คนออมเ งิ นไม่อยู่ ลองทำต ามนี้มีเ งิ นเก็บ

คนออมเ งิ นไม่อยู่ เก็บเ งิ นยังไงก็เก็บไม่ได้ เหมือนกับกระเป๋ามัน มีรูรั่วอยู่ข้างใน อาการแบบนี้ไม่ว่าใครก็เคยเป็นกันทั้งนั้น จะให้ทำอ ย่ างไร คน มันต้องกินต้องใช้ ได้เ งิ น มาจะใช้ให้หมดไม่เห็น จะแปลกอะไรเลยอ ย่ าปลอบใจตัวเองอีกต่อไป มัน มีวิ ธีเก็บเ งิ น แค่เราทำไม่ได้แค่นั่นเอง หรือคุณอาจจะเก็บเ งิ นไม่ถูกวิ ธี ใครๆก็อย ากมีเ งิ นเก็บไว้ใช้ในย ามจำเป็น แต่เผลอแปปเดียวรู้ตัวอีกที ก็เผลอใช้เ งิ นไปจนเกือบหมดมาดูกันดีกว่าว่าเราสามารถ เก็บเ งิ นง่ายๆ แต่ได้ผลได้อ ย่ างไร

1.ใช้เท่าไหร่ เก็บเท่านั้น

วิ ธีเก็บเ งิ นง่ายๆ วิ ธีสุดท้ายใช้เท่าไหร่ เก็บเท่านั้น ทำอ ย่ างไร สมมติว่าเรามีค่าใช้จ่ายที่นอ กเหนือจากการกินอยู่ และการตั้งเป้ าห ม า ยไว้ เช่น อยู่ๆ วันนี้เราอย ากซื้ อหนังสือใหม่ซักเล่ม เลยซื้ อหนังสือราคา 120 บ า ทไป หยอ ดกระปุกเพิ่มไปเลย 120 บ า ท เราเห็นของลดร า ค า เสื้อยืดตัวละ 199 ข า ยเหมาสามตัว 500 บ า ท เลยหยิบมา หยอ ดกระปุกไปอีกครั้ง 500 บ า ท วิ ธีเ ขี้ ย วๆ

อ ย่ างนี้เป็นไปได้เหรอ มันโ ห ดเกินไปไหม ขอตอบชัดๆว่าไม่โ ห ดเลย นี่เป็นหนึ่งในวิ ธีบังคับตัวเอง ลดร า ยจ่าย เพิ่มเ งิ นออมที่เห็นผลชัดเจนอีกเหตุผลหนึ่ง มันทำให้เราหลีกเลี่ยงการใช้ เ งิ นอื่นๆ ที่อยู่นอ กเหนือ การใช้จ่ายต ามเป้ าห ม า ย รวมไปถึงเพิ่มเ งิ นออมโดยรวมได้เร็วขึ้น หากเราซื้ ออะไรต ามความอย ากของตัวเองบ่อยๆ แน่นอนว่ายิ่งเพิ่มวินัยทางการเ งิ นอ ย่ างดีเข้าไปอีก ซื้ อเท่าไร ทบเ งิ นเก็บไปเท่านั้น

2.ตั้งเป้าแล้วแปะบนกระปุก

อย ากไปเที่ยว

อย ากได้กระเป๋าใหม่

อย ากได้มือถือเครื่องใหม่

ทุกอ ย่ างต้องใช้เ งิ น แต่เราเก็บเ งิ นแทบไม่อยู่จะทำอ ย่ างไรง่ายๆ เลยแค่เขียนใส่กระดาษแล้วแปะข้างกระปุก ตั้งเป้ าห ม า ยในการเก็บเ งิ น อย ากไปเที่ยวต่างจังหวัดใช้เ งิ นเท่าไหร่ กลับบ้าน วันหยุดย าวเอาเ งิ นไปฝากพ่อฝากแม่ เลี้ยงดูลูกหลานใช้เ งิ นเท่าไหร่ เขียนแปะไว้เลย นอ กจากมันจะเป็นแรงจูงใจแล้ว บางครั้งเรื่องเหล่านี้จะเป็นกำลังใจให้เราเก็บเ งิ นด้วย ซึ่งวิ ธีแปะกระปุกนี้ เราไม่จำเป็นต้องใช้กระปุกเดียวในการเก็บออม ใช้หล า ยกระปุกก็ได้ แล้วหยอ ดต ามความสำคัญที่เราเห็นควร

4.ใช้กระติกน้ำ

คุณอ่ า นไม่ผิ ดแน่นอน พกกระติกน้ำไปทำงานเป็นหนึ่งในวิ ธีการประหยัดเ งิ นที่ได้ผลสุดๆ เมื่อเราหิวน้ำ ไม่จำเป็นต้องซื้ อน้ำขวดใหม่ คว้ากระติกตัวเองมาได้เลย นอ กจากจะประหยัดเ งิ นแล้ว ยังดีต่อทรัพย ากรโลกอีกต่างหาก ทำไมเราจึงต้องเน้นเรื่องนี้ ผลสำรวจการใช้เ งิ นของคนไทยในปัจจุบันระบุไว้ว่าพวกเราใช้เ งิ นไปกับอ าห า รและเครื่องดื่มสูงที่สุดเลยนั่นเอง และบางครั้ง

ค่าเครื่องดื่มสูงกว่าค่าอ าห า รเ สี ยด้วยซ้ำ ยังไม่นับว่าเมื่อเราอย ากกินน้ำหวานหรือของฟุ่มเฟือย เราสามารถดื่มน้ำจากกระติกนี้แก้ขัดได้ แน่นอนว่าเราไม่ได้ห้ามเรื่องการกินกาแฟ ชาน มไข่มุก หรือเครื่องดื่มอื่นๆ แต่การมีกระติกน้ำจะลดโอกาสที่เราได้กินเครื่องดื่มเหล่านี้ และเพิ่มเ งิ นในกระเป๋าตัวเองให้มากขึ้น ทำให้เอาเ งิ นไปใช้อ ย่ างอื่นได้ ลองดูตัวอ ย่ างง่ายๆ นะครับว่า ว่าเราจะ

