เก็บเ งิ นให้จริงจัง ไม่กดดันตัวเอง สิ้นปีมามีเ งิ นเก็บด้วย 10 วิ ธี

อย ากมีเ งิ นเก็บแต่ไม่รู้จะยังไง จริงจังมากก็กดดันตัวเอง จนต้องมานั่งเ ค รี ย ดเ พ ร า ะทำไม่ได้ วันนี้เราเลยมีวิ ธีเก็บมาฝากกัน แบบที่จริงจังแต่ไม่กดดันตัวเองมากไปจะมีวิ ธีไหนบ้างเราไปดูกัน

1. สะสมเ งิ นทุกวัน ต ามวันที่

การเก็บเ งิ นโดยเพิ่มมูลค่าต ามวันขึ้นเรื่อยๆ วิ ธีนี้เป็นการเก็บเ งิ นตั้งแต่ต้นเดือน นับวันที่ 1 แล้วก็เก็บ 1 บ า ท จนถึงวันสุดท้ายของเดือน ข้ อ ดีคือ เริ่มต้นด้วยตัวเลขน้อย ๆ จูงใจให้เราอย ากเก็บเ งิ นแต่ข้ อเสย ได้เ งิ นเก็บน้อย เ พ ร า ะครบ 1 เดือน จะได้มากสุดเพียง 470 บ า ทเท่านั้น เหมาะกับการเก็บครึ่งปีหรือร า ยปีมากกว่า

2. ให้เ งิ นตัวเองใช้เป็นร า ยวัน

การจำกั ดร า ยจ่ายของตัวเองนั้น จะช่วยให้การใช้จ่ายในแต่ละวันของเราลดน้อยลงด้วย เราต้องมีการวางแผนตั้งแต่เ งิ นเดือนออ กแล้วตัดแบ่งส่วนที่ต้องการออมเก็บไว้ เ งิ นที่เหลือจึงนำมาเฉลี่ยสำหรับไว้ใช้จ่ายในแต่ละวัน ข้ อ ดีก็คือ เราสามารถกำหนดเ งิ นออมเองได้ แต่ข้ อเ สี ย เราอาจต้องลดค่าใช้จ่ายบางส่วนลง เพื่อให้เ งิ นพอใช้ในแต่ละวันนั่นเอง

3. เก็บเฉพาะแบงก์ หรือเหรียญที่กำหนด

วิ ธีนี้เป็นวิ ธีที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอ ย่ างมาก ก็คือ การงดใช้แบงก์หรือเหรียญบางชนิด เช่น บางคนไม่ใช้แบงก์ 50 บ า ทเลยเมื่อได้มาจะต้องเก็บเท่านั้น หรือบางคน เลือ กเก็บเหรียญ 10 บ า ทข้ อ ดี จดจำง่าย ไม่มีการกำหนดต า ย ตัวถึงจำนวนเ งิ นที่ต้องเก็บในแต่ละวัน ข้ อเ สี ย หากได้รับเ งิ นทอนเป็นแบงก์หรือเหรียญแบบที่กำลังเก็บอยู่ การใช้จ่ายจะลำบากมากขึ้นกว่าเดิม

4. ใส่กระปุกที่เปิดไม่ได้

การหยอ ดเ งิ นลงกระปุกออมสินเป็นตัวช่วยที่ดีในนการออมเ งิ นและถ้านำไปหยอ ดกระปุกที่ไม่มีช่องสำหรับเอาเ งิ นออ กมานั้นต้องทุบกระปุกทิ้งเท่านั้นจึงจะเอาเ งิ นออ กมาได้ นี่ก็เป็นสิ่งที่ช่วยบังคับให้การออมของบรรลุผลเป้าห ม า ยได้นะ ทำให้เรามีเ งิ นออมรออยู่ในกระปุกอ ย่ างแน่นอน แต่ก็ไม่สามารถหยิบเ งิ นออ กมาใช้จ่ายใน ย า ม จำเป็นได้นะ

5. บันทึกร า ยรับ ร า ยจ่ายเป็นประจำ

การจดบันทึกร า ยรับ-ร า ยจ่ายเป็นประจำนั้น จะช่วยให้เราเห็นเ งิ นที่ใช้จ่ายในแต่ละวัน ก ร ะ ตุ้ น ให้เกิดการออมเมื่อเห็นยอ ดใช้จ่ายและช่วยในการตั ดยอ ด ซื้ อ ที่ไม่จำเป็นออ กไปได้ เ พ ร า ะมันจะช่วยให้การออมเป็นระบบมากขึ้น แบ่งค่าใช้จ่ายเป็นสัดส่วน ส่วนข้ อเ สี ยก็คือ บางทีเราอาจกดดันตัวเองจนเกินไป โดยเฉพาะเมื่อใช้จ่ายกับสิ่งที่เ สี ยดายภายหลัง

