พึ่งคนอื่นพึ่งได้ชั่ วคราว อย ากพึ่งย าวๆต้องพึ่งตัวเอง

ย ามเล็ก พึ่งพาพ่อแม่เรียกว่า ได้รับการ เลี้ยงดู ย ามโตยังพึ่งพา พ่อแม่เรียกว่า ชาวเกาะ พึ่งพาตัวเองได้จึงชื่อว่าเป็นผู้ใหญ่ พึ่งพาตัวเองได้ จึงยิ้มได้อย่ างภูมิใจ ท รั พ ย์สินไม่มากรู้จักหา ไม่มีบ้านไม่มีรถรู้จักสร้าง เหนื่อยแล้วท้อแล้วรู้จักลืม ทุ กข์แล้วร้องไห้แล้วรู้จักปลอบตัวเอง คนอื่นให้คุณได้ ก็แค่ต้นกล้าลงมือปลูกเอง จึงได้รับร่มเงา

ย ามอับจนอย่ ากล่าวโ ทษที่คนอื่น ไม่อุ้มชู ย ามวิกฤติอย่ าคับแค้ นที่คนอื่น ไม่ค้ำจุน หากคุณแข็งแกร่งปัญหาที่เจอก็คือ แรงส่ง หากคุณกล้าหาญวิกฤติที่เจอก็คือ โอกาส ยึดในอัตต าอาจนำพาให้ตนหลงทาง ยึดในผู้อื่นอาจทำให้หมด ความเป็นตัวของตัวเอง มุมานะไว้นะ พึ่งพาตัวเองได้ทุ กสิ่งย่อมเป็นของคุณเข้มแข็งไว้นะพึ่งพาตัวเองได้ แม้ไร้เ สี ยงปรบมือจากผู้คน แต่ตัวคุณย่อมภูมิใจ พึ่งพาตัวเองได้ คือ คนจริง การหัดให้ตัวเองได้ลองอยู่ตัวคนเดียวดูบ้าง จึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ว่าใครต่างก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือ

1.เอาแน่เอานอนไม่ได้กับใจของคนอื่น

เพราะใจคนเราสามารถเปลี่ยนไป อย่ างเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ในทุกวินาที และเราไม่มีทางที่จะรับรู้ได้เลยว่า เมื่อถึงจุด ๆ หนึ่งของชีวิตใคร บ้างที่จะยังคงอยู่เคียงข้างกันไปตลอ ด การเตรียมพร้อม รับมือ กับความเปลี่ยนแปลง หล า ย ๆ อย่ างจึงอาจมีส่วน ช่วยให้สิ่งที่ต้องเผชิญหน้านั้น ไม่ใช่เรื่องย ากเกินรับมือไหว

2.ไม่ต้องเป็นภาระหรือสร้างความเดื อ ดร้อนให้กับใคร

ในแง่ของความเป็นจริง คือ คนเราควรหัดใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเอง หรือช่วยเหลือตัวเองให้ได้อย่ างเต็มที่เสี ยก่อน และเมื่อไม่ไหว หรือคิดว่า ทำไม่ได้แล้วค่อยหันหน้าไป พึ่งพาความช่วยเหลือ จากคนอื่นซึ่งการกระทำเช่นนี้ จะทำให้เรารู้สึกถึงได้ถึง คุณค่า ที่มีอยู่ในตัวเองมากยิ่งขึ้น เพราะการหลีกเลี่ยงเป็นตัวภาระหรือ การสร้างปัญหาให้กับคนรอบข้างลดน้อยลง

3.ไม่มีใครอยู่กับเราได้ตลอ ดไป

ปฏิเสธไม่ได้ว่าเวลา มักพรากใครหล า ย ๆ คนให้เดินออ กไป จากชีวิต ในแบบที่เราเองก็ไม่ทันได้ตั้งตัวกันอยู่เสมอ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ในบางที ความรู้สึกเคว้งคว้าง ทั้งหล า ยจะก่อตัวขึ้นภายใน จิตใจ จนทำให้รับรู้ได้ถึงความอ่อนแอที่มี ดังนั้น การใช้ชีวิตคนเดียวให้เป็นคือเรื่องสำคัญ อีกเรื่องหนึ่ง ที่คนเราจะต้องหัดเรียนรู้เอาไว้ เพราะไม่ใช่ที่ว่าทุ กสิ่งบนโลกใบนี้ จะสามารถคงอยู่ได้ตลอ ดไป ไม่เว้นแม้แต่ตัวของเราเองด้วยก็ต าม

4.เข้มแข็งมากขึ้นกว่าเดิม

คนเราจะรู้สึกว่าตัวเอง สามารถมีชีวิตอยู่ได้ดี และเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ก็ต่อเมื่อก้าวผ่ านอุปสรรคได้ และปัญหาต่าง ๆ ไปด้วยตัวเอง แค่เพียงลำพัง บางที การอยู่ตัวคนเดียว หรือใช้ชีวิตอยู่คนเดียว ได้จึงอาจจะ ไม่ใช่เรื่องที่ดูแ ย่มากเสมอไป เพราะ ในบางครั้งบทเรียน ทั้งหล า ยของชีวิต ก็อาจจะ ได้มัน มาจากประสบการณ์เหล่านี้

5.ทำในสิ่งที่ต้องการได้อย่ๅงเต็มที่

การได้ทำอะไรด้วยตัวเอง แค่เพียงคนเดียว มักจะทำให้เรารู้สึกได้ ถึงความเป็นอิสระ และสามารถใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการได้อย่ างเต็มที่ และไม่ต้องเป็นห่วง หรือเป็นกังวลว่าใคร จะรู้สึกอย่ างไรถือเป็นการสร้างความสุขง่าย ๆ ให้กับตัวเอง ได้อีกในอีกหนทางหนึ่ง โดยที่ไม่ต้องเดื อ ดร้อนใครอีกด้วย

ที่มา postkidde.com  noonna

Related posts