2 วิ ธีเก็บเ งิ นล้านแรกในชีวิตให้ได้เร็ว

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิ ธีการเก็บออมเงิ นให้ได้ เงิ นล้านแรก กับบทความวิ ธีเก็บเงิ นล้านแรกได้ ฉบับคนเก็บเ งินไม่เก่ง ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างเพื่อให้เรามีอนาคตที่ไม่ลำบาก

1 วางแผนจัดสรรเงิ นออม เพื่อให้บรรลุเป้าห ม า ยได้ไวกว่าเดิม

ฟังแล้วเหมือนง่ายนะ แต่เมื่อถึงเวลาทำจริงๆนั้น มันค่อนข้างท้าทายเลยล่ะ เ พ ร า ะการเก็บเงิ นออมให้มากกว่าเดิม เท่ากับว่าต้องไปลดค่าใช้จ่ายบางอย่างลง เช่น เมื่อก่อนเก็บเงิ นได้เดือนละ 2,000 หากจะเก็บไปให้ถึง 1 ล้านเท่ากับว่าต้องใช้เวลาทั้งหมดราว 42 ปี เชียวนะ

กว่าจะมีเงิ นล้านเหมือนคนอื่นเขา แต่หากเราออมเงิ น มากขึ้น เช่น เราเพิ่มเงิ นออมเป็น 5,000 บ า ท หรือมีการเก็บออมที่เยอะขึ้นถึง 10,000 บ า ท มันก็ย่อมได้สัมผัสเ งินล้านเร็วขึ้น จำนวนเงิ นออมจะมากน้อยนั้น มันก็ขึ้นอยู่กับการบริหารเรื่องรายรับรายจ่ายให้ดี ใครเงิ นเดือนเยอะ เก็บเงิ นได้มากก็ถึงเป้าห ม า ยไว

2เพิ่มผลตอบแทนให้เงิ นงอ กเงยจากการล ง ทุ น

สมมุติว่าเราเก็บออมเงิ นได้วันละ 120 บ า ทหรือเดือนละ 3,600 บ า ท ถ้าเรานำเงิ นส่วนนี้ไปฝากธนาคาร ที่ให้ผลตอบแทนประมาณ 0.75เปอร์เซน ต่อปีต้องใช้เวลา 22 ปี และฝากอย่างสม่ำเสมอ เราถึงจะมีเ งินเก็บครบ 1 ล้านบ า ท เทียบกับกองทุนรวม ตราส า รห นี้ที่ให้ผลตอบแทนประมาณ 4เปอร์เซน ต่อปี หากเรานำเ งินเก็บ

เดือนละ 3,600 บ า ท ไปล ง ทุ นจะใช้เวลา 17 ปี ถือว่าเร็วขึ้น มาหน่อย สุดท้ายเมื่อเทียบกับกองทุนรวมหุ้น ที่ให้ผลตอบแทนประมาณ 8เปอร์เซน ต่อปี ถ้าเรานำเงิ นเก็บเดือนละ 3,600 บ า ทไปล ง ทุ นจะใช้เวลาเพียง 13 ปี เท่านั้น เปรียบเทียบผลตอบแทนจากการล ง ทุ นแบบ DCA ในทางเลือ กต่างๆ จะเห็นว่า

การล ง ทุ นในกองทุนรวมหุ้นให้ผลตอบแทนดีกว่า กองทุนรวม ตราส า รห นี้ และเงิ นฝาก ฉะนั้นหากเราล ง ทุ นในกองทุนรวมหุ้น ที่ผลตอบแทน 8เปอร์เซน จะทำให้เรามีเงิ น 1 ล้านได้ไม่ย ากเลยล่ะ ทั้งนี้การล ง ทุ น ย่อมมีความเ สี่ ย งในระหว่าง ที่ล ง ทุ นอาจมีทั้งช่วงที่กำไร และข า ดทุนเ พ ร า ะงั้น ต้องเข้าใจความเ สี่ ย งที่จะเกิดขึ้นด้วย และหากเรามีรายได้มากขึ้น ก็ควรแบ่งมาออมมาล ง ทุ นเพิ่มขึ้นด้วยเพื่อให้ไปถึงเป้าห ม า ยได้ไวขึ้นนั่นเอง

ที่มาSanook 108resources  yakrookaset

Related posts