6. งด อ า ห า ร หรือสินค้าฟุ่มเฟือยประจำวัน

การออมที่ดีนั้น จะต้องเริ่มต้นด้วยการมีเ งิ นเหลือออม เหลือเก็บและการจะทำให้มีเ งิ นเหลือเก็บนั้น จึงจำเป็นต้องตัดค่าใช้จ่ายบางอ ย่ า งที่ไม่จำเป็นออ กไปด้วย มีการลดค่า ใช้จ่ายบางส่วนลงเช่น ลดกาแฟเหลือเพียงวันละแก้ว หรืองดขน มขบเคี้ยวหลังพักเที่ยง ข้ อ ดี ประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น ทำให้มีเ งิ นออมเพิ่มข้ อเ สี ย รู้สึกว่าใช้จ่ายไม่คล่องมือ เ พ ร า ะเกิดการตัดการใช้จ่ายบางส่วนออ กไปนั่นเอง

7. เก็บจากเศษเ งิ นเดือน

เคยสังเกตมั้ยว่าเ งิ นเดือนในแต่ละเดือนนั้น มักจะมีเศษเ งิ นที่ไม่ลงตัวหลังจากหักค่าประกันสังคมหรือ กองทุนต่างๆไปแล้ว เ งิ นส่วนที่เป็นเศษนั้นให้เราเก็บไว้ และ ใช้เฉพาะยอ ดที่เป็นจำนวนเต็มเท่านั้นข้ อ ดีก็คือ เรามีเ งิ นเก็บสม่ำเสมอในทุกเดือน ข้ อเ สี ยนั้น บางครั้งก็เก็บได้ในจำนวนที่น้อย

8. เผื่อเวลาตัดสินใจก่อน ซื้ อ ของ

ก่อนที่เราจะตัดสินใจ ซื้ อ สินค้ามูลค่าสูงสักชิ้นนั้น ควรห้เวลาในการทบทวนเ สี ยก่อนว่าควรค่าแก่การเ สี ยเ งิ น มั้ย เมื่อแน่ใจแล้วว่าเราอย ากได้มันจริง ๆ จึงค่อยตกลง ซื้ อ รวมถึงลองมองหาโปรโมชั่น หรือลองเทียบร า ค าหล า ยๆร้านดูก่อน ดูโปรโมชั่นบัตรเครดิต บัตรสมาชิกต่าง ๆ เพื่อให้การใช้จ่ายถูกลงด้วยข้ อ ดีก็คือ การ ซื้ อ ของจะได้สิ่งของ ที่อย ากได้จริง ๆ ไม่ใช้ ซื้ อ มาทิ้งเฉย ๆ ข้ อเ สี ย ต้องใช้ความอ ดทนและการหักห้ามใจระหว่างพิจารณา รวมถึงสินค้าบางชิ้นอาจจะหมดลงก่อนได้

9. เปิดบัญชีฝากประจำ

การเปิดบัญชีฝากประจำนั้น ควรเปิดบัญชีแบบถอนออ กมาไม่ได้ผู้เปิดจะต้องฝากเ งิ นให้ครบต ามที่กำหนด อาจมีการให้ธนาคารหักเ งิ นอัตโนมัติจากเ งิ นเดือนเลย ข้ อ ดี สะดวกในการฝากเ งิ นธนาคารจะดึงเ งิ นบางส่วน จากเ งิ นเดือนไปเก็บไว้ให้ ข้ อเ สี ยคืออาจเกิดปัญหาเ งิ นเดือนไม่พอใช้

10. กำหนดเ งิ นเก็บต ามเหตุการณ์

วิ ธีนี้ได้รับความนิยมมากสำหรับคนที่มีแรงบันดาลใจในบางอ ย่ างเช่น ชื่นชอบศิลปินหรือ ดารา จึงมีการกำหนดเ งิ นเก็บอิงต ามการปรากฏตัวต ามสื่อต่าง ๆเช่น ออ กงานใหญ่ เก็บ 100 บ า ท โ พ ส ต์สเตตัสลงบนสังคมออนไลน์ เก็บ 200 บ า ทงี้ เป็นต้น และข้ อ ดีก็คือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการออมควบคู่ไปกับการติดต ามสิ่งที่ชอบไปพร้อม ๆ กัน ส่วนข้ อเ สี ยนั้น เราไม่สามารถกำหนดเ งิ นออมได้ บางครั้งอาจต้องออมเ งิ นเป็นจำนวน มาก ในขณะที่บางคราวอาจไม่ได้ออมเ งิ นเลยก็มี

ที่มา the-wayoflife  verrysmilejung

Related posts