ่ายส่วนตัวแม่ ไม่เคยยอมรับเงิน ที่ผมได้ จากการทำงาน ส่งไปให้แม่ส่ง คืน มาให้ผมด้วย แม่บอ กว่า แม่มีเงินพอใช้ อยู่นะลูก ครั้งที่ 6 ที่แม่โก ห ก

ครั้งที่เจ็ด

จากการสนับสนุน จากองค์ก รแห่งหนึ่ง ผมเข้า เรียนต่อปริญญาโท ในมหาวิทย าลัย ที่มีชื่อของประเทศ เมื่อผมเรียน จบก็เข้าทำงาน ต่อเลย ด้วยเงินเดือนที่สูงลิ่ว และผมตั้งใจจะ พาแม่มาใช้ชีวิต อ ย่ า ง สุขสบายกับผม แต่แม่ผมท่านไม่ต้องการ ไม่รบกวนผม แม่ พูดกับผมว่า แม่ไม่เหมาะกับชีวิต ในเมืองหลวง เลยลูก ครั้งที่ 7 แม่โก ห ก เหมือนเดิม

ครั้งที่แปด

พอแม่แก่ตัวลง ก็ต้องเข้า รั ก ษ า ตัวในโร งพย าบาล เนื่องจากโร ค ม ะ เร็ ง พอผมรู้ข่าว ก็รีบกลับมาหาแม่ทันที แม่นอนอย่ างอ่อนเพลีย หลังจากการ ผ่ า ตั ด แม่ดูแก่ลง ไปเยอะเลย แม่มองผมด้วยสายต า ที่บ่งบอ กได้ว่าเธอรัก และปรารถนาจะ ได้เจอผมมากที่สุด แม่พย าย ามยิ้มให้กับผม แม่ผอมมาก

และดูอ่อนแอ โร ค ร้ า ยได้ทำล า ย ร่างกายของแม่สุดที่รัก ของผมไปมาก และผมมองแม่ ด้วยน้ำต านองหน้า ผมเจ็ บป วดจั บใจ เพราะการได้เห็น คุณแม่ที่รักอยู่ ในสภาพนี้ แม่ได้มองหน้าผม และพูดกับผมว่า อ ย่ า ร้องให้ เลยลูกรัก แม่ไม่รู้สึกเจ็ บอะไรเลย ครั้งที่ 8 ที่แม่โก ห ก แล้วหลังจากที่ แม่โก ห ก ผม ด ว ง ต าของเธอ ได้ปิดลงตลอ ดกาล ครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญ ดูแลคนข้างกายของคุณให้ดี อ ย่ า ละเลย เอาใจใส่กันให้มากๆ ก่อนที่จะสายไป

ที่มา rugyim, tamnanna

Related posts