ถูกใจกับถูกต้องมันคนละเรื่องเดียวกัน

หล าย คนประกาศกร้าว ในช่วงหนุ่มสาวว่า ยุคของผัวเดียว เมียเดียวจบไปแล้วยุคหล าย ผัวหล าย เมียมาถึงแล้ว ใครยังรั ก ษ าศีลข้ อสาม ถือว่าเชย ไม่ยอมรับความจริงโลกสวยไม่เข้าท่า สิ่งที่เกิดขึ้น ก็คือส่วนใหญ่ คนที่ใช้ชีวิตต ามความเชื่อแบบนั้น มักแก่ตัวลง สู่ความเงียบเหงา และความไม่เข้าใจ ว่าตัวเองผิ ดพลาดอ ย่ างไรทำไมถึงรู้สึกผิ ดปกติ อยู่เกือบตลอ ดเวลา ตัดเรื่องความถูก ความผิ ด ทิ้งตัดเรื่องศีลธรรมออ กไป

เหลือแต่เรื่องของความรู้สึกทางใจ เราจะพบว่าใช้ชีวิตอ ย่ างไร ไปนานๆ ความรู้สึกทางใจจะเกิดขึ้นต ามนั้นซึ่งก็วัดได้อ ย่ างดีว่า อะไรใช่ อะไรไม่ใช่ ถ้ามองเ สี ยแต่เนิ่นๆว่าการใช้ชีวิตคู่คือ การเปลี่ยนแปลง ไปสู่ตัวตนที่ดีขึ้น ชีวิตคู่ก็คือแบบฝึกหัดที่จะเอาความเห็นแก่ตัวออ กไป แล้วเอาความเห็นอ กเห็นใจคนอื่นเข้ามามีสมาธิ มีโฟกัสอยู่กับคนคนเดียว กระทั่งเหลือใจเดียว สงบได้กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า

ไม่ใช่หล าย ใจวอ กแวกกับใครบ้างก็ไม่รู้แต่ถ้าคำว่าชีวิตคู่ ไม่เคยอยู่ในหัว มีแต่กลัว จะไม่ได้เปลี่ยนรสชาติ อันนั้นจะนำไปสู่ การไม่มีใจจริง ให้ใครไม่มีสมาธิ ที่จะโฟกัสอยู่กับใคร ไม่พัฒนาความเห็นอ กเห็นใจใครจิตจึงนิ่งไม่เป็น เห็นแต่ความว้าวุ่นไปกับคาวกาม ที่ผิ ดแผกจึงย ากจะมีความรู้สึกดีๆสะอาดๆให้ตัวเอง คนเราไม่มีทางรู้สึกถูกต้อง จากการทำร้า ยจิตใจคนอื่นไปเรื่อยๆ

บอ กเลิกกับใครต่อใครไปเรื่อยๆ เพียงเพื่อจะพบว่า เหลือตัวเองอยู่คนเดียวเป็นคนเดิม คิดแบบเดิม เห็นแก่ตัวเท่าเดิม เหมือนชีวิตผ่านไป ไม่ได้พัฒนาจิตใจขึ้นเลยจิตดิบอ ย่ างไรก็ดิบอ ย่ างนั้น หรือหนักกว่านั้น ไม่เห็นแววสุกสว่างกว่าเคย แม้แต่น้อยสุดท้ายสิ่งที่นึกว่า เป็นสีสัน เหลือแค่ความฝัน ที่จับต้องไม่ได้ เป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจไม่ได้โดยเฉพาะในย ามเบื่อหน่าย ความรู้สึกทางเพศแล้ว ต้องการความสงบสุขทางใจ

แล้วมองไปมองมา ก็เห็นแต่ใจ ที่ไม่จริงของตัวเอง จะกวาดต าหาใคร ก็เจอแต่ความรู้สึกที่ผิวเผินผ่าน มา เพื่อจะผ่านไปทั้งนั้น และเหมือนเหลือเวลาไม่พอ ที่จะรู้จักกับชีวิตแบบลงหลักปักฐานกับใครเ สี ยทีด้วย ครั้นจะไปบวชก็บวชไม่ลง เ พ ร า ะรู้ตัวว่าขี้เหงาชนิดสายเกินแก้ ตอนเลือ กคู่คุณอาจไม่ทราบว่าตัวเองเลือ กคู่พัฒนาหรือคู่เสื่อมกันแน่ ในระยะย า ว แต่การเลือ กที่จะรั ก ษ าชีวิต คู่สุดท้ายแม้ไม่สำเร็จ

แม้ล้มเหลวแม้ต้องแยกทางอ ย่ างน้อย คุณก็ผ่านแบบฝึกหัดที่จะมีใจเดียวมีใจที่ไม่รู้สึกผิ ดปกติไม่มี ดวงจิตที่แตกแยกเป็นเสี่ยงๆ ไม่ต้องฟุ้งซ่านคิดถึงใครต่อใครในทางต่ำมั่วไปหมด ผัวเมียบางคู่ผ่านอุปสรรคมาด้วยกัน มาก เคยสัญญาว่าจะอยู่ข้างๆจนแก่เฒ่า แต่ต้องมาพังเ พ ร า ะดึงมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้ อง

ที่มา fakhaikid parinyajai

Related posts