ประหยัดได้เท่าไหร่หากมีกระติกน้ำ สมมติเราดื่มน้ำดื่มขวดละ 7 บ า ท ทุกๆ วันที่ไปทำงาน เราทำงานเดือนละ 20 วัน คิดเป็นเ งิ น 7 x 20 = 140 บ า ทต่อเดือน หรือ 7 x 20 x 12 = 1680 บ า ทต่อปี นี่แค่น้ำดื่มธรรมดาราคา 7 บ า ท หากเป็นเครื่องดื่มที่มีราคาสูงกว่านี้ เราก็สามารถประหยัดได้มากกว่านี้อีกมากเลยทีเดียว

4.จำกัดการถอนเ งิ นของตัวเอง

จำกัดการถอนเ งิ นของตัวเองนั่นเอง ใช้วิ ธีถอนเ งิ น มาก้อนเดียวหรือสองก้อนเก็บไว้ที่บ้าน แล้วดึงมาใช้ร า ยวันจะสามารถเก็บเ งิ นได้ง่ายกว่า แต่ไม่ใช่ว่าถอน มาทีเดียวหมดบัญชีนะ แค่คิดก่อนว่า เราใช้เ งิ นปกติวันละไม่เกินเท่าไหร่ แล้วจัดแจงคูณต ามวันที่มาทำงานเลย ส่วนการถอนครั้งต่อไปก็เก็บไว้ให้เหตุฉุ กเฉิ นที่จำเป็นจริงๆ เท่านั้น เช่น สมมติคุณใช้เ งิ นเดือนละไม่เกิน 200 รวม

ค่าเดินทาง ค่ากินอยู่ปกติ คุณทำงานเดือนละ 20 วัน จำนวนเ งิ นที่ถอนได้จะเท่ากับ 200 x 20 = 4,000บ า ท เห็นไหมว่าแค่นี้ก็สามารถประหยัดเ งิ นได้มากมายแล้ว อีกทั้งเรายังเห็นภาพรวม ของเ งิ นได้มากขึ้นกว่าการถอนร า ยวันด้วย เ พ ร า ะสมมติว่าวันๆ นึงเราถอนเ งิ นซักสามครั้ง ถ้าไม่ได้มีการทำบัญชีร า ยรับร า ยจ่าย เราลืมแน่นอนว่าเราจ่ายเ งิ นค่าอะไรไปบ้าง แต่ถ้าเราเน้นแค่ ถอนเ งิ นเป็นก้อน ใช้จ่ายอ ย่ างเป็นระบบ หากมีการถอนเ งิ นพิเศษขึ้น มาคุณจะรู้ได้ทันทีเลยว่า นี่มันการใช้จ่ายแปลกปลอมที่ปกติไม่น่าเกิดขึ้นในระบบ ทำให้เรามีวินัยในการเ งิ น มากขึ้น

5.ไม่ใช้แบงค์ 50

วิ ธีสุดฮิตที่หล า ยๆ คนเลือ กจะทำกัน ไม่เว้นแม้แต่ในเ ว็ บ ไ ซ ต์ดัง P a n t i p.c o m ก็มีคนแชร์วิ ธีนี้มาแล้ว นั่นคือ การเก็บแบงค์ฟ้า หรือ แบงค์ 50 ที่เราไม่ค่อยพบเจอ ในเมื่อหาเจอย าก ก็จัดการ เก็บเข้ากระปุกแบบไม่ดึงมาใช้เลยดีกว่า เป็นอีกหนึ่งหนทางการออมที่มีการการันตีแล้วว่าได้ผลมานักต่อนัก บางร า ยเก็บไปปีๆ หนึ่งได้เป็นหลักหมื่นเลยด้วยซ้ำ ทำไมวิ ธีการนี้ถึงเวิร์ก

ลองดูต ามหลักเหตุและผลครับ โดยปกติแล้วการจับจ่ายปกติจะมีการใช้แบงค์ 100 กับแบงค์ 20 เป็นหลัก ร่วมกับเหรียญ นานๆ ที่แบงค์ 50 จะมีบทบ า ท ดังนั้นการเก็บแบงค์ 50 มันทำให้เรารู้สึกว่า การออมมันไม่ได้ลำบากอะไรมากขนาดนั้น สามารถทำได้เรื่อยๆ แค่แบงค์ 50 เอง หยอ ดๆ กระปุกไปเถอะ แต่ลองดูตัวเลขดีๆ นะครับ สมมติเราซื้ อของทุกวันแล้วได้แบงค์มาวันละ 1 ใบ 1 เดือน

เราจะได้ 50 x 30 = 1,500 บ า ท 1 ปี เราจะได้ 50 x 365 = 18,250 บ า ท นี่ขนาดแค่ตัวเลขสมมติ มันอาจจะได้มาก หรือน้อยกว่านั้นก็ได้ เ พ ร า ะคงไม่มีใครซื้ อของทุกวันแล้วได้แบงค์ 50 ตลอ ด ยกเว้นพ่อค้าแม่ค้า แต่คงเห็นแล้วว่าพ ลั งของแบงค์ 50 นั้นจริงๆ มัน มากมายขนาดไหน อย ากร ว ยง่ายๆ เริ่มต้นได้ตอนนี้เลย หากได้แบงค์ 50 มาแล้วเก็บใส่กระเป๋าโลด

ที่มา t i d l o r. c o m fahhsai

Related posts