สิ่งที่ควรรู้ ก่อนค้ำประกันให้ใคร ถ้าไม่อยากลำบากที่หลัง

จำไว้ให้ขึ้นใจ ห้ามค้ำประกัน ห นี้ให้ใครเด็ดข า ด ถ้าไม่ใช่บุคคลเหล่านี้ หัวอ กของผู้ค้ำประกันทุกวันนี้ เ จ็ บ ป ว ด และ เ จ็ บ ช้ำยิ่งนัก เมื่อลูกห นี้ ไม่ยอมชำระห นี้ ไม่มีไม่หนี ไม่จ่าย เจ้าห นี้ก็จะฟ้องผู้ค้ำประกัน เข้ามาในคดีด้วย และสุดท้าย ผู้ค้ำประกันก็ต้องร่วมรับผิ ด ในห นี้ที่ตนไม่ได้เป็นผู้ก่อขึ้น คนต้องการผ่อนบ้าน คนต้องการผ่อนรถ คนต้องการ ก ู้ยืมเ งิน คนที่ต้องการทำงาน คนเหล่านี้ล่ะครับ จำเป็นต้องใช้คนค้ำประกัน

และเมื่อเขามาให้เรา ช่วยค้ำประกันให้ เราจะทำ อ ย่ า ง ไรดี ต้องท่องจำไว้ให้ แม่นเลยครับ ว่าเราจะไม่ค้ำประกันให้ใครเป็นอันข า ด ยกเว้นพ่อ-แม่ของเรา ลูกของเราสามีหรือภรรย า ต ามกฎหมายของเราเท่านั้น ส่วนญาติพี่น้องเพื่อนสนิท เพื่อนทั่วไป ต้องปฏิเสธ อ ย่ า ง หนักแน่น ไม่ว่าเราจะถูกตื้อ หรือขอร้องเพียงใดก็ต าม ทำไมต้องใจแข็ง เ พ ร า ะอะไรน่ะหรือครับ เ พ ร า ะเมื่อผู้ก ู้ไม่จ่าย ผู้ค้ำประกันก็ต้องจ่าย เจ้าห นี้ต้องฟ้อง

ผู้ค้ำประกัน อ ย่ า ง แน่นอน และโดยมาก เมื่อมีการบังคับคดี มักจะเป็นผู้ค้ำประกัน ที่มีท รั พ ย์สินให้ยึด หรือมีเงิ นเดือนให้อายัด กันอยู่เสมอ มีเรื่องจริงเรื่องหนึ่ง เล่าให้ฟังเป็นอุทาหรณ์ ลุงคนหนึ่ง ไปค้ำประกันรถไถยี่ห้อ ดัง ให้ญาติ ซึ่งญาติคนนี้ เป็นญาติสนิทบ้านติดกัน ปรากฏว่า ญาติไม่จ่าย บริษัทรถไถก็ฟ้อง ฟ้องทั้งลูกห นี้ และผู้ค้ำประกันทั้งสองคน เจ้าห นี้บังคับคดี โดยอายัดสิทธิเรียกร้อง

ของผู้ค้ำประกันคนหนึ่ง ซึ่งก็คือลุงคนนี้ล่ะ ส่วนญาติซึ่งเป็นลูกห นี้ ไม่มีท รั พ ย์สินอะไร หนำซ้ำ ยังเดินลอยหน้าลอยต าให้เห็น ไม่รู้สึก ทุ ก ข์ ร้อนอะไร อ ย่ า ง ใดทั้งสิ้น จนลุง ทุ ก ข์ ใจ แทบอย ากจะห า ยไปจากโลกนี้ ครอบครัวลูกหลาน ก็พา ทุ ก ข์ ใจไปด้วย เดือ ดร้อนกันไปหมด เวลาเจ้าห นี้ฟ้อง บังคับ ชำระห นี้กับลูกห นี้ เจ้าห นี้จะฟ้องลูกห นี้ เป็นจำเลยที่ 1 และฟ้องผู้ค้ำประกัน เป็นจำเลยที่ 2 เสมอ เมื่อลูกห นี้และผู้ค้ำประกัน มาศาล

และมีการตกลงประนีประนอม ยอมความกันลูกห นี้ ตกลงผ่อนชำระให้กับเจ้าห นี้ แต่เมื่อลูกห นี้ผิ ดนัด ไม่ผ่อนชำระห นี้ เจ้าห นี้จะดำเนินการสืบ ท รั พ ย์จำเลยทุกคน หากเจอของใคร ก็จะบังคับคดีเอากับคนนั้น ซึ่งโดยมาก หวยมักจะออ กที่ผู้ค้ำประกัน เนื่องจากเจ้าห นี้ มักกำหนด คุณสมบัติของผู้ค้ำประกัน เอาไว้แล้ว ตอนทำสัญญาจึงไม่แปลก ที่มักจะพบท รั พ ย์สิน ของผู้ค้ำประกัน มากกว่า ที่จะพบท รั พ ย์สิน ของลูกห นี้นี่แหละครับ

เรื่องของการเป็นผู้ค้ำประกัน ซึ่งหากไม่จำเป็นจริงๆ ไม่ใช่คนในครอบครัวจริงๆ เช่น พ่อแม่แท้ๆ ของเรา ลูกของเรา สามีหรือภรรย า โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา ต้องจำไว้ให้ขึ้นใจเลยนะครับ ว่าห้ามค้ำประกันห นี้ ให้ใครโดยเด็ดข า ด โดยเฉพาะญาติพี่น้อง เพื่อนแฟนที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส รวมไปถึงพี่น้องแท้ๆ บางคนก็ต้องร ะ วั ง ให้มากเช่นกัน จะได้ไม่ต้องมานั่งช้ำใจ กลุ้มใจ ผู้เขียนเองก็ยึดหลักนี้มา โดยตลอ ดเช่นกัน ให้ช่วยอะไร

ช่วยได้หมดทุกเรื่อง มีข้ อยกเว้นอยู่เพียงสองเรื่องเท่านั้น คือให้เป็นผู้ค้ำประกัน และให้ยืมเงิ น เ พ ร า ะเคยเจอประสบการณ์ เ ล วร้ า ยมาเช่นกันก่อน ให้เราค้ำประกันก่อ นจะยืมเงิ น เราจะพูดทุก อ ย่ าง ส า ร พัด จนดูดีไปหมด น่าเห็นใจ น่าสง ส า ร อ ย่ า ง ที่สุด แต่เมื่อมีปัญหาแล้วเปลี่ยนเป็นคนละคน เขาถึงว่าไม่โดนกับ ตัวเองไม่มีวันเข้าใจ ดังนั้นไม่ค้ำประกันให้ใครเลย ดูจะเป็นทางออ กที่ดีที่สุด ว่าไหมครับ

ที่มา โค้ชวันพุธกฤตวัฏ, stand-smiling sabuyjaijung

Related posts