ฝากให้คิด ถ้าตอบแทนบุญคุณคนที่เคยช่วยเหลือเราไม่ได้ ก็อ ย่ าเนรคุณเขา

จิตใจ ม นุ ษ ย์ย ากแท้หยั่งถึง อ ย่ าไว้ ใจม นุ ษย์ มันแสนสุด ลึกล้ำ เหลือ กำหนด ถึงเถาวัลย์ พันเกี่ยว ที่เลี้ยวลด ก็ไม่คด เหมือนหนึ่งใน น้ำใจคนหากจะพูดถึงเรื่องของ น้ำใจคน ทำให้นึกถึง ประโยคที่เคยเห็นคนโ พ สในเ ฟ ส บุ๊ กว่า อ ย่ าจำว่าเราทำดีกับใคร แต่ให้จำว่าใครทำดีกับเรา พูดน่ะมันง่าย แต่ทำน่ะ มันย ากนะ

ไอ้เรื่องที่จะห้าม หรือ สั่งตัวเองให้จำ หรือไม่ให้จำอะไรเอาจริงๆ ทีแรกผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับประโยคนี้เท่าไหร่นัก ทำไมเรา ถึงต้องไม่จำว่าเราทำดีกับใครล่ะ ก็ในเมื่อมันเป็นเรื่องดีๆ จริงมั้ย แต่ตอนนี้กลับคิดว่า ลืมๆ มันซะบ้างก็อาจจะดีกว่า เ พ ร า ะ ถ้าในวันนึงที่คุณเดือ ดร้อน ต้องการความช่วยเหลือ

แล้วคนที่คุณเคยมีน้ำใจต่อเค้า เคยช่วยเหลือเค้า เค้าไม่หยิบยื่นน้ำใจ ให้คุณ ไม่ช่วยเหลือคุณ ทั้งๆ ที่สามารถหยิบยื่นน้ำใจ สามารถช่วย เหลือคุณได้ คุณอาจจะจุกจนพูดไม่ออ กเลยเชียวล่ะ ซ้ำร้ ายกว่านั้น หากคุณพูดถึงเรื่องที่คุณเคยช่วยเค้าไว้เมื่อ ย ามเดืออร้อน คุณพูดถึงเรื่องที่คุณเคยมีน้ำใจให้เค้า

คุณอาจจะกล า ยเป็นคนลำเลิกบุญคุณ หรือ เป็นคนทวงบุญคุณทันที เรื่องทำนองนี้ผมก็เคยเจอ กับตัวเองมาแล้ว และยอมรับว่า ทำใจ ย ากอยู่ที่จะไม่รู้สึกอะไร บางครั้งเราก็อย ากเปลี่ยน มาเล่นบทเป็น ผู้รับบ้าง ไม่ใช่เล่นแต่บทผู้ให้ แต่เรื่องนี้ ได้สอนให้ผมรู้ว่า

1. อ ย่ าคาดหวังการสำนึกคุณจากคนอื่น แต่จงมีสิ่งนี้ในตัวเอง

2. เวลาที่ใครทำอะไร หรือให้อะไรเรามา เราจงตอบแทนเค้าเท่าที่เราจะทำได้เมื่อมีโอกาส โดยไม่ต้องรอให้เค้าร้องขอ

3. การแบ่งปันน้ำใจ จงให้แด่คนที่คู่ควรจะได้รับ

หากเจอคน 8 ประเภทนี้ อ ย่ าเข้าใกล้ อ ย่ าคบ อ ย่ าช่วย ถอยห่างได้เป็นดีีที่สุด บางครั้งเราก็ต้องคัดเลือ กคนที่จะเข้ามาในชีวิต ทั้งเพื่อน สังคมที่อยู่ คู่ชีวิต ซึ่งคนบางประเภทก็ไม่ควรคบหาด้วย ไม่ควรให้ความช่วยเหลือ คนบางประเภทก็ดีจนใจ ห าย อย ากมีไว้เยอะๆ ซึ่ง 8 อ ย่ างนี้ ล้วนเป็นคำแ น ะนำ และ แนวทาง ให้ได้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต

8 ไม่ลืม คนประเภทนี้คุณไม่ควรลืมบุญคุณพวกเขา

1 ไม่ลืมบุญคุณสามี ภรรย าผู้ร่วม ทุ กข์

2 ไม่ลืมบุญคุณครูอบรมสอนสั่ง

3 ไม่ลืมบุญคุณพ่อแม่ เ ลี้ ย งดู

4 ไม่ลืมผู้ช่วยเหลือย ามเดือ ดร้อน

5 ไม่ลืมผู้รู้ชี้ แ น ะนำทาง

6 ไม่ลืมบุญคุณพี่น้องช่วยประคอง

7 ไม่ลืมบุญคุณธรรมชาติ ฟ้ า ดิน

8 ไม่ลืมบุญคุณธรรมชาติ ฟ้ า ดิน

8 ไม่น่าคบ ร ะ มั ด ร ะ วั งในการคบเพื่อน

1 คนที่ต่อหน้ าอ ย่ างลับหลังอ ย่ าง

2 คนเนรคุณ

3 คนที่จมอยู่ในกิ เ ล ส ตัณ ห า

4 คนที่มีใจคิดแ ค้ น

5 คนที่พูดเท็จเป็น ไ ฟ

6 คนคดที่ตี หน้ าซื่อเป็นคนดี

7 คนช่างยุ แ ย ง ให้แ ต ก แ ย ก

8 คน อ ก ตั ญ ญู

ที่มา bangpunsara  108resources

Related posts